Uratarina

Paluumuuttajan silmin: Destiassa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri

Kun Anne Valkonen huomasi LinkedIn-ilmoituksen turvallisuuspäällikön tehtävästä Destialla, se puhutteli häntä.

”Ilmoitus kolahti heti. Arvot, toimintatavat ja yrityskulttuuri – huomasin samaistuvani niihin täysin. Ajan saatossa olin alkanut kiinnittää yhä enemmän huomiota työnantajan arvoihin ja siihen, miten ne näkyvät oikeasti käytännössä ja arjen työssä. Halusin takaisin Destialle ja ajattelin, että jos ei nyt tämän paikan kautta, niin kyllä he huomaavat minun kuuluvan tänne”, Anne muistelee muutaman kuukauden takaisia tunteitaan.

Vaikka kyseinen paikka ei hausta auennutkaan, Annen suunnitelma toteutui ja vain muutamia viikkoja myöhemmin puhelin soi. Toisesta päästä tarjottiin laatupäällikön paikkaa Väyläpalveluista. Niin kesätyöntekijänä Tielaitoksella 1990-luvun alkupuolella aloittaneesta Annesta tuli jälleen destialainen.

Myös Annen kollega, ratapalveluiden hankintapäällikkö Ilmo Hyyppä, palasi talvella 2022 Destialle vuosikymmenen kiertotien jälkeen.

”Ratapuolelle siirtyminen oli minulle hieno juttu. Olin ollut toimialalla hommissa jo teekkariaikoina kahtena kesänä ja olisin hyvin voinut jo silloin jäädä. Tuolloin kuitenkin tuntui, että infra-alaa olisi hyvä katsoa hiukan eri kanteilta ja niin ympyrä sulkeutui vasta yli 20 vuoden jälkeen. Vaikka minulla ei ratapuolen kokemusta juuri olekaan, on minut otettu todella hienosti vastaan ja osaksi porukkaa. Hankintatehtäviä olen kuitenkin tehnyt lähes 10 vuotta ja hankintaosaaminen on tehtävässäni tietysti keskiössä”, hän kertoo.

Yhteinen päämäärä yhdistää

Vuonna 2006 Destiassa ensimmäisen kerran aloittanut Ilmo ja vuonna 2007 aloittanut Anne ovat pitkän linjan destialaisia, joilla on myös ainutlaatuista näkökulmaa Destian yrityskulttuurin kehitykseen useiden vuosien poissaolon jälkeen. Molemmat toteavatkin, että Destian yrityskulttuuri on välissä ehtinyt kokea muutoksia, eikä töitä esimerkiksi tehdä enää vain oman, saman osa-alueen asiantuntijoista koostuvan porukan kesken.

”Teemme töitä yhteisen tavoitteen eteen. Tämän kokoiseen yritykseen mahtuu valtava määrä erilaisia rooleja ja ihmisiä, mutta loppujen lopuksi meillä on kaikilla yhteinen päämäärä. Sen keskiössä ovat onnistuneet hankkeet, joiden kautta luomme kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja loppukäyttäjille. Etsimme yhteisen tekemisen kautta fiksuimmat tavat tehdä ja sitä kautta saamme aikaan kaikkien kannalta parhaita lopputuloksia”, kertoo Ilmo.

Anne täydentää: ”Olen nykyään työssäni päivittäin tekemisisissä ihmisten kanssa, jotka aidosti haluavat ratkaista asioita yhdessä ja hyödyntää vahvuuksiaan yhteisen päämäärän eteen. Kukaan ei tee tätä työtä yksin. Monialaisesta yhteistyöstä on etua esimerkiksi kehittäessämme digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja. Myös tukipalveluissa meidän on tärkeää kuunnella käytännön työstä saatuja oppeja: millaisia arkisiakin ratkaisuja voimme kehittää projektien tueksi, tai ovatko olemassa olevat ratkaisut sellaisenaan järkeviä? Työmaidemme laadukas työskentely ja monialainen osaaminen yhdistettynä ajantasaiseen tiedonhallintaan luo hyvän pohjan jatkuvalle parantamiselle.”

Tämän kokoiseen yritykseen mahtuu valtava määrä erilaisia rooleja ja ihmisiä, mutta loppujen lopuksi meillä on kaikilla yhteinen päämäärä.

Uuden oppiminen motivoi

Annen ura on polveillut konsultin, työmaapäällikön ja kehityspäällikön tehtäviin ja mahtuihan väliin myös kaksi äitiyslomaa, opintoja sekä ajanjakso toisessa työpaikassa ennen nykyistä laatupäällikön tehtävää.

”Siirryttyäni yksittäisiltä projekteilta nykyisiin tehtäviini, olen päässyt katsomaan asioita eri näkökulmasta ja hahmottanut paremmin ison kokonaisuuden. Päivittäisessä työssäni pyrin aina tukemaan ja auttamaan projekteja. Mietin, miten voin parhaiten omalta osaltani edistää sujuvia hankkeita ilman turhia lisärasitteita ja jakaa opittua tietoa käytettäväksi myös muissa kohteissa”, Anne kertoo.

Ilmo puolestaan on vuosien varrella toiminut Destiassa projektinhallinnan kehittämisen ja tarjouslaskenta- ja toiminnanohjausjärjestelmien parissa sekä hankintainsinöörinä ja hankintapäällikkönä sekä työpäällikkönä. Nykyisessä työssään hän on päässyt muodostamaan toimivaa ja itsensä näköistä roolia ratapalveluiden hankintapäällikkönä.

”Työni on kiireistä, mutta mielettömän motivoivaa. Kovin vahvaa osaamispohjaa ei minulle tietystikään teekkarikesinä rataliiketoiminnasta muodostunut, mutta tietty peruskäsitys on kuitenkin tukenut uuden oppimista ja täytyy sanoa, että olen oppinut valtavasti viime kuukausien aikana.”

Kuva: Ville Tervonen

Monipuolinen työkokemus rikastuttaa

Kokemus ja vaihtelevat tehtävät ovat rikastuttaneet molempien ajatuksia siitä, mikä omassa työssä on se syy, jonka vuoksi sitä haluaa tehdä päivästä toiseen. Vuosien varrella myös käsitys toiveista omalle työuralle on konkretisoitunut.

”Vaihtuvat tehtävät ovat rikkaus ja niitä kannattaa arvostaa. Monipuolisuus avartaa omaa kuvaa mahdollisuuksista ja rikastuttaa ajattelua. Tällä hetkellä itseäni innostaa rata ja siihen liittyvä jatkuva oppiminen sekä ihmiset, joiden kanssa on mukavaa tehdä töitä. Joustaminen toimii suuntaan ja toiseen, minkä olen todennut tärkeäksi niin oman vapaa-ajan ja perheen kuin työnkin puolesta”, Ilmo kertoo.

”Haluan kehittyä ja oppia infrasta jatkuvasti lisää. Monipuolinen työhistoria on rikastuttanut omaa osaamistani, ja sen ansiosta koen pärjääväni myös uusissa eteen tulevissa tehtävissä. Meillä on täällä hyvä työyhteisö, jossa on kiva tehdä töitä. Kiinnitän myös aikaisempaa enemmän huomiota työnantajani arvopohjaan ja minulle on tärkeää, että voin seistä samojen arvojen ja toimintatapojen takana, joiden eteen teen töitä. Kun työ on itselle mieluista, töihin menee mielellään ja se motivoi myös pitkässä juoksussa”, Anne summaa.