Tiedote Sähköverkot

Destia toteuttaa Fingridille kolme sähköasemaurakkaa

Destia on solminut Fingridin kanssa sopimukset kolmesta sähköasemasta. Toteutettavat urakat ovat Olavinlinnan uusi 110 kV:n kaasueristeinen sähköasema, Rauhalahden 110 kV:n sähköaseman laajennus sekä Huutokosken 400 kV:n sähköaseman laajennus ja 20 kV:n kytkinlaitoksen uusiminen. Sopimukset ovat yhteisarvoltaan noin 20 miljoonaa euroa. Sähköasemien uudistuksilla Fingrid parantaa alueiden verkon käyttövarmuutta ja mahdollistaa kulutus- ja tuotantohankkeiden liittämisen kantaverkkoon.

”Investoimme kantaverkkoon pitkäjänteisesti ja kehitämme sitä jatkuvasti, jotta uusiutuva sähköntuotanto voidaan liittää tehokkaasti kantaverkkoon ja saadaan kuluttajien ja teollisuuden ulottuville. Sähköasemien rakentaminen ja uusiminen on osa tätä kokonaisuutta. Destia on luotettava kumppanimme kantaverkon hankkeissa ja aiempien laadukkaiden työsuoritusten perusteella on yhteistyötä mukava jatkaa ”, sanoo varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri Fingridiltä.

Savonlinnassa Olavinlinnan uuden 110 kV:n kaasueristeisen sisäkytkinlaitoksen rakennusurakkaan sisältyy sähköasemasuunnittelu, uuden ilmaeristeisen ulkokentän rakentaminen kondensaattorille, olemassa olevan kondensaattorin siirto uudelle asemalle sekä 110 kV:n GIS-kojeiston ensiökaapelointi ja liittäminen voimajohdoille. Destia hankkii myös GIS-kojeiston ja vastaa sen käyttöönotosta kuten myös koko sähköaseman käyttöönotosta. Lisäksi Destia purkaa vanhan 110 kV:n kytkinkentän ja toisiojärjestelmät. Kohteen työt on aloitettu maaliskuussa 2024 ja urakan arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2026.

Jyväskylässä Rauhalahden urakassa Destia laajentaa sähköasemaa ja uusii käyttöikänsä päähän tulleen 110 kV:n kytkinlaitteet. Urakassa Destia rakentaa uuden 110 kV:n ilmaeristeisen kytkinlaitoksen olemassa olevan kytkinlaitoksen tilalle. Työt Rauhalahdessa käynnistyivät huhtikuussa 2024 ja urakan arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2026.

Joroisissa Huutokosken sähköasemalla Destia toteuttaa laajennus- ja uusimisurakan avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta käyttöönottoon. Urakassa laajennetaan 400 kV:n kytkinlaitosta, siirretään 400 kV:n kondensaattorit Alapitkän sähköasemalta Huutokosken sähköasemalle sekä uusitaan 20 kV:n kytkinlaitos valvomorakennuksineen. Lisäksi Destia liittää Alapitkä-Huutokoski välisen uuden voimajohdon sähköaseman sisällä 110 kV:n maakaapelilla voimajohtoportaalilta GIS-kojeistoon. 20 kV:n kytkinlaitoksen uusinnassa asennamme noin 7,5 kilometriä 800 mm² yksijohdinkaapelia kaapelijärjestelmänä kaapelihyllyille. Urakassa sähköasemalla tehdään myös muita pienempiä perusparannustöitä. Työt Huutokoskella käynnistyvät elokuussa 2024 ja saataneen päätökseen vuoden 2026 lopussa. Huutokoski on osa Fingridin isompaa Järvilinjan vahvistamisen hanketta, johon Destia rakentaa 82 km voimajohtoa Pohjois-Savossa.

”Näissä urakoissa pääsemme hyödyntämään sähköasemien rakentamisessa vaadittavaa vahvaa pohja-, sähköverkko- ja talonrakentamisen osaamistamme entistä laajemmassa mittakaavassa”, sanoo Sähköasemat-yksikön johtaja Ari Eskola Destiasta.

Fingrid

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan. Rakennamme huomisen infraa 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja: 
Ari Eskola, Sähköasemat-yksikön johtaja, Destia, sähköposti: ari.eskola@destia.fi,
puh. 040 526 8409 
Tapio Leskinen, Energiaverkot-yksikön johtaja, Destia, sähköposti: tapio.leskinen@destia.fi, puh. 040 120 9016
Destian viestintä: tiedotus@destia.fi