Uratarina

Kesäharjoittelijoista työnjohtajiksi

Eerika Koivunen ja Soile Yppärilä työskentelevät parhaillaan työnjohtajina Oulun Oritkarin kolmioraiteen työmaalla. Oritkarissa saavutettiin loppuvuodesta tärkeä välitavoite uuden sillan jännitystyön valmistuttua, ja työmaan hiljentyessä ennen joulua tarjoutui oiva tilaisuus jututtaa heitä.

Molemmat ovat tulleet taloon alun perin kesätyöharjoittelijoina neljä vuotta sitten vuonna 2018. Vielä tuolloin kumpikaan ei tavoitellut uraa juuri infra-alalla.

”Alun perin minusta piti tulla rakennusarkkitehti. Hain kuitenkin toisena vaihtoehtona ammattikorkeakouluun rakennusinsinööriksi, koska olisin saanut hyväksi luettua opintoja. Yhtäkkiä arkkitehdin hommat eivät kuitenkaan enää kiinnostaneetkaan ja löysin itseni erikoistumasta väyläpuolelle. Ensimmäisten harjoitteluiden aikana ajattelin, että ei minusta ole toimistoon. Destialle tein opintojeni viimeisen työnjohtoharjoittelun. Tykkään olla myös ulkona ja ajaudun helposti työmaalle. Varmasti myös moni työkaveri on huomannut, etten sovi kokopäiväisesti pelkästään toimistoon”, Eerika naurahtaa.

”Eerikaa on hankala saada nytkään pysymään toimistossa yhtään pidempiä aikoja”, vahvistaa Soile.

”Infra-ala ei ollut itsellenikään itsestään selvä valinta ja olin aluksi menossa talopuolelle. Osa koulukavereistani oli kuitenkin ollut aiemmin jalkamiehenä infrapuolella ja he kannustivat, että kannattaa käydä harjoittelussa kokeilemassa. Ensimmäinen kesä Destialla haalariharjoittelussa meni hyvin, ja sen jälkeen olenkin tehnyt kaikki harjoitteluni sekä opinnäytetyöni Destialla. Työn oppii parhaiten tekemällä”, hän jatkaa.

Jokainen projekti on mahdollisuus kehittyä

Valmistuttuaan infra-alan rakennusinsinööreiksi Oulun ammattikorkeakoulusta Eerika ja Soile ovat kerryttäneet kokemusta ja kasvattaneet osaamistaan Destiassa merkittävillä hankkeilla.

Molemmat työskentelivät Vt 4 Oulu-Kemi-hankkeeseen kuuluvalla Kiiminkijoen sillan leventäminen -urakalla, jonne Soile teki myös opinnäytetyönsä. Lisäksi Soile on työskennellyt Karsikon liittymän parantamisurakalla ja Eerika puolestaan Oulun keskustassa Snellmaninpuiston peruskorjausurakassa.

”Haasteitakin on näistä urakoista löytynyt ja työ on opettanut tekijäänsä. Viime kesänä Oulun Snellmaninpuistossa teimme ohijuoksutuksen ojan pohjalla kulkevan putken kautta, jotta pääsisimme korjaamaan uoman vanhat luiskakivetykset. Putki irtosi kesän aikana kolme kertaa hirveiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi. Kahluuhaalarit päällä sitä putkea tuli sieltä muutaman kerran sitten noukittua, siinä samalla myös pelastui yhden naapurin pystybaarin terassikalusteetkin samaisen ojan pohjalta”, Eerika muistelee.

Työnjohtajan arki on vaihtelevaa ja vastuullista

Nykyisissä tehtävissään Oritkarin urakan työnjohtajina Soile ja Eerika vastaavat työparina väyläpuolen päivittäisestä työnjohtamisesta. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa työmaatoteutuksen ennakkosuunnittelu ja valmistelu, työvaiheiden toteutuksen johtaminen ja koordinointi sekä työturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä muun projektijohdon kanssa.

