Energiainfra

Monipuolinen osaaminen, laadukas työ ja tehokkaat alihankintaverkostot vahvuutena energiainfran rakentamisessa

Olemme valtakunnallinen energia- ja tietoliikennerakentaja, jonka vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, laadukas työ sekä hyvät yhteistyö- ja alihankintaverkostot. Meillä on vahvaa osaamista myös saneerausten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vastaamme investointihankkeissa ja verkonrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaalle kokonaistyössä on hyötynä paitsi projektin yksinkertaisuus myös omien resurssien vapautuminen ja toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Toteutamme sähköverkkojen, valaistuksen ja telematiikan sekä tuulivoimapuistojen osalta seuraavia töitä:

Sähköverkot

 • Jakeluverkkojen (0,4-20 kV) ja rakentaminen sekä huolto- ja ylläpitotyöt
 • Voimajohtojen (110-400 kV) suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossapitotyöt
 • 110 kV kaapeliyhteyksien rakentaminen
 • Sähköasemien suunnittelu ja rakentaminen

Valaistus ja telematiikka

 • Tievalaistuksen huolto- ja palvelusopimuksien mukaiset työt
 • Katu- ja aluevalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen
 • Erikoiskohteet (taidevalaistus, ulkoilureitit)
 • Energiatehokkaat älyvalaistusratkaisut
 • Liikennetelematiikkaratkaisut

ratkaisut tuulivoimahankkeen kaikkiin vaiheisiin

Monipuolisen osaamisen ja laajan yhteistyökumppaniverkostonsa ansiosta Destia pystyy toteuttamaan tuulivoimapuistojen rakennusprojekteja asiakaslähtöisesti osakokonaisuuksina tai laajoina kokonaistoimituksina. Palveluitamme ovat muun muassa:

 • Projektin johto
 • Suunnittelu
 • Tuulivoimalaitoksien perustukset
 • Alue- ja tierakentaminen
 • Tuulivoimapuiston sisäverkon suunnittelu ja rakentaminen
 • Tuulivoimapuiston sähköasema
 • Alueverkkoon liittyminen

KAUKOLÄMPÖ JA MAAKAASUVERKOT

 • Kaukolämpösiirtojohtojen rakentaminen
 • Maakaasun siirtolinjojen rakentaminen