Energiainfra

Monipuolinen osaaminen, laadukas työ ja tehokkaat alihankintaverkostot vahvuutena energiainfran rakentamisessa

Destia on valtakunnallinen energia- ja tietoliikennerakentaja, jonka vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, laadukas työ sekä hyvät yhteistyö- ja alihankintaverkostot. Destialla on vahvaa osaamista myös saneerausten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Destia vastaa investointihankkeissa ja linjanrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaalle kokonaistyössä on hyötynä paitsi projektin yksinkertaisuus myös omien resurssien vapautuminen ja toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Destia toteuttaa sähköverkkojen, valaistuksen- ja telematiikan sekä kaukolämpö ja maakaasuverkkojen osalta seuraavia töitä:

Sähköverkot

 • Jakeluverkojen (20 kV) ja siirtolinjojen (110 kV) suunnittelu ja rakentaminen
 • Voimajohtojen saneeraukset mm. ukkosjohtimen vaihtourakat

Valaistus- JA NOpeusvalvontalaitteiden Rakennus

 • Tievalaistuksen huolto-ja palvelusopimuksien mukaiset työt
 • Tievalaistuksen saneeraukset suunnitteluineen
 • Tievalaistuksen rakentaminen ja suunnittelu
 • Liikennevalo-ohjauksien rakentaminen
 • Automaattisten nopeudenvalvontalaitteiden rakentaminen

Kaukolämpö ja maakaasuverkot

 • Kaukolämpösiirtojohtojen rakentaminen
 • Kaukolämmön vuosiurakoiden mukaiset korjaustyöt
 • Maakaasun siirtolinjojen rakentaminen

ratkaisut tuulivoimahankkeen kaikkiin vaiheisiin

Monipuolisen osaamisen ja laajan yhteistyökumppaniverkostonsa ansiosta Destia pystyy toteuttamaan tuulivoimapuistojen rakennusprojekteja asiakaslähtöisesti osakokonaisuuksina tai laajoina kokonaistoimituksina. Palveluitamme ovat muun muassa:

 • projektin johto
 • tuulimittaukset ja analyysit
 • suunnittelu
 • perustukset
 • alue- ja tierakentaminen
 • tuulivoimapuiston sisäinen sähköistys
 • sähköverkkoon liittyminen (110 kV:n asti)

RATKAISUT SÄHKÖAUTOILUUN

 • esikatselmukset
 • latausasemien sähkö- ja sijoitus suunnittelu
 • projektin johto
 • rakentaminen ja käyttöönotto
 • ylläpito ja huolto

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!