Tiedote

Muutoksia Destian organisaatioon

Destia tekee muutoksia organisaatioonsa ja johtoryhmäänsä. 1.11.2023 voimaan astuvien muutosten tarkoituksena on selkeyttää organisaatiorakennetta ja vastata paremmin Destian strategisiin painopistealueisiin ja vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin.

Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän jäsen Timo Räikkönen on päättänyt jättää yhtiön. Liiketoimintaryhmän toiminnot jaetaan uudelleen nimettyihin Väylä- ja asiantuntijapalvelut- ja Energia- ja teollisuuspalvelut-liiketoimintaryhmiin sekä Liiketoiminnan kehittäminen -konserniyksikköön. Väylä- ja asiantuntijapalvelut-liiketoiminnan johdossa jatkaa Mikko Möttönen ja Energia- ja teollisuuspalvelut-liiketoimintaryhmän johdossa Tapio Salo.

Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksikköä laajennetaan ja se nimetään Liiketoiminnan kehittämiseksi. Yksikkö tulee vastaamaan nykyisten työturvallisuuden, laadun, ympäristön, projektihallinnan, T&K:n ja vastuullisuuden lisäksi yrityssuunnittelusta sekä asiakkuuksista ja viestinnästä. Yksikön johtajaksi ja Destian johtoryhmän jäseneksi on nimetty Juhani Nummi. Hän siirtyy Destian palvelukseen Pohjola Rakennus Oy Suomen kehitysjohtajan roolista 1.11.2023.

Juhanilla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä YIT:ltä. Hän asuu Tampereella ja on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Juhani Nummi