Vastuullisuus

pohjoista elämää yhdistämässä

Destian toiminta vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, ympäristöön ja yhtiön sidosryhmiin, joten vastuullisuutemme kenttä on monitahoinen.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat päämäärämme, arvomme ja strategiamme. Arvojemme mukaisesti pyrimme tavoitteisiimme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen. Päämäärämme olla pohjoisen elämän yhdistäjä edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä.

Destiassa vastuullisuus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja yhteiskuntavastuu. Tavoitteenamme on olla vastuullinen menestyjä, joka

  • Luo kestävästi kannattavaa liiketoimintaa
  • On turvallinen, innostava ja menestyvä työpaikka
  • On vastuullinen rakennusalan toimija ja yhteiskuntavastuun kehittäjä

Destian hallitus vastaa vastuullisuustyön strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat Destian vastuullisuusohjelman tavoitteista ja tuloksista. Vastuullisuutta käsitellään johtoryhmässä säännöllisesti, ja siitä tiedotetaan henkilöstölle ja sidosryhmille.

Destian vastuullisuusperiaatteet

Toteutamme strategiaamme voitettavilla taisteluilla, joista yksi on vastuullisuuteen keskittynyt Vastuullinen menestyjä. Olemme luoneet vastuullisuustyöllemme mittariston, jotta jatkossa voimme seurata ja kehittää etenemistämme. Vastuullisuustyön myötä olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.