Geosuunnittelu

Geosuunnittelua kaikkiin asiakkaan tarpeisiin

Destiassa geosuunnittelusta vastaa valtakunnallinen Geosuunnitteluyksikkö, joka koostuu geotekniikan, kalliotekniikan ja geologian asiantuntijoista. Tutkimusten ohjelmoinnissa, teettämisessä ja tutkimustulosten perusteella tehtävissä suunnitelmissa noudatamme alan uusimpia ohjeita ja standardeja.

Geosuunnittelupalveluitamme ovat:

 • Pohjatutkimussuunnittelu ja raportointi
 • Väylägeotekniikka sisältäen pohjanvahvistus-, päällysrakenne- ja rakenteen parantamissuunnittelun (tie, rata, katu)
 • Silta- ja taitorakenteiden geotekniikka (tukiseinät, meluesteet, kivikorirakenteet, laiturirakenteet)
 • Talo-, teollisuus- ja aluegeotekniikka (luonnos- ja toteutussuunnittelu, rakentamisen aikainen suunnittelu)
 • Sähköasemien ja voimalinjojen sekä maakaasuputkistojen geosuunnittelu
 • Yhdyskuntatekniikan linjojen geosuunnittelu (kaukolämpö, vesi- ja viemärilinjat)
 • Ympäristögeotekniikka (PIMA, kaatopaikat, pohjavesi)
 • Kaivosalueinfran suunnittelu (väylät, alueet, padot, altaat, kaivannot)
 • Työmaapalvelu (kaivantosuunnitelmat jne.)
 • Rakennusgeologiset tutkimukset ja selvitykset
 • Kiviainesselvitykset, ottamissuunnitelmat
 • Ohjetyöt ja strategiset selvitykset