Insinöörirakentaminen

Insinöörirakentamisessa käytössä jatkuvasti kehitettävät rakennusmenetelmät

Siltojen rakentaminen ja korjaus

Rakennamme ja korjaamme kaikenkokoisia siltoja suurista ja vaativista silloista pieniin perussiltoihin. Kokemusta löytyy runsaasti myös haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä museosiltojen kunnostuksesta.

Siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa hyödynnämme itse kehittämiämme edistyksellisiä työmenetelmiä. Niiden avulla hankkeita voidaan nopeuttaa ja eri työvaiheita helpottaa.

Patentoidulla siltojen nopeutetun korjausrakentamisen menetelmällä voidaan esimerkiksi vähentää merkittävästi sillan kansirakenteen korjaukseen käytettävää aikaa. Kehitämmekin jatkuvasti uudenlaisia työtapoja ja tekniikoita esimerkiksi muottiteknologiaan ja rakenteiden lujituksiin.

Olemme vahvasti mukana kehittämässä siltojen tietomallintamisen toimintamallia siltojen 3D-suunnittelussa, työmaatoiminnoissa ja määrälaskennassa.

Siltojen tarkastus- ja ylläpitotoiminta

Siltojen suunnittelu ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisosaamistamme. Suunnitelmallisten ylläpitotoimenpiteiden avulla sillat säilyttävät liikenneturvallisuutensa ja liikenteen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on käytössä uusimmat menetelmät ja välineet siltojen kunnossapitoon. Ylläpidämme ja hoidamme suurinta osaa Suomen maanteiden silloista.

Teollisuusrakentaminen

Tarjoamme infra-alan huippuosaajana laaja-alaista erikoisosaamistamme teollisuusrakentamiseen.

Toteutamme joustavasti haluamasi kokonaisuuden tai sen osan, suunnittelusta ylläpitoon asti. Tarjoamme osaamistamme muun muassa kaivostoiminnan, tuotantolaitosten ja voimalaitosten tarpeisiin. Hyödynnämme hankkeissa tarvittaessa myös laajoja yhteistyöverkostojamme.

Palvelemme asiakkaitamme alueellisesti. Vahva alueellinen läsnäolomme varmistaa rakentamisen tehokkaan toimintamallin ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnin. Huomioimme tilaajan tarpeet ja löydämme niihin parhaat ratkaisut hankkeen kaikissa vaiheissa.

Laituri- ja Satamarakenteet

Laituri- ja satamarakentaminen ovat rakentamisen erityisalueita, jotka vaativat monipuolista erityisosaamista, kuten vedenalaisten työmenetelmien hallintaa. Toteutamme hankkeita kokonaisvaltaisesti yhdistämällä osaamista eri palvelualueistamme, kuten pohjarakentamisesta ja sähkötöistä. Rakennamme ja kunnostamme mm. lauttapaikkoja, laiturirakenteita ja kokonaisia satama-alueita.

betonirakenteet ja korjaus

Toteutamme ja korjaamme vaativia betonirakentamisen kohteita, kuten parkkitaloja ja betonitunneleita. Hyödynnämme hankkeissa vuosien aikana kertynyttä osaamistamme ja kokemustamme siltarakenteiden korjaamisesta ja ylläpidosta.

Yhtenä kiinteistöjen omistajien, kiinteistöpäälliköiden ja isännöitsijöiden haasteena on ylläpitää betonirakenteita, jotta ne vastaavat turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä käyttäjiensä odotuksia. Betonirakenteet kuluvat ajan myötä käytössä, joten niitä on kunnostettava ja korjattava suunnitelmallisesti. On huolehdittava, etteivät korjauskustannukset pääse nousemaan ja omaisuuden arvo säilyy. Betonirakenteiden korjauksissa ajoitus onkin ensiarvoisen tärkeä. Kustannuksia säästetään tarttumalla korjaustöihin ajoissa – vaurioiden havaitsemisen jälkeen ei kannata viivytellä liikaa.

Teräsbetonirakenteisiin liittyvä osaaminen

Esitteessämme on kuvattu palvelumme betonirakenteiden korjaamiseen. Kunnostustyöt vaihtelevat kantavien rakenteiden korjaamisesta vesieristeiden uusimiseen. Hyödynnämme tarvittaessa betonirakenteiden suunnitteluosaamistamme. Samalla asiantuntijajoukolla rakennamme myös uudiskohteet. Noudatamme viranomaisvelvoitteita ja toimimme työvaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon turvallisuuden toiminnassamme.

Ota yhteyttä