Geosuunnittelu

Geosuunnittelua kaikkiin asiakkaan tarpeisiin

Destiassa geosuunnittelusta vastaa valtakunnallinen Geosuunnitteluyksikkö, joka koostuu geotekniikan, kalliotekniikan ja geologian asiantuntijoista. Tutkimusten ohjelmoinnissa, teettämisessä ja tutkimustulos-ten perusteella tehtävissä suunnitelmissa noudatamme alan uusimpia ohjeita ja standardeja.

Geosuunnittelupalveluitamme ovat:

 • Pohjatutkimussuunnittelu ja raportointi
 • Väylägeotekniikka sisältäen pohjanvahvistus-, päällysrakenne- ja rakenteen parantamissuunnittelun (tie, rata, katu)
 • Silta- ja taitorakenteiden geotekniikka (tukiseinät, meluesteet, kivikorirakenteet, laiturirakenteet)
 • Talo-, teollisuus- ja aluegeotekniikka (luonnos- ja toteutussuunnittelu, rakentamisen aikainen suunnittelu)
 • Sähköasemien ja voimalinjojen sekä maakaasuputkistojen geosuunnittelu
 • Yhdyskuntatekniikan linjojen geosuunnittelu (kaukolämpö, vesi- ja viemärilinjat)
 • Ympäristögeotekniikka (PIMA, kaatopaikat, pohjavesi)
 • Kaivosalueinfran suunnittelu (väylät, alueet, padot, altaat, kaivannot)
 • Työmaapalvelu (kaivantosuunnitelmat jne.)
 • Rakennusgeologiset tutkimukset ja selvitykset
 • Kiviainesselvitykset, ottamissuunnitelmat
 • Ohjetyöt ja strategiset selvitykset