Käyttökohteita

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Aluepäällikkö, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Häme
Juha Ajanko
juha.ajanko@destia.fi
+358 400 983 663

LIIKENNEVÄYLIEN KERROKSET

Suodatinkerros

Suodatinkerros muodostetaan suodatin- ja eristehiekasta. Kerroksen tarkoituksena on vähentää veden kapillaarinen nouseminen, estää routiminen sekä pohjamaan ja rakennekerrosten sekoittuminen keskenään.

Jakava kerros

Jakava kerros rakennetaan sorasta, soramurskeesta tai kalliomurskeesta, jonka raekoot ovat 0/56 ja 0/90 millimetrin välillä. Kerroksen tarkoitus on jakaa kuormitus alempiin kerroksiin. Suodatinkerros ja jakava kerros muodostavat yhdessä rakenteen tukikerroksen

Kantava kerros

Kantava kerros rakennetaan sora- tai kalliomurskeesta, jonka raekoot ovat 0/31 ja 0/63 millimetrin välillä. Kerroksen tarkoitus on muun muassa lisätä rakenteiden kantavuutta – kantava kerros vastaanottaa päällysteeseen kohdistuvan painon ja luo alustan mahdolliselle päällysteelle. Kantavan kerroksen paksuus riippuu muun muassa maan routivuudesta sekä siihen kohdistuvasta painosta.

Kulutuskerros

Kulutuskerros muodostetaan sorasta tai kalliosta murskatusta hienojakoisemmasta kiviaineksesta, jonka raekoot ovat 0/6 ja 0/16 millimetrin välillä. Kerros rakennetaan kantavan kerroksen päälle ja on pihojen sekä teiden pintamateriaali.

Asfaltti

Kiviaines on yksi asfaltin tärkeimmistä valmistusaineista. Muun muassa kiviaineksen laadulla sekä raekoolla on merkittävä vaikutus asfaltin ominaisuuksiin. Destia toimittaa CE-merkittyjä, laadukkaita kiviaineksia, vaativienpienkin asfalttimassojen valmistukseen.

Betoni

Betonista 70–80 % on kiviainesta, jonka raekoot vaihtelevat suuresti. Kiviainesten ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi muun muassa betonin lujuuteen ja kestävyyteen. Destia tekee tiivistä yhteistyötä betonin valmistajien kanssa ja toimittaa laadukkaita kiviaineksia lujan ja kestävän betonin valmistukseen.

Hiekoitus

Destia murskaa, seuloo ja toimittaa talvihiekoitukseen tarvittavat hiekat ja sepelit teiden, katujen sekä piha-alueiden liukkauden torjuntaan. Kiviainesvalikoimaan kuuluu muun muassa hiekoitushiekka, jonka raekoot ovat 0/6 ja 0/8 millimetrin välillä ja hiekoitussepeli muun muassa 2/6 ja 3/8 raeko’oilla.

Raidesepeli

Raidesepeli on rautateiden tukikerroksessa käytettävää kiviainesta. Destia toimittaa ja valmistaa korkeat laatuvaatimukset täyttävää raidesepeliä sekä kattavasti myös muut rautateiden rakentamiseen vaadittavat kerrosainekset.

Talonrakennus

Destia toimittaa myös kaikki talonrakentamisessa tarvittavat sora- ja kiviainekset. Talon perustuksissa hyödynnetään kiviaineksia muun muassa erilaisiin täyttöihin, salaojiin, kapillaarikatkoihin sekä kantaviin kerroksiin. Kysyy lisää asiantuntevilta yhteyshenkilöiltämme!