Uratarina Suunnittelu, Väylärakentaminen

Monipuoliset työmahdollisuudet rikastuttavat infran asiantuntijan osaamista

Kun Annika Koskela keväällä 2021 veti ensimmäisen kerran Destian logolla varustellun takin ylleen, hän teki sen automaatio-operaattoriharjoittelijana Hämeenkyrönväylän työmaalla. Nyt, kolme vuotta myöhemmin, hän aloittaa tavanomaisen työpäivänsä toimistolla tai kotikonttorilla tietokoneen ääressä syventyen esimerkiksi tarkistamaan malleja tai työstämään taiteviiva-aineistoja. Uran ensimmäisiin vuosiin on mahtunut rooleja käytännössä kaikissa rakennushankkeen eri vaiheissa suunnittelusta toteutukseen – kaikki samassa talossa.

”Minulla on aina ollut kova palo kehittää itseäni ja koen, että rakentamisen eri puolien näkeminen käytännön työn kautta antaa mahdollisuuksia ymmärtää paremmin hankkeita kokonaisuutena ja eri asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Aikaisemmasta tekemisestä on aina ollut hyötyä uusiin tehtäviin siirtyessä. Destia on iso yritys ja täällä on paljon nähtävää ja opittavaa, mitä eri palikoissa käytännössä tapahtuu”, Annika kertoo.

Harjoittelunsa jälkeen Annika jatkoi valmistuneena rakennusmestarina tehtävissään automaatio-operaattorina noin vuoden ajan, minkä jälkeen hän siirtyi työnjohtajaksi Tampereen keskustassa toteutetulle Rongankadun parannushankkeelle. Hankkeen saavutettua loppusuoransa Annika vaihtoi alkuvuodesta 2024 väylähankkeiden suunnittelijan tehtäviin, joissa hän toimii tällä hetkellä.

Tehdyn työn näkeminen palkitsee tekijäänsä

Käytännön työnkuvan lisäksi Annikan arki on vaihdellut eri työtehtävien myötä myös työympäristön ja -aikojen osalta. Siinä missä automaatio-operaattorin tehtävät tapahtuivat säästä riippumatta ulkotöinä ja vaihtelevilla työajoilla, on työ suunnittelijana pääasiassa toimistotyöaikaan tehtävää sisätyötä.

”Etätöihin piti aluksi totutella, että toden totta, näinkin voi tehdä töitä. Tässä on ehdottomasti puolensa ja hybridityö mahdollistaa joustavasti omien tarpeiden mukaan itsenäisen työn keskittymistä vaativissa hommissa sekä toisaalta kasvokkaisen sparraamisen yhdessä työkavereiden kanssa”, Annika toteaa.

Toisaalta työmaiden vaihtelevien olosuhteiden armottomuus sekä luonnon ja ulkoilman tarjoilema kauneus ovat olleet myös arjen suola, ja käytännön työn jäljen näkeminen on vienyt eteenpäin.

”Muistan kun aikanaan Hämeenkyrössä mittaushommissa kartoitin hirviaitaa, josta piti mitata joka kolmas tolppa. Oli kaatosade ja mutaa aivan mielettömät määrät. En edes muista, kauanko siinä rämpiessä lopulta meni. Mutta sitten kun viimeisten tolppien jälkeen sain katsoa taaksepäin taitettua matkaa, oli se onnistumisen tunne ihan mahtava. On hienoa nähdä oma tekemänsä työ tai vaikka hörppiä aamukahvia työmaalla auringonnousun aikaan kirpakassa pakkasessa. Aina välillä tuleekin ikävä ulos työmaalle, kuitenkin enimmäkseen aurinkoisina päivinä”, Annika naurahtaa.

Monipuoliset tehtävät kerryttävät omaa osaamispankkia

Vaihtelevien työtehtävien ja niiden edellyttämien ominaisuuksien ansiosta Annikan työkalupakkiin on vuosien aikana kertynyt monenlaisia taitoja. Automaatio-operaattorina ja suunnittelijana hän on tehnyt paljon itsenäistä työtä, kun taas työnjohtajana iso osa päivittäisestä työstä oli vuorovaikutusta hankkeen eri osapuolten ja sidosryhmien kanssa, jolloin myös sosiaalisilla taidoilla oli suuri merkitys.

”Sitä on muovautunut aina jokaiseen työtehtävään, mikä on ehkä osittain myös luonnekysymys. Tämä on ollut kokoaikaista oppimista ja oman keskeneräisyyden hyväksymistä – pitää olla vastaanottavainen uudelle ja hyväksyä, että tekee myös virheitä. Mutta tekemisen kautta oppii ja voi rakentaa koko ajan entistä kokonaisvaltaisempaa osaamispankkia itselleen tulevaa varten.”

