Työturvallisuuden perehdytys

TURVALLISUUS ON AMMATTITAITOA

Jokaiselta Destian työmaalla työskentelevältä henkilöltä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja tieturva 1 -pätevyyttä. Heidän tulee myös osallistua työmaaperehdytykseen.

Aliurakoitsija huolehtii itse omien työntekijöidensä Pätevyyksistä ja niiden kustannuksista.

Aliurakoitsijan työnantaja lisää henkilöstönsä tilaajavastuujärjestelmään ja huolehtii, että heillä on valttikortti ja tarvittavat pätevyydet suoritettuna (vähintään työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -pätevyys). Suoritukset näkyvät Valttikortilla Zeroni-ohjelmasta. Lähettäkää myös todenteet suoritetuista pätevyyksistä (esim. valokuva kortista) Destian työmaan yhteyshenkilölle.