Uratarina

Destialla harjoittelijakin voi vaikuttaa urapolkuunsa

”Olen päässyt alusta asti vaikuttamaan Destialla siihen, mihin suuntaan työtehtäväni painottuvat. Esihenkilöni ovat aina pitäneet tärkeänä, että saan tehdä aidosti mielenkiintoisia hommia myös harjoittelijana”, kertoo kolmatta kesää Destialla työskentelevä ympäristötekniikan opiskelija Kia Tähkänen.

Kia on yksi yli 200 kesäharjoittelijasta, jotka ovat tänä vuonna osa Destian voittavaa joukkuetta. Jotkut heistä ovat astuneet työelämään ensimmäistä kertaa, kun taas toisille Destia on jo ennestään tuttu työnantaja.

”Tulin Destialle laatu- ja ympäristöharjoittelijaksi kesällä 2020 ja aika pian tuli esihenkilön kanssa puheeksi, että jatko tuntityöntekijänä myös syksyllä on mahdollista. Aiemmin olin mieltänyt alan itselleni hieman vieraaksi näin ympäristötekniikan opiskelijana, kun en ole opiskellut alaa eikä minulla ollut oikeastaan ollenkaan kokemusta infrarakentamisesta. Olen kuitenkin päässyt vastoin ennakko-odotuksiani hyvin sisälle hommiin ja löytänyt monia uusia mielenkiintoisia osa-alueita. Opinnot ovat hyvin tukeneet työtehtäviäni ja käytännön työ on puolestaan rikastuttanut ja ohjannut opiskelujani”, Kia kertoo.

Destialla kesäharjoittelijoiden kehitykseen panostetaan ja heille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää kasvavaa osaamistaan kiinnostavissa tehtävissä. Suuressa, infrarakentamisen eri osa-alueilla toimivassa yrityksessä on tarvetta monenlaiselle osaamiselle ja jokaiselle pyritään löytämään mielekkäitä tehtäviä, jotka motivoivat ja palkitsevat tekijäänsä.

Kokemusta työmaalta ja toimistosta

Viime kesän Kia vietti Hämeenkyrönväylällä haalariharjoittelijana maanrakennuspuolella toimien muun muassa kaivinkoneen apuhenkilönä sekä tärylätkäämisen, putki- ja kaivoasennusten sekä liikennejärjestelyjen parissa. Nyt tehtävät samalla hankkeella ovat muuttuneet tehtäviksi toimiston puolella.

”Työmaalle siirtyminen vähän etukäteen hirvitti, kun kokemusta rakennustekniikasta ei ollut. Viime kesä osoittautui kuitenkin opettavaiseksi ja mukavaksi vaihteluksi. Sain työmaa-ajasta paljon ja opin sieltä valtavasti. Koin kuitenkin lopulta oman osaamisen ja suuremman kiinnostuksen olevan muualla, minkä lisäksi halusin kokemusta myös toimihenkilöpuolelta. Toiveitani kuunneltiin, ja sain tilaisuuden siirtyä nykyisiin tehtäviini hiljalleen viime kesän lopulta alkaen.”

Sitä mukaa kun Kia on oppinut työssään ja opinnoissaan uusia taitoja, on tehtäväkentän skaala sekä niihin liittyvä vastuu kasvanut. Uusien tehtävien myötä myös omat ajatukset tulevaisuuden työelämästä ovat saaneet uutta suuntaa.

”Olen saanut hyödyntää omia vahvuuksiani ympäristöasioissa esimerkiksi hulevesien hallintaan liittyvien tehtävien kautta. Ensin pääsin mukaan tarkkailijan ja oppijan roolissa, mutta ajan myötä olen saanut lisää vastuuta ja koen, että tekemiseeni luotetaan. Olen myös saanut uusia ajatuksia siitä, mitkä asiat minua voisivat tulevaisuudessa kiinnostaa ja työ on auttanut minua hahmottamaan, miten monipuolisia mahdollisuuksia infra-alalla on tarjota ja mitä haluan valmistumiseni jälkeen tehdä.”

