Tiedote

Destia voitti Rauma-Pieksämäki-radan kunnossapitosopimuksen

Destia on valittu Väyläviraston radan kunnossapidon kilpailutuksessa vastaamaan Kunnossapitoalueesta 4, joka ulottuu Raumalta Pieksämäelle ja kattaa noin 420 kilometriä rataa sekä 330 vaihdetta. Kunnossapitoalueeseen kuuluvat Rauman, Porin, Jyväskylän ja Oriveden ratapihat. Viisivuotinen, 31,1 miljoonan arvoinen sopimus alkaa 1.12.2024.

”Suomen rataverkko tarvitsee jatkuvaa kunnossapitoa pysyäkseen liikennekelpoisena. Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat erityisosaamista ja erikoiskalustoa. Säännöllisellä ja oikea-aikaisella kunnossapidolla varmistamme turvallisen ja mahdollisimman häiriöttömän junaliikenteen matkustajille sekä tavaraliikenteelle”, sanoo radan kunnossapidon aluepäällikkö Heikki Virtanen Väylävirastosta.

Kunnossapitäjänä Destia vastaa ratojen päällysrakenteiden, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden, alus- ja pohjarakenteiden, rautatiealueiden, liikennepaikkojen, ulkoalueiden sekä ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapidosta. Sopimukseen sisältyy myös kunnossapitoalueen vaihteen lämmitysten sekä siltojen ja rumpujen kunnossapito. Destia on valmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä vastaamaan erilaisiin vika- tai häiriötilanteisiin.

”Meillä on ammattitaitoinen ratakunnoissapidon porukka ja nykyaikainen kalusto, joilla varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaallemme ja raideliikenteen käyttäjille. Kunnossapitoalueella 4 on käynnissä urakoita, joissa Destia on päätoteuttajana, joten ammattilaisiamme näkyy alueella jo tänä kesänä. Tämä sopimus vahvistaa asemaamme ratakunnossapidossa niin Länsi- kuin Itä-Suomessa entisestään”, kertoo Ratakunnossapitoyksikön johtaja Antti Vierimaa Destiasta.

Destia on Suomen johtava ratojen kunnossapitäjä. Yhdestätoista Suomen kunnossapitoalueesta kuusi on joulukuusta 2024 alkaen Destian vastuulla. Väylävirasto kilpailuttaa kunnossapitoalueet määräajoin, noin 3–9 vuoden välein.

Väylävirasto

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja:

Destian viestintä: tiedotus@destia.fi