Infran taju Hankkeet, Kaupunkirakentaminen, Ratapalvelut

Birminghamin raitiotieallianssi tarjoaa opin paikkoja myös Suomessa

Iso-Britannian Birminghamissa rakennetaan parhaillaan 34 kilometrin raitiotielaajennusta alueella, jossa liikkuu miljoonia ihmisiä joka päivä. Birminghamin urakka ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan, vaan Euroopan suurissa kaupungeissa on 2000-luvun aikana rakennettu ja laajennettu kymmeniä raitioteitä. Viime vuosina myös Suomessa on hypätty mukaan muutoksen junaan ja moderneja raitioteitä on parhaillaan suunnitteilla useissa kaupungeissa.

Birminghamin raitiotiehankkeesta vastaa Midland Metro -allianssi, jonka pääurakoitsijana toimii Colas Rail. Euroopan toiseksi suurimmalla metropolialueella toteutettava hanke on edellyttänyt rakennusvaiheessa alueen käyttäjien erityistä huomioon ottamista sekä uusia innovaatioita, joista myös muualla voidaan ottaa oppia.

”Olemme etsineet ja löytäneet Birminghamissa vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä hyödyntäneet tekoälyä esimerkiksi maaperän skannauksissa. Tarkempien palveluiden ansiosta olemme säästäneet aikaa, lisänneet turvallisuutta, parantaneet työn laatua sekä lisänneet toimintamme vastuullisuutta ja kannattavuutta. Innovatiivisuus on ollut avainroolissa hankkeen kaikkien osapuolten kannalta parhaiden ratkaisujen löytymiseksi ja samaa kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös muissa samankaltaiseen ympäristöön sijoittuvissa hankkeissa”, kertoo allianssin projektijohtaja Maria Ion Colas Railista.

Uudet innovaatiot tarjoavat oppimisen mahdollisuuksia myös Suomessa

Birminghamissa raiteiden välittömässä läheisyydessä elää, liikkuu ja työskentelee miljoonia ihmisiä, minkä lisäksi alue pitää sisällään paljon historiaa ja kulttuuria. Allianssi on mahdollistanut projektille vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämisen siellä, missä niillä on nähty potentiaalia parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osassa raideverkostoa raitiovaunu esimerkiksi kulkee täysin akkuvoimin, jolloin johtoa ei tarvita eikä maisemaan tule pysyviä muutoksia, ja siluettiin kuuluvat maamerkit pääsevät oikeuksiinsa myös uuden raitiovaunulinjan varrella.

Osassa raideverkostoa raitiovaunu kulkee täysin akkuvoimin

Myös suomalaisista kaupungeista löytyy lukuisia merkityksellisiä kaupunkimaisemia, joilla on suuri arvo alueen asukkaille ja käyttäjille. Tulevina vuosina yleistyvät raitiotiehankkeet tarjoavatkin mahdollisuuden katsoa asioita uudelta kannalta ja oppia sieltä, missä asioita on jo ratkottu.

”Kun kokee ja näkee Birminghamin linjan itse, on helppo ymmärtää sen hyödyt. Akkukäyttöinen raitiovaunu sopii maisemallisesti keskeisiin kohteisiin tai mahdollisesti sähköturvallisuuden kannalta haastaviin paikkoihin. Akkuteknologia kehittyy nopeasti ja on todennäköistä, että akkujen mukanaan tuoma lisäpaino tai hinta eivät enää tulevaisuudessa ole yhtä merkittäviä kysymyksiä kuin tällä hetkellä”, Destian Kaupunkirakentaminen-yksikön johtaja Jere Keskinen sanoo.

Raitiotiehankkeissa monipuolisen osaamisen yhdistäminen on välttämätöntä

Vaikka Suomessa kaupungit jäävät kokonsa puolesta jälkeen Euroopan suurimmista metropolialueista, myös täällä raitiotiehankkeet sijoittuvat urbaaneihin kaupunkiympäristöihin, joissa liikkuvia osia on paljon ja tilaa vähän. Suuret raitiotiehankkeet edellyttävätkin usein laajaa osaamista yli yksittäisten urakkavaiheiden, minkä vuoksi allianssi on nykyisin tuttu termi myös suomalaisessa raitiotierakentamisessa.

