Tiedote

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2023 julkaistu

Destian liikevaihto oli 640,6 miljoonaa euroa vuonna 2023 kasvaen yli 6 prosenttia vuoden 2022 liikevaihdosta (603,4 milj. eur). Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2023 oli 23,6 miljoonaa euroa, joka myös kasvoi edellisvuoteen verrattuna (20,0 milj. eur).

Destia kannattavuus oli vakaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Kannattavuutta paransivat liikevaihdon suotuisa kehitys ja onnistuneet projektit. 

Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi kommentoi vuotta 2023

”Vuosi 2023 oli menestyksekäs Destialle. Liikevaihtomme ja vertailukelpoinen tuloksemme olivat jälleen ennätyksellisellä tasolla. Suunnittelimme, rakensimme ja ylläpidimme yhteiskunnalle kriittistä liikenne- ja energiainfraa toteuttamalla noin 1200 projektia. Menestyksemme taustalla ovat erityisesti motivoitunut henkilöstömme, vahva yrityskulttuurimme sekä työmme merkityksellisyys. Ne näkyvät asiakkaidemme ja henkilöstömme tyytyväisyydessä.

Kasvatimme energialiiketoimintaamme strategiamme mukaisesti. Rakennamme muun muassa Fingridille kantaverkon Järvilinja-voimajohtoa ja Suomen ensimmäisen synkronikompensaattorin Kalajoella. OX2:lle rakennamme Niinimäen tuulipuistoa Pieksämäellä.

Myös raideliikenteen rakentaminen oli merkittävässä roolissa; aloitimme muun muassa työt Kupittaa-Turku-kaksoisraidehankkeessa, jossa parannamme raideliikenteen kapasiteettia ja alueen turvallisuutta. Kalasatamasta Pasilaan -raitiotieallianssi eteni suunnitellusti. Ylläpidämme myös noin 3 600 kilometriä valtion rataverkkoa.

Rakennamme suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti. Tavoitteemme on olla hiilineutraali omien päästöjemme osalta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 vähensimme omia suoria päästöjämme 32 % vuoden 2020 tasoon verrattuna. Päästövähennykseemme vaikutti erityisesti uusituvan sähkön käyttö ja polttoaineen käytön lisääminen.” 

Tuloskehitys ja taloudellinen asema

Tunnusluvut (IFRS), Milj. EUR

1-12/2023

1-12/2022

1-12/2021

1-12/2020

1-12/2019

Liikevaihto

640,6

603,4

574,8

563,8

569,9

Liiketulos

20,3

17,5

21,1

14,7

13,5

% liikevaihdosta

3,2

2,9

3,7

2,6

2,4

Liiketulos, vertailukelpoinen

23,6

20,0

21,5

16,2

11,4

% liikevaihdosta

3,7

3,3

3,7

2,9

2,0

Katsauskauden tulos

16,2

13,1

17,4

15,7

15,1

% liikevaihdosta

2,5

2,2

3,0

2,8

2,7

Oman pääoman tuotto, %

27,3

23,1

26,8

22,0

21,5

Omavaraisuusaste, % *)

30,0

28,4

32,1

32,5

31,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

28,5

25,1

26,8

15,8

16,2

Nettovelkaantumisaste, %

-89,7

-50,3

-30,9

-21,8

18,7

Henkilöstö keskimäärin

1 744

1 675

1 647

1 691

1 701

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **)

6,3

6,1

6,5

13,1

5,6

Tilauskanta katsauskauden lopussa

634,7

663,2

754,7

708,6

763,6

*) Laskennalliset verosaamiset ja -velat on netotettu ensimmäisen kerran vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vuosien 2022-2019 tunnusluvut ovat oikaistu vertailukelpoisiksi. Tällä oli vaikutusta yhtiön omavaraisuusasteeseen, joka parani 0,3% (2022 ja 2021) ja 0,2% (2020 ja 2019)

**) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden.

Näkymät

Geopoliittisesta epävarmuudesta ja Suomen kansantalouden tilasta johtuen toimintaympäristön ennustettavuus on haastavaa.

Suomen rakentamisen kokonaismarkkinan arvioidaan laskevan vuonna 2024, myös infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan jatkavan laskua. Kustannustason muutos on viime vuosia maltillisempaa. Näkymät paranevat energia- sekä raideliikenteen investoinneissa. Suurhankkeiden tarjousvolyymi on vuonna 2024 korkealla tasolla.

Destian projektinhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen, kasvustrategia valituilla palvelualueilla, asiakastyö sekä varautuminen toimintaympäristön muutoksiin luovat edellytykset yhtiön kannattavalle kasvulle myös vuonna 2024. 

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodesta 2023 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/tietoa-meista/taloudellinen-informaatio/