Infran taju Infra nyt

Uusiutuvaa energiainfraa avaimet käteen -periaatteella

Suomi suuntaa kohti hiiletöntä huomista vuoteen 2035 mennessä ja se tietää melkoista mullistusta myös energiantuotannossa ja -jakelussa. Tämä on huomioitu Destiassa, jossa uusiutuvan energian rakentamiseen liittyvät palvelut suunnittelusta toteutukseen ovat yksi tulevien vuosien keskeinen kasvualue.

Suomi on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja aikoo marssittaa monet nykyiset energianlähteet, kuten turpeen ja kivihiilen, historiaan jo kuluvalla vuosikymmenellä. Samaan aikaan kaupungistuminen kiihtyy, mikä sekin tuo omat paineensa aiempaa puhtaammalle ja paikallisemmalle energiantuotannolle.

Eri puolilla Suomea onkin alettu investoida kiihtyvällä vauhdilla päästöttömään ja tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiin vaihtoehtoihin, käytännössä tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä geolämpöön.

Myös kantaverkosta vastaava Fingrid on lähtenyt mittavan investointiohjelman avulla parantamaan jakeluyhteyksiään ja sähköasemiaan. Sen myötä sähkönsiirto on tuotanto- ja kysyntävaihteluista huolimatta mahdollisimman sujuvaa ja katkotonta ympäri Suomea.

Infrarakentajasta mahdollistajaksi

Tätä muutosta on seurattu tarkasti myös Destiassa ja samalla on herätty sen tarjoamiin kehitysmahdollisuuksiin. Yhtiön tuoreessa strategiassa uusiutuva energia ja siihen liittyvä suunnittelu- ja toteutusosaaminen on nostettu yhdeksi keskeisistä kasvukärjistä.

Strategiaa on viety nopeasti myös käytännöiksi. Destian Uusiutuva energia -yksikköä luotsaa uusiutuvan energian kotimaisiin kärkiosaajiin kuuluva Pasi Tammivaara, joka löytää kasvuvisioille selkeät perusteet. Destia on tunnustettu ja vahva osaaja kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa ja ollut mukana myös erilaisissa energiahankkeissa jo vuosikymmeniä, muun muassa maanrakennus- ja infraurakoitsijana.

”Tästä kokemuksesta ja osaamispääomasta on paljon hyötyä myös uusiutuvan energian esiinmarssissa. Pystymme tarjoamaan energia-alan asiakkaille ja uusiutuvaan energiaan satsaaville sijoittajille entistä kokonaisvaltaisempaa suunnittelu- ja toteutuspalvelua yhden luukun periaatteella”, Tammivaara tiivistää.

”Miksi tekisimme pelkät perustukset, kun osaaminen ja resurssit riittävät tarvittaessa koko projektin hoitamiseen suunnittelupöydältä käyttöönottoon asti. Perinteisen alihankinnan ja infrarakentamisen sijaan haluamme olla asiakkaillemme mahdollistaja. Teemme ensin pohjatyöt ja laskelmat, sitten suunnitelmat ja lopuksi vastaamme myös toteutuksesta”, hän lisää.

Tuulivoimaa ja verkonrakennusta

Tällä hetkellä Destia on mukana muun muassa rakentamassa valmistuessaan Suomen suurinta, 400 megawatin, Mutkalammin tuulipuistoa ranskalaiselle Neoenille tuulivoimalavalmistaja Vestaksen alihankkijana. Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston työmaatiet ja nostoalustat tuulivoimaloille, lisäksi Destia rakentaa tuulipuiston perustukset ja sähköverkon.

Myös Fingrid on pitkäaikainen asiakas, jolle Destia tekee kantaverkon parannustöitä useissa eri kohteissa ja on mukana rakentamassa myös 400 kilovoltin Metsälinjaksi nimettyä voimajohtoa, jolla varmistetaan, että Pohjois-Suomessa tuotettu ilmastoneutraali energia saadaan siirrettyä Etelä-Suomeen kasvavan kysynnän tarpeisiin.

”Rakensimme myös Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston Lappeenrannan Ylikkälään”, Tammivaara kertoo.

Akkuvarasto tasapainottaa sähkön tuotannon ja kysynnän välisiä eroja erityisesti siirryttäessä hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Destia seuraa tiiviisti uusiutuvan energiaan liittyviä mahdollistajia, on kyseessä sitten esimerkiksi vetytalous, paineilmaenergiavarastot tai merituulivoima.

Destian hankelistalta löytyy myös aurinkosähköä ja geolämpöä, joiden suosio kasvaa nopeasti etenkin taajama-alueilla ja kaupungeissa.

Vahvimpana valttina Tammivaara pitää Destian vahvaa suunnitteluosaamista, jota taloon on kertynyt mm. satojen erittäin vaativien tie- ja väylähankkeiden kautta. Suunnittelu- ja henkilöstöresurssien lisäksi tarjolla on myös Destian mittava ja monipuolinen konekanta, joka on saatavilla työkohteeseen nopeasti kotimaasta ilman turhaa odottelua.

”Esimerkiksi siltasuunnittelun ja -rakentamisen todella vahvasta osaamispääomasta on iso apu tuulivoimahankkeissa. Lisäksi olemme tottuneita toimimaan eri viranomaistahojen kanssa. Tunnemme eri hankkeisiin liittyvät lupamenettelyt ja niiden aikatauluvaateet erittäin tarkasti. Näin hankkeet eivät pysähdy viranomaisportaisiin tai tietokatkoksiin”, Tammivaara lisää.