Kunnallistekniikan yleissuunnitelma osana asemakaavoitusta

Olimme mukana kehittämässä uutta pientalovaltaista asuinaluetta Sipoon Söderkullaan, taajamakeskuksen pohjoisosaan. Laadimme kunnallistekniikan yleissuunnitelman Taasjärven alueelle, joka oli rakentamatonta vaihtelevaa metsämaata, ja jota halkoi savipohjainen laakso.

Toimiva kunnallistekniikka on asumisen viihtyvyyden tärkeimpiä edellytyksiä. Laatimalla kunnallistekniikan yleissuunnitelman varmistimme, että katu- ja vesihuoltoverkoston varaukset ovat tulevien tarpeiden kannalta riittäviä, kustannustehokkaita, tarkoituksenmukaisia sekä ympäristöönsä sopivia.

Osana Taasjärven kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa mitoitimme ja suunnittelimme liikennejärjestelyjen, kulkuväylien, vesihuollon, viherympäristön sekä hulevesien johtamisen ja hallinnan periaateratkaisut. Lisäksi arvioimme alueen rakennuskustannukset. Ulkoilureittien kehittäminen oli tärkeässä roolissa, ja huomioimmekin suunnittelussa asuinalueiden ja reittien väliset yhteydet. Suunnittelimme alueen kadut maastonmuotoihin sopeutuviksi ja kiinnitimme huomiota muun muassa lumen varastointitilojen riittävyyteen sekä tulvareitteihin. Säilytimme suunnitelmassa alueen ominaispiirteet ja esimerkiksi hulevesisuunnittelussa kunnioitimme olemassa olevia puroja ja tulvareittejä. Otimme hulevesisuunnitelmassa huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset.