Infran taju Digitalisaatio, Hankkeet, Vastuullisuus

Uusi konsepti vahvistaa hiilineutraaliutta infrahankkeilla

Destian päämääränä on olla kansainvälisesti hiilineutraalin ja kestävän infrarakentamisen suunnannäyttäjä. Sen kehittämä hiilineutraali infrahanke -konsepti tarjoaa mahdollisuuden astua etulinjaan edistämään rakennushankkeiden muutosta kohti hiilineutraaliutta. Konsepti mahdollistaa erilaisten rakennuskohteiden toteuttamisen hiilineutraalisti sisältäen hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin, aktiiviset vähennystoimenpiteet sekä jäljelle jääneen hiilijalanjäljen kompensoinnin.

Kokonaisvaltainen ja tilaajien tarpeet huomioiva konsepti mahdollistaa kilpailukykyisen yritystoiminnan sekä kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen yhdistämisen tavalla, jossa voittavat kaikki.

”Konsepti perustuu päästöjen alustavaan laskentaan, vähähiilisiin ja päästöttömiin energianlähteisiin, vähähiilisiin rakennustuotteisiin sekä jäljelle jäävän osuuden kompensointiin. Kun päästöjen kokonaistilanne on kartoitettu, voimme yhdessä asiakkaan kanssa määritellä kunkin hankkeen päästövähennysmahdollisuudet ja suunnitella toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Päästöttömien toimintamallien kehittäminen vie eteenpäin sekä meidän että asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita”, kertoo Destian hiilineutraalisuuden kehityspäällikkö Erno Martin.

Uusiutuvat polttoaineet ja ympäristöystävällisemmät materiaalit pienentävät hiilijalanjälkeä

Urakan toteutusvaiheeseen sisällytetään kulloinkin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivia ratkaisuja, esimerkiksi suunnitelmien optimointia tai uusiutuvia polttoaineita ja vähähiilisiä materiaaleja.

Kaikki maankaivu-, kuljetus- sekä muut konetyöt on mahdollista toteuttaa Neste MY uusiutuvilla polttoöljyillä, joiden avulla vähennyspotentiaali fossiiliseen vaihtoehtoon verrattuna on jopa 90 %.
Polttoaineen lisäksi myös Destian käyttämät raaka-aineet tarjoavat mahdollisuuden päästövähennyksiin.

”Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää projektin toteutukseen muun muassa hiilikevyttä kiviainesta, joka tuotetaan, käsitellään ja kuljetetaan uusiutuvia polttoaineita ja uusiutuvaa energiaa käyttäen. Myös betonirakenteet, tietyt muovirakenteet, asfaltti sekä harjateräs voidaan toteuttaa perinteistä merkittävästi pienemmällä hiilijalanjäljellä”, Martin kertoo.

Konseptia otetaan nyt aktiivisesti käyttöön, ja vuoteen 2030 mennessä sen on määrä olla käytössä kaikilla Destian alkavilla hankkeilla.

Hiilineutraali infrahanke lähtökohdaksi Destian hankkeilla

Koko urakan ajan toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja lopulliset päästövähennysten tulokset raportoidaan asiakkaalle. Destialla on käytössä esimerkiksi polttoaineraportoinnin työkalu, joka osoittaa toteutuneen polttoaineen kulutuksen sekä uusiutuvan polttoaineen osuuden kokonaiskuvasta. Lisäksi tarjolla on reaaliaikaista seurantaa ja raportointia polttoaineenkulutuksesta myös ajoneuvotasolla.

”Lopulta kompensoimme hiilivähennystoimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävän hiilijalanjäljen sertifioidulla ja kotimaisella Metsän kiertoajan pidennys -kompensointimenetelmällä”, Martin kertoo.

”Konseptia otetaan nyt aktiivisesti käyttöön, ja vuoteen 2030 mennessä sen on määrä olla käytössä kaikilla Destian alkavilla hankkeilla. Panostamme erityisesti uusiutuvaan polttoaineeseen, jonka onnistuneesta käytöstä hyvä esimerkki on jo viime vuonna ollut Kalasatamasta Pasilaan -allianssihanke. Sen aikaansaamat päästövähennykset mahdollistivat koko Destian tasolla vuoden 2022 omien päästötavoitteidemme täyttymisen.”

Vuosi 2022 oli Destialle hiilineutraaliustavoitteiden saralla onnistunut

Vuonna 2021 Destia sitoutui olemaan hiilineutraali omien päästöjen osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin vuoden 2022 tavoitteeksi asetettiin omien suorien päästöjen vähentäminen 12,5 %:lla. Näin vuoden vaihduttua voidaan katsoa taakse hyvillä mielin, sillä asetetut tavoitteet on tähän asti ylitetty kirkkaasti – vuoden päästövähennykset olivat viime vuonna noin 28 %.

Kuluneen vuoden aikana Destia teki monia muutoksia vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseksi.

”Olemme panostaneet uusiutuvan energian käyttöön, automatisoineet CO2-laskennan osaksi rakennushankkeiden tarjouslaskentaa, kehittäneet päästöseurannan työkaluja sekä aloittaneet oman kalustomme sähköistämisen. Olemme myös tehneet monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa löytääksemme ja ottaaksemme käyttöön vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja niin polttoaineiden kuin rakennusmateriaalienkin osalta”, Martin kertoo.

Työt eivät kuitenkaan lopu tähän, vaan kehityksen alla on jatkuvasti uusia ratkaisuja myös esimerkiksi epäsuorien päästöjen pienentämiseksi.

”Viime vuosi oli tavoitteidemme näkökulmasta erinomainen. Tavoitteet ovat kuitenkin edelleen korkealla, ja meidän tulee löytää myös jatkossa uusia keinoja, joilla saavutamme tavoitteemme. Uusiutuvien polttoaineiden ja ajo- ja työkonekalustomme sähköistämisen lisäksi hiilineutraali infrahanke -konseptin käyttöönotto auttaa meitä ottamaan jälleen uuden harppauksen kohti vähähiilistä infrarakentamista.”