Kunnossapito

PALAUTETTA KOSKIEN TIELIIKENNETTÄ -
LIIKENTEEN ASIAKASPALVELU PALAUTEVÄYLÄ.FI TAI P. 029 502 0600

Jätä palautetta maanteiden liikenteestä liikenteen asiakaspalveluun joko osoitteessa palautevayla.fi tai puhelimitse numeroon 029 502 0600 (palvelun tuottaa ELY-keskus). Liikenteen asiakaspalveluun voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos tie on huonossa kunnossa, katuvalo on rikkinäinen tai sinulla on muuta palautetta teiden kuntoon ja tieliikenteeseen liittyen.

Kaupunkien ja kuntien urakoiden osalta tulee olla yhteydessä ao. kaupunkiin tai kuntaan.

ILMOITUKSET AKUUTEISTA LIIKENNETTÄ VAARANTAVISTA ONGELMISTA - TIENKÄYTTÄJÄN LINJA P. 0200 2100

Ota yhteys maanteiden liikenteeseen liittyvistä akuuteista, liikennettä vaarantavista ongelmista tienkäyttäjän linjaan p. 0200 2100, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Tienkäyttäjän linjalle voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos puu on kaatunut tielle, tiellä on vaarallinen kuoppa tai tiellä on kiviä ja esineitä.

Kuva: Väylävirasto

LIity alueurakan whatsapp-tiedotusryhmäämme

Lähetämme WhatsAppilla informaatiota ajankohtaisista kunnossapitoa koskevista asioista.

Toimi näin:

Tallenna puhelimesi yhteystietoihin urakan puhelinnumero (valitse urakan numero alla olevasta luettelosta, urakan voit tarkistaa alueurakkakartasta ja nimeä yhteystieto vastaavasti esim. ”Destia Ivalo”). WhatsApp toimii vain, mikäli yhteystietomme on puhelinluettelossasi.

Lähetä numeroon WhatsAppilla viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit: esimerkiksi ”Tilaan kunnossapitoinfon”.

Lisäämme sinut vastaanottajalistalle, jolloin alat saada meiltä infoviestejä. Yhteystietosi eivät näy muille, emmekä luovuta niitä eteenpäin. Myöskään mahdollisesti lähettämäsi viestit eivät näy muille. Voit poistua vastaanottajalistalta lähettämällä meille siitä viestin: esimerkiksi "En halua enää tilata kunnossapitoinfoa".

Huom. Emme ota vastaan WhatsApp -puheluita. Viestejä luemme, mutta akuuteissa tienhoitoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä jatkuvasti päivystävään tienkäyttäjän linjaan 0200 2100.

Ollaan yhteyksissä!

Alueurakka Nro
Destia Harjavalta 045 797 69769
Destia Ii 045 797 69764
Destia Iisalmi 040 359 3292
Destia Ilomantsi 040 486 8076
Destia Imatra 045 797 69765
Destia Ivalo 040 167 7266
Destia Kangasala 045 797 69669
Destia Kitee 040 162 8204
Destia Kokkola 040 486 5157
Destia Kuhmo 040 190 5134
Destia Lapua 040 624 0521
Destia Mikkeli 040 190 7181
Destia Nurmes 040 545 0345
Destia Pietarsaari 045 797 69763
Destia Pori  040 485 4050
Destia Porvoo 040 624 0470
Destia Puolanka 040 624 0662
Destia Raisio 040 626 7340
Destia Ranua 045 797 69759
Destia Seinäjoki 040 626 5550
Destia Sodankylä 040 624 0656

kunnossapito − Turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta

Destia on kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Toimintamme perustana ovat parhaat mahdolliset sää- ja keliennusteet, kokenut ja osaava henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon.

Oikea-aikaisuuden ja tehokkaiden työmenetelmien avulla luomme edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Käytännön vankka kokemus talvisäistä ja teiden talvihoidosta mahdollistavat oikea-aikaisuuden ja hoitotoimenpiteiden aloittamisen jopa ennakkoon, ennen kuin ongelmallisia olosuhteita syntyy.

Maanteiden, kaupunkien ja teollisuuden alueurakat

Olemme Suomen johtava liikenneväylien ja -alueiden hoitaja ja kunnossapitäjä. Tarjoamme liikenneympäristöjen ja väylien hoitoon palveluita pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti. Alueurakoissa räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuus, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Destian nimetty edustaja on tarvittaessa aina asiakkaan tavoitettavissa.

