Yhtiöjärjestys

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Destia Group Oyj, englanniksi Destia Group Plc ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3 - 8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;

7. tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Yritys- ja yhteisötunnus: 2617172-1

Voimassa 04.06.2019 alkaen