Uratarina Kalliorakentaminen

Olli Korhonen: ”Parasta työssäni on tiimien kanssa yhdessä toimiminen”

Olli Korhosen kiinnostus räjäytystekniikkaan syttyi jo kouluaikoina. Intohimo ohjasi uravalintoja, ja nykyisin Olli työskentelee Destiassa kallioliiketoiminnan johtajana. Destiassa on hänen mukaansa hyvät mahdollisuudet edetä omien toiveiden mukaisesti.

Destiassa kalliorakentamisen alle kuuluu maanpäällinen ja maanalainen louhinta. Lisäksi toimintaan kuuluu betoni- ja teollisuusrakentaminen maanalaisissa tiloissa ja muissa louhintoihin liittyvissä kohteissa.

– Itse vastaan kokonaisvaltaisesti tästä kalliorakentamisen liiketoiminnasta, Olli kertoo.

Huumori kuuluu työpäiviin

– Syy miksi olen tälle alalle suuntautunut, löytyy nimenomaan kalliorakentamisesta. Räjäytystekniikka alkoi kiinnostaa koulussa. Ehkä siinä on tällainen poikamainen ja leikkimäinen ajatus taustalla, että jotain pitäisi päästä räjäyttämään. Nyt tästä on sitten tullut työ, Olli mainitsee.

Etenkin tunnelilouhinta mielletään toisinaan vaaralliseksi ja likaiseksi työksi. Riskeiksi saatetaan mieltää esimerkiksi räjähdysonnettomuudet ja sortumat, mutta niitä ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Siitä huolimatta työolosuhteet ovat toisinaan haastavat.

– Tekijäportaassa on kuitenkin erittäin hyvää huumorihenkeä mukana. Ei tätä enää nähdä pelkkänä likaisten kaivosmiesten työnä, vaan tämä on työ siinä missä muutkin, Olli toteaa.

Etenemismahdollisuudet ovat kunnossa

Olli pitää urakehitysmahdollisuuksia Destiassa hyvinä. Hän aloitti itse Destiass puolitoista vuotta sitten maanalaisen kalliorakentamisen projektijohtajana. Joulukuusta 2017 saakka hän on toiminut kallioyksikön vetäjänä.

– Jos pitää sanoa yksi paras asia tämänhetkisessä työssä, niin kyllä se on tiimien kanssa toimiminen. Saan tehdä töitä hienojen ihmisten ja hyvien alaisten, esimiesten ja kollegojen kanssa, Olli tiivistää.