Tiedote

Destia voitti seitsemän maanteiden hoitourakkaa

Destia on voittanut Väyläviraston kilpailutuksessa seitsemän maanteiden kunnossapidon alueurakkaa vuosille 2024–2029. Destia jatkaa kunnossapitoa Porissa, Kiteellä, Kokkolassa, Raisiossa ja Iisalmessa, sekä aloittaa uutena urakoitsijana Kuusamossa ja Äänekoskella. Urakat käynnistyvät 1.10.2024 ja ne kestävät viisi vuotta, paitsi Porin osalta urakka kestää kuusi vuotta. Urakoiden yhteenlaskettu arvo on noin 78,5 miljoonaa euroa.

”Kunnossapitourakoiden päätavoitteena on varmistaa tienkäyttäjien etu tarjoamalla heille joustavaa palvelua. Monivuotiset urakat antavat myös mahdollisuuden kehittää teiden kunnossapitoa ja sen laatua, mikä puolestaan edistää koko alan tuottavuutta”, sanoo Lars Westermark, teiden kunnossapidon ohjausosaston johtaja Väylävirastosta.

Urakoitsijana Destia vastaa alueeseen kuuluvien maanteiden ympärivuotisesta hoidosta. Työhön kuuluu paitsi talvikunnossapito, myös sorateiden hoito sekä liikenneympäristön hoitotyöt, kuten viheralueiden, kuivatusjärjestelmän, liikennemerkkien ja muiden laitteiden ja rakenteiden hoito ja ylläpito.

”Oikein ajoitetulla ja tehokkaalla kunnossapidolla varmistamme sujuvan ja turvallisen liikenteen ympäri vuoden. Ydinosaamistamme ovat sää- ja keliennusteet, kokenut ja osaava henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Vuosittain kilpailutettavat maanteiden hoitourat ovat merkittävä osa toimintaamme ja olemme iloisia, että asiakkaat luottavat vankkaan kokemukseemme”, kertoo Destian Kunnossapitopalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Seppo Ylitapio.

Destia on Suomen johtava liikenneväylien ja -alueiden kunnossapidon palveluntarjoaja, joka vastaa tällä hetkellä 33:sta maanteiden kunnossapidon 79 alueurakasta. Väylävirasto kilpailuttaa vuosittain maanteiden alueurakoita ja sopimukset allekirjoitetaan hankinta-alueen ELY-keskuksen kanssa.

Väylävirasto
Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Destia
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja:

Seppo Ylitapio, Destia, seppo.ylitapio@destia.fi, puh. +358407214129

Destian viestintä, tiedotus@destia.fi