”Tässä työssä päivät ovat ainakin tosi vaihtelevia ja saan tehdä ihan laajasti laidasta laitaan kaikenlaisia hommia”, Soile kertoo.

”Työ sisältää paljon vastuuta, työnjohtajina me huolehdimme aika monesta asiasta. Eri työvaiheista, henkilöstöstä ja työmaan turvallisuudesta. Lisäksi vastaamme myös hankkeen muille osapuolille. Työ perustuu aikatauluihin ja voi olla ajoittain stressaavaa. Keskijohdossa tarvitaankin hyvää paineensietokykyä. Vastuuta saa kyllä niin paljon kuin itse pystyy kantamaan”, Eerika jatkaa.

Työn merkityksellisyys syntyy työyhteisöstä ja työn vaihtelevuudesta

Eerikan ja Soilen puheissa yhdessä tekeminen ja työn monipuolisuus korostuvat tärkeinä työn merkityksellisyyttä edistävinä tekijöinä. Työnjohtajina he ovat esihenkilöasemassa ja työn merkityksellisyys syntyy myös oman tiiminsä kuuntelemisesta, jokaisen yksilöllisyyden huomioon ottamisesta ja siitä, että tiimi onnistuu.

”Minulle merkityksellistä on työn monipuolisuus. Opin paljon työkavereilta ja olen saanut mahdollisuuden syventää omaa ammattitaitoani moneen eri suuntaan. Olen myös päässyt mukaan erilaisiin sisäisiin koulutuksiin ja kehitysryhmiin”, Soile kertoo.

Destialta löytyy työkavereita ja -tehtäviä ympäri Suomen useista eri yksiköistä, joten myös valinnanvaraa on eikä kenenkään tarvitse vastoin tahtoaan urautua yksiin tehtäviin.

”Eri yksiköitä ja vaihtoehtoja on lukuisia esimerkiksi väylä-, rata-, ja energiapuolella, mikä lisää myös sisäisesti osaamisen monipuolisuutta ja uramahdollisuuksia. Myös itse olen jo tähän mennessä saanut tehdä monipuolisesti erilaisia hommia ja minulle on tarjottu vastuuta sekä kehittymismahdollisuuksia”, hän jatkaa.

Eri yksiköitä ja vaihtoehtoja on lukuisia esimerkiksi väylä-, rata-, ja energiapuolella, mikä lisää myös sisäisesti osaamisen monipuolisuutta ja uramahdollisuuksia.

Myös ympäröivällä työyhteisöllä on tärkeä rooli työn mielekkyyden kannalta molemmille.

”Olen tosi avoin ja sosiaalinen tyyppi. Tässä työssä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Yhteiset onnistumiset, ongelmanratkaisu ja asioiden pureskelu yhdessä tiimin kanssa on itselleni mielekästä. Haluan löytää jokaiselle työntekijälle parhaan tavan työskennellä, kuunnella heidän toteutusideoitaan ja siten luoda myös heille merkityksellisyyden tunnetta heidän omassa työssään. Tällä tavoin oppii myös itsekin uusia tapoja toimia”, Eerika kertoo.

”Yhteinen huumori auttaa myös niissä tilanteissa, kun työ on vaativaa. Olen saanut tehdä Destialla vastuullisesti ja monipuolisesti kaikkea ja kehitysmahdollisuuksia on tarjottu, joten myös haastavia tehtäviä tulee vastaan”, Soile jatkaa.

Työn merkityksellisyydestä puhuttaessa ei voida unohtaa myöskään loppukäyttäjää, jolle infraa Destialla rakennetaan – ihmistä.

”Teemme näkyvää työtä, jolla helpotetaan tosi monen ihmisen perusarkea. Ihmiset pääsevät tehdyn työn jälkeen nopeammin ja turvallisemmin paikasta a paikkaan b. Työmme onkin tosi näkyvää ja tärkeää, vaikka moni ei välttämättä hoksaa edes mitä koko infra tarkoittaa”, Soile miettii.