Olemme toteuttaneet myös useita uudentyyppisiä allianssi- ja hoidonjohtoalueurakoita ja meillä on niiden toteutukseen hyvät valmiudet.

Maanteiden hoidon alueurakat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ja Väyläviraston alueurakat muodostuvat alueellisesti rajatuista kohteista, joissa hoitourakoitsija vastaa alueeseen kuuluvien maanteiden ympärivuotisesta hoidosta. Urakoiden kesto on pääsääntöisesti 5 vuotta. Hoitotyöt tehdään tilaajien asettamien laatuvaatimusten mukaisesti.

Destian maanteiden hoidon alueurakat Suomen kartalla 1.10.2021 eteenpäin.

Kuntien ja kaupunkien alueurakat

Kuntien ja kaupunkien alueurakoilla ylläpidetään väylien ja alueiden turvallisen liikennöinnin lisäksi viihtyisää kaupunkiympäristöä, joka tuottaa iloa kaupunkien asukkaille. Kuntien ja kaupunkien alueurakat muodostuvat muun muassa talvihoidosta, puhtaanapidosta, rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden sekä leikkipuistojen ja liikunta-alueiden hoidosta ja istutuksien ja puistoalueiden hoidosta.

Teollisuuden alueurakat

Teollisuuden alueurakoinnissa korostuvat teollisuusalueen turvallisuus ja teollisuuden vaatima ympärivuorokautinen liikkumisen ja logistiikan sujuminen. Pienimmätkin katkokset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa suuria vahinkoja sekä teollisuusyrityksen henkilöstölle, ympäristölle että sen tuloksentekokyvylle.

tarjoamamme kunnossapitopalvelut

Teiden ja katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito takaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kaikkina vuorokauden aikoina myös talvipakkasissa. Talvikunnossapidossa huomiota on kiinnitettävä erityisesti keliolosuhteiden ennakointiin, toimenpiteiden valintaan ja tehtyjen toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen. Kelikeskukset seuraavat keli- ja sääolosuhteiden kehittymistä sekä ohjaavat kaluston liikkeelle lähtöä. Ennakointi ehkäisee ajokelin heikkenemistä ja vähentää suolauksen tarvetta. Työtehtävien oikea ajoitus parantaa myös toiminnan taloudellisuutta.

Palveluihimme kuuluu teiden ja katujen talvikunnossapito kokonaisvastuulla. Työt ja toteutunut laatutaso raportoidaan tilaajalle. Lisäksi avustamme tilaajaa tien- tai kadunkäyttäjien vuorovaikutteisuuden edistämisessä.

Talvikunnossapidostamme vastaavat koulutetut ja kokeneet ammattilaiset. Työt tehdään työnjohdon ohjauksessa yhdessä itseohjautuvien työtiimien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Parhaaseen tulokseen päästään nykyaikaisella, monipuolisella kalustolla ja laadukkailla materiaaleilla.

Talvikunnossapidon palvelukokonaisuus:

 • kelikeskuspalvelu ja töiden johtaminen
 • lumen ja sohjon poisto
 • liukkauden torjunta
 • polanteen tasaus
 • muut väylien ja alueiden talvikunnossapitoon liittyvät työt

Sorateiden hoito ja kunnostus

Pääosa Suomen tiestöstä on sorateitä. Sorateiden kunnosta huolehtiminen onkin yksi tärkeimmistä tienpitoon liittyvistä tehtävistä. Sorateiden palvelutason säilyttäminen on tärkeää niin elinkeinoelämän kuin yksityisten käyttäjienkin kannalta.

Sorateiden hoidon osaamisemme on vahvaa. Laadukas lopputulos varmistetaan nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla sekä vankalla materiaaliominaisuuksien tuntemuksella. Jatkuva toimenpiteiden laadunseuranta ja raportointi asiakkaalle takaavat ajantasaisen tiedon teiden senhetkisestä kunnosta.

Palvelumme sorateiden hoitoon ja kunnostukseen:

 • sorapintaisten väylien hoito kokonaisvastuulla
 • pintakunnon hallinta, muokkaukset, tasaukset ja pölynsidonta
 • kulutuskerrosmateriaalin lisäys ja uusiokäsittely
 • kelirikon hoito, routaheittojen tasaus ja maakivien poisto
 • kelirikkokohteiden korjaukset

Liikenneympäristön kunnossapito

Liikenneympäristön kunnossapidolla on merkittävä vaikutus liikenneväylien ja tieympäristön turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Liikenneväylien siisteys ja huoliteltu maisemakuva tuottavat lisäksi iloa liikkujille. Ammattitaitoisella rakenteiden ja laitteiden hoidolla varmistetaan myös väyläpääoma-arvon säilyminen.

