Hallinto ja johtaminen

Konsernin hallinto ja johtaminen

Destia Group Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä pääosin kulloinkin voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Destian Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti julkaistaan vuosittain selvityksissä. Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi.

Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksesta

Destia poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksista osittain hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelun, hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittelyn, yhtiökokouskutsun, kokouksen järjestämisen ja sen määräaikojen sekä yhtiökokoukseen osallistuvien osalta johtuen siitä, että Destialla on ainoastaan yksi osakkeenomistaja. Niin ikään Destia poikkeaa vastaavilla perusteilla palkitsemista koskevan raportoinnin laajuudesta.

Omistaja

Ahlström Capital sopi 26.5.2014 Destia Oy:n osakekannan ostamisesta Suomen valtiolta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi hyväksyntänsä järjestelylle, ja Destia Oy:n omistus siirtyi 1.7.2014 Ahlström Capitalille.

Ahlström Capital on Suomen johtavia perheomisteisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä. Yhtiöllä on vahvaa teollista osaamista, pitkät perinteet yrittäjyydessä sekä merkittävät taloudelliset resurssit. Ahlström Capital sijoittaa pääasiassa teollisuusyrityksiin sekä liikekiinteistöihin. Lue lisää yhtiön verkkosivuilta.