Insinöörirakentaminen

Insinöörirakentamisessa käytössä jatkuvasti kehitettävät rakennusmenetelmät

Destia rakentaa ja korjaa kaikenkokoisia siltoja suurista ja vaativista silloista pieniin perussiltoihin. Kokemusta löytyy runsaasti myös haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä museosiltojen kunnostuksesta.

Siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa hyödynnetään Destian itse kehittämiä edistyksellisiä työmenetelmiä. Niiden avulla korjaamista voidaan nopeuttaa ja eri työvaiheita helpottaa.

Patentoidulla siltojen nopeutetun korjausrakentamisen menetelmällä voidaan esimerkiksi vähentää merkittävästi sillan kansirakenteen korjaukseen käytettävää aikaa. Destia kehittääkin jatkuvasti uudenlaisia työmenetelmiä esimerkiksi muottiteknologiaan ja rakenteiden lujituksiin.

Destia on kehittänyt myös siltojen tietomallintamisen toimintamallia siltojen 3D-suunnittelussa, työmaatoiminnoissa ja määrälaskennassa.

Siltojen tarkastus- ja ylläpitotoiminta

Siltojen suunnittelu ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat Destian erikoisosaamista. Suunnitelmallisten ylläpitotoimenpiteiden avulla sillat säilyttävät liikenneturvallisuutensa ja liikenteen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Destialla on käytössään uusimmat menetelmät ja välineet siltojen kunnossapitoon. Destia ylläpitää ja hoitaa suurinta osaa Suomen maanteiden silloista.

Teollisuusrakentaminen

Tarjoamme infra-alan huippuosaajana laaja-alaista erikoisosaamistamme teollisuusrakentamiseen.

Toteutamme joustavasti haluamasi kokonaisuuden tai sen osan, suunnittelusta ylläpitoon asti. Tarjoamme osaamistamme muun muassa kaivostoiminnan, tuotantolaitosten ja voimalaitosten käynnistämiseen. Teemme hankkeita myös yhteistyökumppaniemme kanssa.

Palvelemme asiakkaitamme alueellisesti. Vahva alueellinen läsnäolomme varmistaa rakentamisen tehokkaan toimintamallin ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnin. Huomioimme tilaajan tarpeet ja löydämme niihin parhaat ratkaisut hankkeen kaikissa vaiheissa.

Satamarakenteet

Satamarakentaminen on rakentamisen erityisalue, joka vaatii erityisosaamista mm. vedenalaisten työmenetelmien hallintaa. Destia rakentaa ja kunnostaa satama-alueilla mm. laiturirakenteita.

betonirakenteet

Yhtenä kiinteistöjen omistajien, kiinteistöpäälliköiden ja isännöitsijöiden haasteena on ylläpitää betonirakenteita, jotta ne vastaavat turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä käyttäjiensä odotuksia. Betonirakenteet kuluvat ajan myötä käytössä, joten niitä on kunnostettava ja korjattava suunnitelmallisesti. On huolehdittava, etteivät korjauskustannukset pääse nousemaan ja omaisuuden arvo säilyy. Betonirakenteiden korjauksissa ajoitus onkin ensiarvoisen tärkeä. Kustannuksia säästetään tarttumalla korjaustöihin ajoissa – vaurioiden havaitsemisen jälkeen ei kannata viivytellä liikaa.

Teräsbetonirakenteisiin liittyvä Destian osaaminen

Esitteessämme on kuvattu Destian palvelut betonirakenteiden korjaamiseen. Kunnostustyöt vaihtelevat kantavien rakenteiden korjaamisesta vesieristeiden uusimiseen. Hyödynnämme Destian betonirakenteiden suunnitteluosaamista tarvittaessa. Samalla asiantuntijajoukolla rakennamme myös uudiskohteet. Noudatamme viranomaisvelvoitteita ja toimimme työvaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon turvallisuusseikat toiminnassamme.

 

Ota yhteyttä