Kalliorakentaminen

Erikoispätevyys ja kalusto vahvuutena kalliorakentamisessa

Maanalainen rakentaminen lisääntyy jatkuvasti kasvukeskuksissa ja tunnelirakentaminen on yleistymässä myös infra-alan hankkeissa. Lisäksi kaivosteollisuudella on jatkuvasti enemmän tarvetta louhintaosaamiselle.

Laajan yhteistyökumppaniverkostonsa avulla Destia suunnittelee ja rakentaa tunneleita ja maanalaisia tiloja (kaivokset, tunnelit, kuilut, pysäköintitilat, liikenneasemat, väestösuojat) sekä suorittaa maanalaisen louhinnan, betonirakennetyöt, lujitus- ja tiivistystyöt sekä kalliotilan varustelutyöt. Muu Destian infrarakentamisen osaaminen tukee osaltaan kalliorakentamista, sillä tarvittaessa Destia voi toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan ja sähkön maanalaisiin kohteisiin.

Destia tarjoaa louhintapalveluita avolouhinnoista kaivoslouhintoihin sekä kumppaniensa kanssa toteutettavia kalliorakentamisen palveluita. Destian infra-alan kokonaisosaaminen mahdollistaa asiakkaan kannalta parhaimman hankkeiden toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin suunnittele ja toteuta -urakoihin.

Avolouhinnat

Destia tarjoaa pohjarakentamisen, kunnallisteknisen rakentamisen ja tielinjan leikkausten yhteydessä tarvittavien avolouhintojen toteutuksia.

Murska- ja kaivoslouhinnat

Kaivoksissa tehtävät massalouhintatyöt kuuluvat Destian palveluvalikoimaan. Tarvittaessa Destia pystyy myös rakentamaan kaivosalueen alueinfran sisältäen tiet, radat, kunnallistekniikan ja sähkötyöt.