Destia

Destia - Toimivampi maailma

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta destialaiset toteuttavat suuria ja edistyksellisiä ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista ja jotka tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivamman.

Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot. Kattava toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että Destia on aina lähellä asiakkaitaan.

Toiminta jakautuu neljään alueelliseen ja yhteen valtakunnalliseen tulosyksikköön

Destian toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön sekä konserniyksiköihin.

Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Kalliorakentamisen, ratarakentamisen ja -kunnossapidon, kiviaineksen ja kaluston liiketoimintayksiköt ovat osa alueellisia tulosyksiköitä. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, tiestötietopalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. Lisäksi Destian liiketoimintaa tukee vaativan pohja- ja insinöörirakentamisen saralla Destia Engineering koko Suomen laajuisesti.