Kalliosuunnittelu

Kalliosuunnittelussa etsitään sopiva ratkaisu louhintakohteiden olosuhteisiin

Destia tarjoaa louhintakohteiden kalliosuunnittelua. Kalliotila suunnitellaan kohdekohtaisesti huomioiden ympäristöolosuhteet ja tilan käyttötarkoitus. Ympäristöolosuhteet käsittävät kallioperän geologian, kallion jännitystilan, pohjavesiolosuhteet sekä rakennetun ympäristön vaatimukset. Hanke aloitetaan yleensä tutkimuksilla, joilla selvitetään kallion sijainti ja laatu. Painoarvomme suunnittelussa on oikeanlaisten suunnitteluratkaisuiden löytäminen oikeanlaisiin olosuhteisiin.

Kalliosuunnittelun palveluitamme ovat:

  • maanalaisten kohteiden louhinta- lujitus- ja injektointisuunnittelu
  • avolouhintakohteiden suunnittelu
  • kalliotilojen kuntokartoitukset ja korjaussuunnitelmat
  • kallioresurssiselvitykset / rakennettavuusselvitykset
  • avolouhintaseinämien lujitus- ja tiivistyssuunnittelu
  • geologiset kartoitukset ja mallinnukset
  • ympäristötutkimusten ohjelmointi
  • kalliomekaaniset seurantaohjelmat
  • pohjaveden seurantaohjelmat
  • kalliotekniset asiantuntijapalvelut