Tiedote

Destia rakentaa Laakson yhteissairaalan maanpäällisen infran

Destia rakentaa Laakson yhteissairaalan maanpäällisen infran SRV:lle. Helsingin kaupungille ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSille rakennettava sairaalahanke on vaativa, suuren mittakaavan rakennusallianssi Helsingin keskustan tuntumassa vilkkaasti liikennöidyllä alueella. SRV:n ja Destian välinen alaurakka-allianssisopimus kattaa kehitys- ja toteutusvaiheen ja on arvoltaan 180 miljoonaa euroa, minkä jakautuminen osapuolten kesken tarkentuu kehitysvaiheen aikana.

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettava psykiatrisiin ja elimellisiin sairauksiin hoitoa tarjoava sairaala. Sairaalaan toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Sairaalahanke rakennetaan vaiheittain vuosina 2022–2030. Destia vastaa infrarakentamisvaiheesta, joka ajoittuu vuosille 2022–2025. Destian infrarakentamisen erikoisosaaminen varmistaa suuren rakennushankkeen tehokkaan toteutuksen.

”Valitsimme kilpailutuksen perusteella Destian mukaan allianssiin ja luotamme heidän osaamiseensa, sillä olemme toteuttaneet heidän kanssaan myös Siltasairaalan ja Huslabin hankkeet. Destialta löytyy osaamista, asennetta ja sopiva kalusto haastavaan kaupunkirakentamiseen sairaalaympäristössä. Allianssissa on tärkeä voida luottaa kumppaneiden yhteistyötaitoihin ja kykyyn ratkaista yllättäviäkin ongelmia”, sanoo Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä, SRV.

”On hienoa päästä tekemään Laakson yhteissairaalan maanrakennusta ja pohjatöitä, sillä se on jälleen hieno esimerkki siitä, miten infra mahdollistaa sujuvan yhteiskunnan toiminnan. Vaikka rakennusaika on pitkä ja tuottaa ajoittaista haittaa alueella liikkuville, niin lopputuloksena sairaala saa paremmat tilat. Meillä Destiassa on erityistä osaamista ja kokemusta, jota toimivien sairaaloiden yhteydessä ja ahtaissa kaupunkiympäristöissä rakentaminen vaatii”, sanoo Pekka Ruuti, Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja, Destia.

Maanpäällisten töiden valmistelu alkaa vuoden 2022 alkupuolella kunnallisteknisillä töillä. Varsinaiset maanpäälliset työt eli louhinta sekä maanrakennus- ja pohjatyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2022. Hankkeen aikana arvioidaan tehtävän 200 000–250 000 kuutiota louhintaa vaativia kaivantoja ja betonirakentamista. Destia rakentaa myös 180 metriä pitkän Auroranportin betonitunnelin, joka tulee olemaan sairaalan pääsisäänkäynti. Lisäksi Destia vastaa alue- ja kunnallisteknisistä töistä.