Opinnot ja työ tukevat toisiaan

Joka syksy moni harjoittelija jatkaa Kian tavoin tuntityöntekijänä opintojensa ohella. Harjoittelu auttaa ymmärtämään, miten teoriaa toteutetaan käytännössä. Kia yhdisti opintoja ja työtään toteuttamalla kandidaatintyönsä Destialla kevään 2021 aikana. Työssä hän arvioi ympäristövaikutusten arviointiin kehitetyn sovelluksen soveltumista hiilijalanjäljen laskentaan Destian tiehankkeille.

”Opinnot ovat olleet mielekkäitä, kun tietää ja tunnistaa mistä käytännössä on kyse. Työ on ehdottomasti auttanut hahmottamaan ja lisännyt motivaatiota, kun pystyn näkemään myös opitun konkreettisen puolen. Olen myös löytänyt monia uusia kiinnostuksen kohteita työmaiden kautta. Esimerkiksi nyt kun olen ollut paljon tekemisissä hulevesien kanssa, on työn hyödyntäminen esimerkiksi diplomityössä alkanut kiinnostaa.”

Tasapainottelua työn, opintojen ja vapaa-ajan välillä

Aina ei ole kuitenkaan helppoa yhdistää työtä, opintoja ja vapaa-aikaa. Tasapainon löytäminen vaatii joustoa ja voimavarojen tunnistamista sekä esihenkilöltä että harjoittelijalta.

”Olen itse voinut vaikuttaa siihen, millaisilla aikatauluilla teen töitä opintojen ohella. Esihenkilöiltä on aina tullut hyvin selkeä viesti, että opinnot tulevat ensin ja töitä tehdään sitten jäljelle jäävien voimavarojen rajoissa. Itse on pitänyt oppia tunnistamaan oma aika ja jaksaminen, ja ne on otettu töissä hyvin huomioon. Esimerkiksi kuluneen kevään keskityin pääasiassa opintoihin ja nyt taas olen palannut kunnolla töiden pariin.”

Olen jo harjoittelijana saanut tehdä Destialla monipuolisia hommia. Esihenkilöni ovat aina kuunnelleet näkemyksiäni ja tarjonneet tukensa, olleet kiinnostuneita siitä millaisena itse koen tehtäväkenttäni mielekkyyden.

Monipuoliset mahdollisuudet avaavat useita ovia

”Olen jo harjoittelijana saanut tehdä Destialla monipuolisia hommia. Esihenkilöni ovat aina kuunnelleet näkemyksiäni ja tarjonneet tukensa, olleet kiinnostuneita siitä millaisena itse koen tehtäväkenttäni mielekkyyden.”

Destia tarjoaa laajasti mahdollisuuksia kehittyä ja löytää uusia, kiinnostavia urapolkuja. Mahdollisuudet ovat moninaiset aina kirvesmiehestä projekti-insinööriin ja geosuunnittelijasta controlleriin. Osaamisen karttuessa uusia mahdollisuuksia aukenee omissa tehtävissä, mutta myös sisäinen liikkuminen erilaisiin tehtäviin on mahdollista, myös kansainvälisesti osana Colas-konsernia.

”Itselleni voisi olla useampiakin mahdollisuuksia täällä. Tällä hetkellä pääsen tekemään mielekkäitä tehtäviä esimerkiksi laatupuolen tehtävissä sekä hulevesien hallinnan, raportoinnin ja viestinnän parissa, mutta myös monet muut infran osa-alueet ovat alkaneet kiinnostaa aikaisempaa enemmän. Esimerkiksi suunnittelupuolen tehtävät kiinnostavat, ja ne ovatkin yksi varteenotettava vaihtoehto valmistumisen jälkeen.”