Tekemisen kautta oppii ja voi rakentaa koko ajan entistä kokonaisvaltaisempaa osaamispankkia itselleen tulevaa varten.

Tällä hetkellä Annika haluaa saada kaiken irti nykyisistä suunnittelijan tehtävistään, mutta myös jatkossa oma kehitys ja monipuolisen osaamisen lisääminen on hänelle selkeä prioriteetti. Mahdollisuuksia riittää myös talon sisällä, sillä Destialta löytyy tehtäviä infran eri osa-alueilta aina aurinkovoimarakentamisesta ratakunnossapitoon ja kaikkea siltä väliltä.

”Eri rooleissa työskentely avartaa käsitystä paitsi omista myös muiden työtehtävistä sekä kokonaisuudesta, johon kaikki nivoutuu. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu esimerkiksi tehdä työselostuksia, jollaisia olen itse työnjohtajana aikaisemmin lukenut. Jokaisesta tehtävästäni olen saanut mukaan oppeja, joita voin taas jatkossa soveltaa ja kehittää uusissa tehtävissä, kun oma osaaminen rikastuu. Tämä on mahtava mahdollisuus, ei tarvitse jumiutua yksiin saappaisiin, vaan työ elää oman kehityksen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.”

Yhdessä tekeminen kannustaa eteenpäin

Tehtävien välillä eteneminen vaatii kykyä heittäytyä uuteen ja avoimuutta oppia koko ajan uutta. Uusien tehtävien omaksumisen kannalta onkin tärkeää, että etenemiseen kannustetaan ja tukea kehitykseen saa niin esihenkilöltä kuin uusilta ja jo tutuilta kollegoilta.

”Uuteen siirtyminen jännittää tietenkin aina, mutta se yleensä helpottaa, kun vaan tarttuu toimeen. Minua on aina kannustettu etenemään ja omat esihenkilöni ovat myös aktiivisesti seuranneet ja olleet kartalla siitä, miten minulla menee, mitkä ne vahvuudet siellä työssä on ja sitten on voitu yhdessä miettiä seuraavia askeleita. Destialla on hyvää osaamista ja kun vaan hyppää mukaan, apua saa ja osaamista jaetaan edelleen.”

Aina välillä tulee Annikan mukaan kuitenkin myös katsottua taaksepäin ja mietittyä, olisiko joku aikaisempi tehtävä tai mahdollisuus ollut sittenkin valittua tietä oikeampi. Lopulta mikään ovi ei kuitenkaan sulkeudu kokonaan, vaan mieltään voi muuttaa ja takaisin voi palata. Monipuoliset tehtävät eivät sulje pois toisiaan, vaan luovat hyvää pohjaa syvemmälle osaamiselle ja soveltamistaidoille.

”Uskon, että kun pohja on hyvä niin eteneminenkin helpottuu. Automaatio-operaattorina näin ja koin hankkeen käytännön arkea joka päivä maastosta käsin. Työnjohtajana olin samojen asioiden äärellä, mutta enemmän miettimässä miten suunnitelmat viedään käytäntöön ja miten koko paketti saadaan toimimaan. Nyt suunnittelijana olen täällä toisessa päässä työstämässä, mistä hankkeen läpiviemiseen tarvittava tieto saadaan ja mitä kaikkea siihen pitää huomioida, jotta suunnitelmat tukevat koko hankkeen toteutusta kaikkine osapuolineen.”

Annikan uran varrelle on jo nyt mahtunut monia eri hankkeita, työympäristöjä, tehtäviä ja työkavereita. Yksi kokemus on kuitenkin ollut kaikissa yhteinen – kaikesta selviää, kun tehdään yhdessä.

”Yhdessä tekeminen on aina ollut siellä toiminnan taustalla, ja ainakin tähän mennessä kaikki on haasteistakin huolimatta aina saatu maaliin, kun on tehty töitä yhdessä porukalla. Ympärillä oleva tiimi antaa työlle paljon, kun saadaan yhteistyöllä jokin haastava homma tai työvaihe tehtyä. Esimerkiksi Rongankadun työmaalla Tampereella teimme kylmän ja aikaisin saapuneen talven vuoksi pitkää päivää viimeiseen asti jännittäen, jotta teiden päällysteet saatiin tehtyä. Mutta sitten kun se saatiin valmiiksi, oli hieno tunne taputtaa työkaveria selkään ja todeta, että valmiiksi tuli.”