”Kaupunkiympäristöön rakentaminen on usein monitahoista ja siihen sisältyy erilaisia kehitysmahdollisuuksia, jolloin monipuolisen osaamisen yhdistäminen on välttämätöntä. Allianssi luo urakkamallina hedelmällisen alustan kehitykselle ja innovaatioille, sillä vastuu onnistumisista ja epäonnistumisista on kaikille hankkeen osapuolille yhteinen”, Keskinen sanoo.

Allianssi on osoittautunut toimivaksi urakkamuodoksi myös Destian Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella, jossa Helsingin raitiotieverkostoa laajennetaan 4,5 kilometrin verran syksyyn 2024 mennessä.

”Kalasatamassa on tehty aivan uraauurtavaa työtä esimerkiksi tahtituotannon ja päivittäisjohtamisen saralla suomalaisessa infrarakentamisessa. Myös raportoinnista luopuminen ja sen korvaaminen up-to-date -tilannekuvajärjestelmällä on ollut onnistunut seuraus koko organisaation korkeasta intohimon tasosta ja erinomaisesta osaamisesta”, Keskinen kertoo.

Raideasennusta Kalasatamassa

Nykyinen tahtotila tarjoaa mahdollisuuden alan kehitykselle

Viime vuosina sekä Suomessa että muualla Euroopassa on nähty raitioteiden positiiviset vaikutukset rakennusvaiheesta lähtien: alueen vetovoimaisuus kasvaa, kaupungit pystyvät panostamaan vastuullisuustavoitteisiinsa, kiinteistöjen arvo nousee ja luottamus alueen kehitykseen myös tulevaisuudessa lisääntyy.  Esimerkiksi Tampereella vuonna 2016 rakennuspäätöksen saaneen raitiotien reitille oli vuonna 2021 rakennettu lähes puolet siitä asuinrakentamisesta, jonka oli oletettu tapahtuvan vuoteen 2040 mennessä, kun taas toimitilaa on rakennettu jo enemmän kuin 25 vuodessa oletettiin rakennettavan.

Konkretisoituneet hyödyt ovat koonneet kasvavissa kaupungeissa taakseen yhtenäisen rintaman, jossa sekä suuri yleisö että liike-elämä kannattavat uusia raitiotiehankkeita. Raiteet näyttävät johtavan valoisaan tulevaisuuteen, jossa myös rakentajilla on suuri vastuu kaupunkialueiden kehittäjinä.

”Raitiotieallianssissa kehitämme projektia kokonaisvaltaisesti ja yhtenä organisaationa. Kaikilla meillä – suunnittelijoilla, urakoitsijoilla ja tilaajalla – on yhteinen tavoite saavuttaa alueen ja sen käyttäjien kannalta paras mahdollinen lopputulos. Meidän kannattaa ehdottomasti jakaa saatuja oppeja ja hyviä toimintamalleja myös Destian kanssa. Yhdistämällä osaamisemme pääsemme lopulta parempiin lopputuloksiin riippumatta siitä, missä rakennamme”, Ion toteaa.

”Meillä Destiassa on alan suurena toimijana myös vastuu kehittää omaa ja koko alan toimintaa niin, että voimme täyttää ne odotukset, joita raitioteille asetetaan. Meidän on kehitettävä toimintaamme suuntaan, jossa pystymme tuottamaan parempaa lopputuotetta ja työnaikaista kaupunkielämän infrapalvelua, vieläpä pienemmällä kustannuksella – siis tuottamalla parempaa arvoa veronmaksajan rahalle. Kyse on vastuullisuudesta, sillä meillä on tärkeä rooli tämän yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentajana. Ja tätä ei Destia pysty tekemään yksin, vaan yhteistyössä omistajien, tilaajien, käyttäjien ja palveluntuottajakumppaniemme kanssa. Parhaimmillaan jopa yhteisvastuussa – siis allianssissa”, Keskinen summaa.

Yhdistämällä osaamisemme pääsemme lopulta parempiin lopputuloksiin riippumatta siitä, missä rakennamme