Bussivarikoiden latausjärjestelmät edistävät julkisen liikenteen sähköistymistä pääkaupunkiseudulla

Sähköiset ajoneuvot yleistyvät kovaa vauhtia ammatti- ja joukkoliikenteessä. Kehittyäkseen ja toimiakseen sujuvasti päivästä toiseen sähköinen liikenne edellyttää riittävästi toimivia ja tehokkaita latausjärjestelmiä liikenteen kannalta keskeisille paikoille. Kesällä 2022 toteutimme sähköbussien latausjärjestelmän Helsingin Bussiliikenne Oy:n bussivarikoille Vantaan Ojankoon sekä Helsingin Roihupeltoon. Tilaajana urakassa oli Helsingin Bussiliikenne.

Ojangon ja Roihupellon varikot ovat yksiä Suomen suurimmista sähköistyvistä bussivarikoista, joille Helsingin Bussiliikenne on hankkinut suuren määrän sähköbusseja. Bussit liikennöivät ympäri vuorokauden ja latausjärjestelmää käytetään aktiivisesti päivin sekä öin.

Avaimet käteen -periaatteella toteuttamassamme urakassa rakensimme molemmille varikoille yhteensä 80kpl latauspisteitä, kokonaisteholtaan yli 3 MW. Urakkaan sisältyi Kempowerin latauslaitteiden asentaminen sekä käyttöönotto, minkä lisäksi hoidamme myös varikoiden latauslaitteiden huoltoa ja ylläpitoa.