Alue- ja ympäristörakentaminen

Alue- ja YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN − TAITOA VAATIVAA ERIKOISRAKENTAMISTA

Aluerakentaminen ja ympäristörakentaminen ovat taitoa vaativaa erikoisrakentamista. Vastuullisena kokonaisen elinympäristön rakentajana huomioimme ympäristönäkökohdat. Palveluvalikoimamme alue- ja ympäristörakentamisessa on laaja sisältäen muun muassa kunnallistekniikan rakentamista, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta sekä puistojen ja virkistysalueiden rakentamista. Rakennamme mm. katuja, puistoja, vesihuoltoa, maakaasulinjoja, telematiikkaa sekä sähköverkkoja. Lisäksi rakennamme myös lentokenttiä, satamia ja terminaaleja teollisuuden tarpeisiin.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA SANEERAAMINEN

Teemme kokonaisvaltaista kunnallisteknistä rakentamista ja saneerausta. Toimiva vesihuolto on tärkeä meille kaikille – asukkaille ja palveluntarjoajille unohtamatta koko kaupunkikuvaa. Kadut, puistot, kentät ja muu rakennettu ympäristö tarvitsevat toimiakseen toimivia järjestelmiä: maan alla piilossa olevat kuivatusjärjestelmät hulevesiviemäreineen, toimivan vedenjakelun sekä jätevesiviemäröinnin pumppaamoineen ja puhdistamoineen. Rakennetun vesihuoltoverkoston päälle sijoitetut katu- ja tierakenteet, raitit ja kevyenliikenteen väylät katuvalaistuksineen mahdollistavat ja helpottavat meidän jokapäiväistä liikkumista paikasta toiseen.

Infran maarakenteet, kuten tiet ja kadut, koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakennekerroksista, joita toteutamme suunnitelmien mukaisesti käyttäen soveltuvia koneita sekä tehokasta kuljetuskalustoa. Osaamisemme kattaa muun muassa pohjarakenteet, vesihuollon, sähkö- ja teleliikennekaapelien varausputkien asentamisen, maakaasu- ja kaukolämpölinjat sekä ajokaistojen, jalkakäytävien ja pyöräkaistojen rakentamisen. Toteutamme sekä katujen peruskorjauksia että uusia katuja ja katualueita. Kaupunkiympäristössä toteutamme työt suunnitelmallisesti ja huomioimme järjestelyissä, että turvallinen liikkuminen, asuminen ja yrittäminen alueella onnistuu.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen

Haitallisten kemikaalien käytön tiukasta kontrolloinnista huolimatta onnettomuuksia ja vuotoja maaperään ei voida kokonaan välttää. Pilaantuneiden maiden puhdistaminen on tärkeää ympäristön suojelemiseksi ja lisävaurioiden estämiseksi. Lisäksi käyttötarkoituksen muuttuessa maa-alue pitää usein kunnostaa ennen sen käyttöönottoa.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa tarvitaan oikeat välineet ja menetelmät. Lisäksi on huolehdittava pohjaveden suojauksesta työn aikana sekä saastuneen maa-aineksen loppusijoituksesta. Meillä on kokemusta haastavienkin kohteiden kunnostamisesta.

Suojausrakentaminen

Elinympäristömme kannalta tärkeää on pohjaveden suojaus. Suojausrakentamisessa on kiinnitettävä erityisestä huomiota ympäröiviin olosuhteisiin sekä halutun suojauksen tason määrittelemiseen. Tieympäristöjen pohjavesisuojausten lisäksi rakennamme suoja-altaita sekä suojausrakenteita haastaviinkin kohteisiin, esimerkiksi teollisuusyrityksille. Geosuunnittelutiimiimme kuuluu maan kokeneimpia suojausratkaisujen suunnittelijoita.

Kaatopaikkarakentaminen

Kaatopaikkarakentaminen on vaativaa erikoisrakentamista, oli kyseessä sitten uuden kaatopaikan rakentaminen tai vanhan sulkeminen. Olemme yksi Suomen johtavista toimijoista kummallakin osa-alueella. Meillä on myös kokemusta kaatopaikkakaasun keräyksen hallinnasta ja siihen liittyvien rakenteiden toteuttamisesta.

viherrakentaminen

Toteutamme ammattitaidolla viherrakentamisen kohteet avaimet käteen -periaatteella. Piharatkaisuja tarjoamme uudis- ja saneerauskohteisiin kiinteistöyhtiöille, taloyhtiöille, liike- ja teollisuuskiinteistöille sekä rakennusliikkeille.

Palveluumme kuuluu kaikki viherrakentamisen osa-alueet:

  • pohjatyöt
  • istutukset
  • nurmetukset
  • kivirakennustyöt
  • rakenteet

Rakennamme myös leikkipaikat ja teemme leikkivälineiden turvatarkastukset.

Toteutamme koko viherrakentamisen alusta loppuun tai toteutamme hankkeeltanne haluamanne alueet. Yhdellä sopimuksella saat kaiken tarvitsemasi suunnittelusta toteutukseen. Suunnittelemme ja rakennamme laadukkaan ratkaisun oikeaan hintaan joustavasti ja ammattitaidolla - niin pienet kuin suuretkin kohteet.

Vahva osaamisemme ja kattavat hankintaverkostomme mahdollistavat laadukkaan ja viihtyisän lopputuloksen.

Rakennamme myös pihan tekniset järjestelmät, kuten sähköistykset sekä salaoja- ja sadevesiputkistojen asennukset. Lisäksi rakennamme leikkipaikat ja teemme leikkivälineiden turvallisuusstandardien mukaiset tarkastukset. Saat meiltä myös viherrakennustöiden takuuhoidot.

Toteutamme pihat avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä, kartoitetaan yhdessä kohteesi toiveet ja tarpeet.