Liila-laskentalaite ja -opastusvalaistus

Liila-laskentalaitteella liikenteen laskenta digiaikaan

Liila-laskentapiste laskee ohikulkevat kävelijät ja pyöräilijät. Sen avulla voidaan tarkkailla ja tilastoida, miten käytetyn reitin suosio muuttuu pidemmällä aikavälillä. Laskentapiste antaa myös reaaliaikaista tietoa todellisesta käyttöasteesta ympäri vuorokauden. Sen avulla kaupungit voivat tehdä kulkureiteistä entistä houkuttelevampia ja hyödyntää liikkujista saatavaa tietoa päätöksenteossaan.

Liilan sijainnista riippuen voidaan seurata esimerkiksi työmatkaliikkumisen muutosta suositulla pyörätiellä tai kuntoilun kehitystä lenkkipolulla. Laskentapisteen näytöstä voivat ohikulkijat nähdä, kuinka moni on käyttänyt samaa reittiä kyseisenä päivänä tai koko vuoden aikana.

Näytön alaosaan on jätetty tilaa viestinnälle ja tiedottamiselle. Näin kaupunki voi hyödyntää laskentapistettä haluamansa informaation välittämiseen ohikulkijoille. Informaatio voi olla esim. kaupungin tapahtumista tiedottamista, säätietoja, tiestön kunnossapitotietoa tai muuta hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa.

Liila-opastusvalaistuksella lisää turvallisuutta

Suomen kaupungeissa pyöräillään ympäri vuoden. Haasteena ovat kuitenkin talvisaikaan pimeys, lumi sekä hiekotus, jotka voivat estää tiehen maalattujen opastemerkintöjen näkyvyyden.

Liila-opastusvalaistus ratkaisee tämän haasteen ja tarjoaa pyöräilijöille ja kävelijöille entistä turvallisemmat puitteet liikkumiseen. Sillä voidaan merkitä kevyenliikenteen kaistoja heijastamalla niihin liikenneopasteita. Näin valaistut kaistamerkinnät näkyvät myös silloin, kun maalatut eivät näy. Liila-opastusvalaistus lisää liikenneturvallisuutta, kun valaistut opasteet ovat nähtävillä ympäri vuoden ja vuorokauden.

Ota yhteyttä