Uratarina Suunnittelu

Suunnittelunohjaaja tekee töitä urakan näköalapaikalla

Kun Riikka Sihvola kesällä 2014 ahersi Kannuksessa paalulaattojen ja tukiseinien parissa junien kolistellessa viereistä rataa pitkin ohi hän tiesi, että oma juttu oli löytynyt. Kouluaikoina etenkin matemaattisissa aineissa lahjakas Riikka oli jo aiemmin löytänyt kipinän geo- ja ratasuunnitteluun, mutta viimeistään Kannuksesta löytyi työmaatyöskentelyn rikkaus.

”Nautin siitä, että työmaalla näen oman työni jäljen konkreettisesti, ja eri välivaiheiden valmistuminen tuo hienoja onnistumisen kokemuksia. Työmaalla voin elää hankkeen mukana ja nähdä itse, kuinka suunnitelmat muuttuvat eri vaiheiden kautta valmiiksi rakennetuiksi ympäristöiksi.”

Ratatyömaa herätti kiinnostuksen työmaille

Riikka on työskennellyt Destialla vuodesta 2011 alkaen, jolloin hän aloitti neljäntenä opiskeluvuotenaan kesätyöntekijänä Tampereella geosuunnittelun yksikössä. Yli kymmenen vuotta myöhemmin hän on yhä talossa, tällä hetkellä suunnittelunohjaajana Kalasatamasta Pasilaan -allianssihankkeella. Vaikka työnantaja on pysynyt samana jo pitkään, ei työtehtäviin ole tarvinnut missään vaiheessa kyllästyä.

Jatkettuaan töitä ensimmäisen kesän jälkeen osa-aikaisesti opintojensa ohella, alkoi Riikka kesällä 2012 tehdä Destialle diplomityötään ja valmistuttuaan hän siirtyi jo pidempään kutkutelleen ratasuunnittelupuolen tehtäviin. Samaan aikaan käynnistyi Kannuksessa suuri ratahanke, jonka kautta Riikka sai ensikosketuksensa työmaalle.

”Kävin vuonna 2013 muutamia kertoja suunnittelijana Kannuksessa, ja jokaisella kerralla opin paljon uutta. Kehityskeskustelussa heitin sitten esihenkilölleni toiveen, että olisiko työmaalle mahdollista päästä pidemmäksikin aikaa ja onneksi toive toteutui. Alkuperäinen suunnitelma oli olla kesällä 2014 työmaalla työnjohtotehtävissä kolme kuukautta ja palata sitten takaisin vanhoihin suunnittelutehtäviin. Viihdyin kuitenkin niin hyvin, että hommat jatkuivat vielä useamman kuukauden. Siitä kesästä jäi palo työmaille ja fiilis, että olisi mahtava päästä vielä takaisin samanlaisiin hommiin.”

Riikka Kannuksen työmaalla

Lentokentältä löytyi uusia tehtäviä ja lisävastuuta

Syksyllä 2015 puskaradiosta kantautui viesti, jonka mukaan eläköityvälle suunnittelunohjauksesta vastaavalle henkilölle etsittiin seuraajaa. Riikka tiesi edeltäjän ja hänen työnsä, joka vaikutti todella mielenkiintoiselta. Työtä tehtiin rakentamisen ja suunnittelun rajapinnassa isoilla projekteilla ja suunnittelutyötä johdettiin työmaalta käsin. Tehtävässä yhdistyivät juuri ne kaksi maailmaa, joissa Riikka tiesi viihtyvänsä parhaiten.

”Hain paikkaa, eikä lopulta mennyt kauaa, kun minut jo valittiin uuteen tehtävään. Siirryin edeltäjäni apulaiseksi juuri alkamassa olleeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason allianssiurakkaan, jossa hän vuoden ajan mentoroi minua uusiin tehtäviini. Haikein mielin jätin tuolloin työt ratasuunnittelussa, mutta tämä oli kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus niin työnkuvan kuin toimintaympäristönkin puolesta. Muutin Tampereelta pääkaupunkiseudulle, ja seuraavat viisi vuotta vietin lentokentällä.”

Lentokentällä Riikka sai suunnittelunohjauksen lisäksi vastuulleen myöhemmin rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. Erityisen toimintaympäristönsä vuoksi työssä vaadittiin paljon yhteistyötä lentoaseman asematason toimijoiden kanssa, ja huomioitavia palikoita oli monta.

”Tykkäsin hommasta, siinä oli paljon samaa kuin ratapuolella esimerkiksi tarkan töiden vaiheistamisen ja liikennekatkojen muodossa. Esimerkiksi rullausteiden katkotöiden vaiheet suunniteltiin tarkasti ja huolella, ja sitten katkon aikana muutaman tunnin aikana paiskittiin hulluna hommia.”

Kalasatamassa kokonaiskuva on tärkeä

Jo lentokenttäprojektin aikana Riikka ehti olla mukana myös useammassa eri tarjouskilpailussa sekä työskennellä samalla vuosina 2018–2019 Oulussa moottoritiehankkeella. Vuosikymmenten vaihteessa Riikka jäi äitiyslomalle, josta hän liittyi mukaan nykyiseen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen kehitysvaiheen loppumetreillä elokuussa 2021. Päivittäisessä työssään hän vastaa nyt esimerkiksi siitä, että tarvittavat suunnitelmat tulevat työmaalle ajoissa ja erityisesti hankintoja varten tarvittavat tiedot myös riittävän aikaisin.

”Koska suunnittelua tehdään yhtäaikaisesti tuotannon jo ollessa käynnissä, laadin suunnittelijoille paljon työjärjestyksiä. Suunnittelen tuotannon johdon kanssa, miten työmaa etenee pidemmällä aikavälillä, mitä töitä tehdään missäkin vaiheessa ja millaisia tarpeita suunnittelulle on milloinkin. Projekti on iso ja mukana on monen eri tekniikkalajin suunnittelijoita. Paljon liikkuvia palasia pitää ottaa huomioon ja iso osa ajasta menee aikataulujen hallinnoimiseen. Lisäksi yhteensovitan eri tekniikkalajien suunnittelua, vedän viikoittaisia suunnittelupalavereja ja osallistun toteutusratkaisujen kehittämiseen ja innovoimiseen. Toteutusvaiheessa myös akuutit suunnitelmamuutokset työllistävät jonkun verran.”

Tulevaisuudessa tähtäimessä ainakin isoja projekteja

Vuodet Destialla ovat tuoneet mukanaan monia erilaisia kokemuksia, joiden myötä Riikka on oppinut paljon uusia taitoja ja löytänyt oman paikkansa työelämässä – ainakin tällä hetkellä. Kalasatamasta Pasilaan -hanke kestää vuoteen 2024, eikä sen jälkeiselle ajalle ole vielä tarkkoja suunnitelmia.

”Viihdyn parhaiten tällaisilla isoilla projekteilla, joilla näen koko hankkeen elinkaaren ja voin elää siinä mukana jopa vuosia. Pääsen tekemään töitä sekä suunnittelun että tuotannon kanssa, mikä on hieno näköalapaikka rakennusalan molemmille puolille. Lisäksi saan hyödyntää vahvuuksiani ja voin työssä yhdistää kaksi erilaista luonteenpiirrettäni: loogisen ja järjestelmällisen otteen sekä luovuuden ja mahdollisuuden innovoida uutta ja tehdä aikatauluista visuaalisia. Tällä hetkellä isot projektit tuntuvat omalta ja siltä, että näiden parissa haluaisin myös jatkossakin työskennellä.”