Kalliorakentaminen

Erikoisosaaminen ja kalusto vahvuutena kalliorakentamisessa

Maanalainen rakentaminen lisääntyy jatkuvasti kasvukeskuksissa ja tunnelirakentaminen on ollut Suomessa yleistä infra-alan hankkeissa jo pitkään. Lisäksi kaivosteollisuudella on jatkuvasti enemmän tarvetta ulkopuoliselle louhintaosaamiselle ja rakennusteknisille töille.

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla suunnittelemme ja rakennamme tunneleita ja maanalaisia tiloja (kaivokset, tunnelit, kuilut, pysäköintitilat, liikenneasemat, väestösuojat) sekä suoritamme maanalaisten tilojen lujitus- ja tiivistystyöt sekä vanhojen kalliotilojen kunnostukset ja käyttötarkoituksen muutokset. Muu meidän infrarakentamisen osaaminen tukee osaltaan kalliorakentamista, sillä tarvittaessa voimme toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan ja sähkön maanalaisiin kohteisiin.

Tarjoamme louhintapalveluita avolouhinnoista kaivoslouhintoihin sekä kumppaniemme kanssa toteutettavia kalliorakentamisen palveluita. Meidän infra-alan kokonaisosaaminen mahdollistaa asiakkaan kannalta parhaimman hankkeiden toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin suunnittele ja toteuta -urakoihin.

Avolouhinnat

Tarjoamme pohjarakentamisen, kunnallisteknisen rakentamisen sekä väylä- ja asutuskeskusrakentamisen yhteydessä tarvittavia avolouhinnan palveluita. Toteutamme massalouhintaa erilaisissa väylähankkeissa, joissa louhitaan miljoonia kuutioita, sekä vaativia asutuskeskuslouhintoja muun muassa sairaalaympäristössä.

Teemme louhintaa paikoissa, jotka vaativat erityistä tarkkuutta, kuten kaupungeissa ja ydinkeskuksissa. Suoritamme louhintoja räjäyttämällä tai vaihtoehtoisesti räjähteettömillä menetelmillä, jolloin louhinta ei aiheuta tärinää. Toteutamme työt kustannustehokkaasti ja pysyen projektiaikataulussa. Oman kalustomme avulla varmistamme resurssit ja toimitusvarmuuden kaikille työmaillemme. Louhinnan lisäksi ja louhintojemme yhteydessä teemme myös louheen siirtoa ja pengertämistä.

Murska- ja kaivoslouhinnat

Kaivoksissa tehtävät massalouhintatyöt kuuluvat palveluvalikoimaamme. Tarvittaessa pystymme myös rakentamaan kaivosalueen alueinfran sisältäen tiet, radat, kunnallistekniikan ja sähkötyöt.