Infran taju

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Yrityksiltä odotetaan menestyvän liiketoiminnan lisäksi ratkaisukeskeistä otetta vastuullisten toimintamallien kehittämiseen. Jotta vaikutukset ulottuisivat todellisuudessa käytäntöön, pitää vastuullisuus integroida osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Toiminnan ytimessä vastuullisuus tulee ymmärretyksi ja parhaimmillaan se antaa tekijöidensä työlle myös suuremman merkityksen.

Mutta millainen on vastuullinen yritys? Kuinka yritys voi toimia vastuullisena työnantajana niin pitkää uraa tehneille kuin ensimmäisessä työpaikassaan aloittaville nuorille?

Destian HRD-asiantuntija Mikko Niirasen mukaan vastuullisuus työnantajana tarkoittaa Destialla sitä, että henkilöstöstä huolehditaan ja aidosti välitetään.

”Hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät ovat jokaisen yrityksen elinehto, myös meidän. Toiminnassamme painotamme vastuullisuutemme perusperiaatteita: hyvä esihenkilötyö, työntekijöiden palkitseminen ja heidän palautumisensa edistäminen eri tavoin. Lisäksi kattava työterveydenhuolto, jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen ovat vastuullisuustyömme kulmakiviä.”

Destialla kesätyöntekijänä vuonna 2020 aloittanut insinöörioppilas Emilia Setälä punnitsi töitä hakiessaan tulevaa työnantajaansa myös vastuullisuuden kautta.

”Siihen, millaisena toimijana näen potentiaalisen työnantajani vaikuttavat erityisesti omat sekä tuttavieni kokemukset. Haen työpaikkaa, jossa viihdyn, eikä se olisi mahdollista yrityksessä, joka toimii mielestäni epäeettisesti tai johon en voi luottaa. Hakiessani Destialle koin, että täällä otetaan vastuuta myös opiskelijoiden kehittymisestä. Sain jo hakuvaiheessa tietoa työtehtävistä sekä mahdollisuuksista jatkaa myös kesän jälkeen – koen, että minua arvostetaan työntekijänä enkä ole vain pyörähtämässä täällä töissä.”

Destia mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

Destia on mukana myös Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Kampanjassa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus. Myös muilta osin vastuullisuus on osa Destian toimintaa ja se on rakentunut vahvasti osaksi myös yrityksen kulttuuria.

”Yksi toimintaamme ohjaavista arvoista on rehdisti. Se kuvastaa myös sitä, millainen työnantaja haluamme olla. Elämme arvojamme joka päivä kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme ja välitämme ihmisistä, huomioimme työyhteisön monimuotoisuuden, sitoutuneisuuden ja inklusiivisuuden. Myös työturvallisuus on keskeinen osa vastuullisuusperiaatteitamme: tavoite on, että jokainen destialainen tulee töihin terveenä, mutta myös lähtee kotiin terveenä ilman esimerkiksi työmailla sattuneita vahinkoja”, kertoo Destian henkilöstöjohtaja Annu Karttunen.

Erityisesti nuoret ovat yhä kiinnostuneempia ja valveutuneempia vastuullisen toiminnan merkityksestä laajemmin. Myös Destia pyrkii olemaan toiminnassaan läpinäkyvä ja tekemään aktiivisesti tietoisia valintoja vastuullisuuden puolesta. 

”Pyrimme tuomaan esiin ihmisten aitoja kokemuksia ja tarinoita. Emme pelkää puhua ääneen heikomminkaan sujuneista asioista ja pyrimme oppimaan niistä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja viemme sitä kokonaisvaltaisesti kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta”, Karttunen jatkaa.

Myös epäonnistuminen on sallittua

Joka vuosi Destialla työskentelee myös yli 200 kesätyöntekijää, joista osa jatkaa Emilian tavoin työssään myös kesän jälkeen. Osa aloittaa ensimmäisessä työpaikassaan, toisilla kokemusta on jo enemmän.

Destia panostaa jokaiseen kesätyöntekijään ja heidän kehitykseensä aina rekrytointivaiheesta lähtien. Hakijoiden omat kiinnostuksen kohteet ja osaaminen otetaan huomioon, eikä yksikään Destialle hakemusta kirjoittanut jää odottamaan vastaustaan turhaan. Kesätyöntekijöiden halua kehittyä arvostetaan ja esihenkilöt huomioivat harjoittelijoiden kasvavan osaamisen.

”Vaikka yritys on suuri ja tehtäväkenttä laaja, koen tulevani kohdelluksi yksilönä ja omalla toiminnallani ja kiinnostuksen kohteillani on merkitystä. Olen voinut luottaa siihen, että saan tarvitsemaani apua ja vastaukset kysymyksiini, mutta myös mahdollisuuksia ja vastuuta”, Setälä kertoo. 

”Meille tulee paljon innovatiivisesti ajattelevia nuoria, joilta voimme ammentaa paljon tuoretta tietoa ja osaamista. Vastapainoksi me tarjoamme nuorille kokemusta ja kasvun paikkoja käytännön tekemisen ja kollektiivisen kokemuksen kautta. Pyrimme aina luomaan ilmapiirin, jossa nuoret uskaltavat kysyä ja myös epäonnistua. Ne ovat niitä kaikista otollisimpia oppimisen mahdollisuuksia”, Niiranen toteaa.

Toiminnan monimuotoisuus mahdollistaa lukuisia urapolkuja

Destia on iso ja monipuolinen infra-alan yritys, jossa tarvitaan paljon erilaista osaamista ja eri vahvuusalueita. Urakehitysmahdollisuudet ovat kirjavia, ja tehtäväkentältä löytyy mahdollisuuksia kaikenlaisille hakijoille. Kansainvälisen Colas-konsernin omistukseen siirtyminen on tuonut Destialle myös kansainvälisiä mahdollisuuksia sekä entisestään laajaa osaamista täydentäviä resursseja.

”Tarjoamme infra-alalla työskentelevälle tai alasta kiinnostuneelle läpinäkyviä ja houkuttelevia urapolkuja. Olemme iso yritys niin toiminta- kuin osaamisalueidemmekin puolesta ja pystymme tarjoamaan mahdollisuuden laajaan sisäiseen liikkumiseen eri suuntiin. Oman kehittymisen myötä toimikuva ja mahdollisuudet kehittyvät omissakin tehtävissä, mutta myös eri tasoille tai erilaisen toiminnan pariin hyppääminen on mahdollista. Kenenkään ei tarvitse vastoin tahtoaan urautua yksiin ja samoihin tehtäviin ikuisesti, vaan jo eri liiketoimintaryhmät avaavat lukuisia mahdollisuuksia”, Niiranen kertoo.

Monipuolisen osaamisen ansiosta erilaiset tekijät pystyvät kokoamaan vahvuusalueitaan yhteen ja yhdistelemään eri alojen erityisosaamista aina tarpeen mukaan.

”Toimimme alalla, jossa nopea kehitys on jatkuvaa, joten myös monipuolista osaamista ja halua jatkuvaan oppimiseen tarvitaan koko ajan enemmän. Toiminnan dynaamisuudella ja sisäisellä yhteistyöllä voimme koko ajan oppia myös toinen toisiltamme ja luoda jatkuvaa kehitystä siellä, minne sitä milloinkin tarvitaan. Monilla hankkeilla eri alojen osaajamme tekevät tiiviisti töitä yhdessä, jolloin kaikki osapuolet saavat toisiltaan saadut opit ja mahdolliset uudet tavat mukaan myös tuleviin tehtäviinsä”, Karttunen summaa.