Viheralueiden kunnossapito toteutetaan kohdekohtaisesti valitun laatutason ja arvokohteiden edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Viheralueiden kunnossapitoon kuuluvat niitot ja vesakonraivaukset aina puistojen kukkaistutuksiin asti. Tarjoamme myös palvelua, jossa luodaan yhtenäinen ilme esimerkiksi koko kunnan sisääntuloteille ja pääväylille.

Tyypillisiä liikenneympäristön kunnossapitoon kuuluvia osa-alueita:

 • viher- ja liikunta-alueiden kunnossapito
 • tien/kadun/alueiden puhtaanapito
 • päällystepaikkaukset ja pienten routavaurioiden korjaukset
 • liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito
 • kuivatusjärjestelmien kunnossapito ja toiminnan varmistaminen
 • kalusteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossapito (sisältäen mm. reunakivet, kaiteet, valaistus, liikennevalot)
 • jätehuolto

Siltojen kunnossapito

Siltojen ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisalaamme. Suunnitelmallisten ylläpitotoimenpiteiden avulla sillat säilyttävät liikenneturvallisuutensa ja liikenteen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen.

Siltojen kunnossapidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 • puhtaanapito ja huolto
 • vuositarkastukset
 • kunnossapitotarpeiden arviointi

KELIKESKUSPALVELUT

Mitä tarkemmin pystytään ennakoimaan tulevaa säätä ja keliä, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan teiden liikenneolosuhteisiin ja vähentämään vaaratilanteita liikenteessä.

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen hälytys- ja sääpalveluja tarjoava Kelikeskus tukee hoito- ja kunnossapitopalveluidemme toimintaa. Kelikeskus seuraa sään ja kelin kehittymistä sekä tarvittaessa hälyttää auraus-, hiekoitus- tai suolauskaluston liikkeelle oikealle tielle oikeaan aikaan. Hälytykset voidaan ohjata sopimuksen mukaan joko suoraan kuljettajille tai asiakkaan työnjohdolle. Lisäksi Kelikeskus toimittaa sää- ja kelitietoa asiakkaan käyttöön internetissä. Tarvittaessa Kelikeskus hoitaa esimerkiksi yö- ja viikonloppupäivystyksen asiakkaan puolesta.

Kelikeskus tarjoaa hälytys- ja sääpalveluja kunnille ja kaupungeille, kiinteistöyhtiöille sekä muille sää- tai kelitietoa tarvitseville.

Yksityisteiden perusparannusta suunnittelusta toteutukseen

Toteutamme vuosittain kymmeniä yksityisteiden perusparannuskohteita avaimet käteen -palveluna, joka sisältää vaurioinventoinnin, suunnittelun, urakoinnin, materiaalitoimitukset sekä tarvittaessa tienhoidon ja ylläpidon.

Osaava vaurioinventointi ja suunnittelu takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja parantavat mahdollisuuksia yksityistieavustuksien saamiseksi. Suunnittelun pohjaksi tehtävillä kantavuusmittauksilla tarvittavat toimenpiteet ja kiviainestoimitukset kyetään optimoimaan sekä kustannusten että laadun näkökulmista katsottuna.

Perusparannuskohteessa käytämme aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa, ensiluokkaista kiviainesta. Destialla yhteistyökumppaneineen on maa-ainesalueita ympäri Suomea, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat toimitukset. Työn laatu ja tien käyttöikä varmistetaan mm. suodatinkankaiden avulla, jolloin uusi murske ei sekoitu olemassa olevan pohjamaan kanssa. Myös muut materiaalitoimitukset kuten rummut, hoituvat kauttamme kilpailukykyisesti.

Meidän lisäksi yksityistieavustuksien hakemisessa avustavat mm. ELY-keskukset, metsäkeskukset ja tieisännöitsijät. Myös Tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin 0200 34520 (0,92 €/min + pvm) auttaa tiekuntia. Valtion avustusta haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.

Kiinnostuitko kunnossapitopalveluistamme? Jätä tarjouspyyntö!