Tiedote

Destia toteuttaa Suomen ensimmäisen synkronikompensaattorin Fingridille tasapainottamaan tuulivoiman vaihteluita sähköverkossa

Destia toteuttaa Fingridille Kalajoen Jylkän sähköasemalle Suomen ensimmäisen synkronikompensaattorin. Sen avulla Fingrid parantaa kantaverkon käyttövarmuutta länsirannikolla, jossa tuotetaan paljon tuulivoimaa. Fingrid ottaa synkronikompensaattorin käyttöön vuonna 2025.

”Tuulivoimatuotanto on Suomessa keskittynyt erityisesti länsirannikolle ja kasvaa kaikkia ennusteita nopeammin. Pohjanmaalle on syntymässä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten yhteenlaskettua tehoa vastaava tuulivoimakeskittymä. Tuulivoiman suuri alueellinen määrä on kuitenkin sähköjärjestelmälle haasteellinen. Yksi ratkaisuista on synkronikompensaattori, jonka toteuttajaksi olemme valinneet Destian. Heiltä löytyy osaamista kaikkein haastavampienkin projektien toteuttamiseen”, sanoo johtaja Timo Kiiveri, Fingridistä.

Synkronikompensaattori on iso tahtikone ilman energianlähdettä, joka vakauttaa sähköverkon jännitettä ja taajuutta, jotka vaihtelevat erityisesti tuulivoimaa tuotettaessa. Tuulivoima kytkeytyy verkkoon taajuusmuuttajien eli suuntaajien välityksellä. Suuntaajat eivät reagoi verkon taajuuden tai jännitteen muutoksiin luontaisesti pyörivän massansa avulla kuten perinteiset voimalaitokset. Luontaisten tasapainoa ylläpitävien ominaisuuksien puuttuessa sähköjärjestelmästä tulee huomattavasti alttiimpi häiriöille ja mutkikkaampi hallita.

Korkean tuulituotannon aikaan ja etenkin sähköverkon keskeytystilanteiden aikana alueellisesta sähköverkosta voi siten tulla epästabiili. Pahimmillaan suuntaajat eivät enää pysy kytkeytyneenä verkkoon. Ilmiö voi esiintyä myös normaalissa käyttötilanteessa.

“Näin insinöörinä on aina yhtä kiinnostavaa päästä rakentamaan jotakin ensimmäistä kertaa. Varsinkin kun kyseessä on ilmastoon ja tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavan uusiutuvan sähkön tuotannon kehittäminen. Sähkön tarve ja energiamurros lisäävät toimivien sähköverkkojen merkitystä ja siksi me Destiassakin panostamme energiasektoriin, erityisesti uusiutuvan energian ja sähköverkkojen rakentamiseen”, sanoo Energiaverkot-yksikön johtaja Tapio Leskinen Destiasta.

Destia tekee rakennustekniset työt ja toteuttaa synkronikompensaattorin, verkkomuuntajan sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmät hyödyntäen vahvaa kokonaisosaamistaan infra-, verkko- ja sähköasemarakentamisen alalla. Destia vastaa myös suunnittelusta sekä järjestelmän käyttöönotosta ja kytkemisestä verkkoon. Generaattorin ja vauhtipyörän säätö- ja ohjausjärjestelmineen Destialle toimittaa GE Steam Power.

”Synkronikompensaattori on luotettava ja hyväksi havaittu ratkaisu, joka vastaa uusiutuvan energian verkolle aiheuttamiin vakausvaatimuksiin. Se lisää sekä verkon oikosulkukestävyyttä että järjestelmän inertiaa tarjoten välittömän tehonsyötön, mikäli verkon taajuus putoaisi. GE on toimittanut synkronikompensaattoreita projekteille eri puolille maailmaa jo yli vuosisadan ajan ja tuemme aitona kumppanina asiakkaitamme energiamurroksessa”, sanoo Paul Wise, johtaja, Innovation & Services Development, GE Steam Power.

Destia vastaa myös vaativista pohja- ja maanrakennustöistä ja niiden suunnittelusta. Lisäksi Destia rakentaa hallin, jonne synkronikompensaattori sijoitetaan, sekä valvomorakennuksen.

Fingrid

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 575 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Yhteyshenkilöt

Destia
Tapio Leskinen, Energiaverkot-yksikön johtaja, puh. 040 120 9016, tapio.leskinen@destia.fi
Ari Eskola, Sähköasemat-yksikön johtaja, puh. 040 526 8409, ari.eskola@destia.fi
Viestintä: tiedotus@destia.fi

Fingrid
Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039

Tiedotteen kuva: GE Steam Power