Kiviainekset

tuotteet

murske

Murske voi olla kalliosta murskattua kalliomursketta tai luonnonsorasta valmistettua soramursketta. Louhinnan ja murskauksen jälkeen kiviaines seulotaan halutuksi tuotteeksi. Käytämme louhetta raaka-aineena, mutta myymme myös sitä sellaisenaan. Sekä kallio- että soramurske sopivat ihanteellisesti liikenneväylien rakennekerroksiin, sillä murskeiden erityispiirteisiin kuuluvat hyvä tiivistyvyys ja kantavuus. Hienojakoisemmat murskeet sopivat myös teiden ja pihojen pintamateriaaleiksi. Moreenimurske on moreenista murskattua kiviainesta, jota hyödynnetään sorateiden kulutuskerroksissa.

Esimerkkejä murskeistamme: KaM ja SrM 0/8, 0/11, 0/16, 0/31, 0/56, 0/63 ja 0/90

OKTO-MURSKEET

Toimitamme myös korkealuokkaisia teollisesti valmistettuja kiviaineksia, OKTO-murskeita. Outokumpu Oy:n Tornion tehtailla ferrokromikuonasta valmistetut murskeet soveltuvat erinomaisesti päällysteiden runkoaineksiksi. Murskeet vastaavat kovuudeltaan I-luokan luonnonkiviainesta. Hyvän vedenläpäisevyytensä ansiosta OKTO-murskeita voidaan käyttää myös kapillaarikatkoina, salaojasorana sekä täyttönä vaativissa suodatinkerrosrakenteissa.

OKTO–murskeemme: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 ja 16/22

SEPELI

Sepeli on kalliolouheesta tai luonnonkivestä murskattua kiviainesta, josta on seulottu hienompi kiviaines pois. Sepeliä käytetään muun muassa salaojiin, kapillaarikatkoihin sekä talon sisä- ja ulkotäyttöihin. Sepeli läpäisee vettä paremmin kuin kallio- tai soramurske eikä se tiivisty. Tämän vuoksi sepeli soveltuu kohteisiin, joissa veden on tarkoitus valua kerrosten läpi. Sepeliä käytetään myös pihoissa ja puutarhoissa sekä hienojakoisemmat sepelit sopivat teiden hiekoitukseen, liukkauden torjuntaan. Näiden lisäksi valmistamme ja toimitamme myös erikoistuotteita kuten raidesepeliä.

Esimerkkejä sepeleistämme:

  • KaM ja SrM 3/6, 8/16 ja 16/31
  • Rs 32/64

HIEKka ja sora

Hiekka ja sora ovat peräisin luonnonharjusta ja hiekka on soraa pienemmistä rakeista muodostuva maalaji. Sora ja hiekka soveltuvat muun muassa piha- ja tierakentamiseen sekä rakennustyömaille kantaviksi aineksiksi. Seulottu sora läpäisee hyvin vettä ja on erinomainen täyttötöihin routimattomuutensa vuoksi. Salaojasorassa ei ole helposti tiivistyviä aineksia, jolloin se läpäisee veden ihanteellisesti, mutta sisältää myös hienompaa nolla-ainesta. Hienompi aines estää maaperässä olevien ainesten pääsyn putkiin muodostamaan tukoksia.

Eriste- ja suodatinhiekkoja hyödynnetään rakennekerroksissa vähentämään veden kapillaarinen nouseminen, estämään routiminen sekä pohjamaan ja rakennekerrosten sekoittuminen keskenään. Täytehiekka taas sopii esimerkiksi erilaisiin vähemmän vaativiin yleistäyttöihin. Hiekkaa käytetään luonnollisesti myös teiden hiekoitukseen.

Esimerkkejä hiekoistamme:

  • Eristehiekka/ suodatinhiekka 0/2, 0/8
  • Hiekoitushiekka 0/6, 0/8
  • Seulottu hiekka
  • Täytehiekka

Esimerkkejä sorastamme:

  • Salaojasora
  • Seulottu sora 0/16, 0/31, 0/150, 6/16, 6/31