Infran taju Hankkeet, Telematiikka

Vaasan valaistusallianssissa optimoidaan ratkaisut kaupunkilaisten parhaaksi

”Allianssin hyviä puolia on yhdessä sopiminen, joka mahdollistaa tehottomien työtapojen muokkaamisen, jolloin rahaa vapautuu muuhun kehitykseen. Kustannusten määrä pysyy, mutta lopputulos paranee, kun hukkaraot tunnistetaan ja poistetaan. Vaasassa olemme päätyneet esimerkiksi ohjaamaan aikaisemmin säännöllisiin lamppujen ryhmävaihtoihin käytettyjä varoja valaisimien uusimiseen, jolloin energiatehokkuus paranee ja sähköä säästyy”, kertoo Destian Telematiikka-yksikön johtaja ja allianssin johtoryhmän jäsen Ville Mäki-Lohiluoma.

Takana alkaa olla ensimmäinen vuosi sopimusta, jossa Destia vastaa Vaasan kaupungin ulkovalaistuksen, liikennevalojen, tietoliikenteen sekä kameravalvonnan ja muiden liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vuosina 2023–2025. Poikkeuksellista sopimuksesta ei kuitenkaan tee siihen sisältyvät tehtävät, vaan allianssimallinen toteutustapa, joka on vasta toinen laatuaan Suomessa.

Destia ja Vaasan kaupunki tekevät yhdessä töitä löytääkseen juuri kaupungin tarpeisiin sopivat ratkaisut, joilla varmistetaan turvallinen ja mielekäs liikkuminen ja asuminen alueella.

”Meillä on yhteinen päämäärä, ja molempien osaamista hyödyntämällä ja yhdessä sopimalla pystymme jatkuvasti kehittämään ja arvioimaan uudelleen totuttuja toimintatapoja. Arvioinnin myötä pystymme ohjaamaan tekemiseen varattua budjettia myös tarvittaessa sinne, missä sille saadaan parempi vastine”, sanoo Vaasan kaupungin edustaja kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Urakan edetessä eri osa-alueille lasketaan ja kehitetään tavoitekustannuksia, joiden avulla toimintaa pyritään optimoimaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Siinä missä perinteisessä toteutusmallissa kiinteä hinnoittelu rajoittaa mukautumismahdollisuuksia, allianssissa kenttä on avoinna erilaisille ratkaisuille.

”Tietyt asiat on tietysti määritelty, mitkä hoidetaan, mutta mikään ei estä meitä kehittämästä ja miettimästä yhdessä kaupungin kanssa, että onko juuri tämä totuttu toimintamalli paras, saammeko tällä tavalla tälle rahalle vastinetta, vai voisiko tämän tehdä järkevämminkin”, kertoo Mäki-Lohiluoma.

Kuva: Mikael Matikainen

Uudet innovaatiot osana kokonaisuutta

Allianssi avaakin mahdollisuuden myös täysin uusien innovaatioiden käyttöönotolle pienemmällä kynnyksellä. Kun kyse on muovattavissa olevasta kokonaisuudesta, myös uudelle on tilaa.

Vaasassa on tähän mennessä kehitetty esimerkiksi tiedonhallintaa suoraviivaistamalla yhteyksiä ja siirtymällä sähköpostiviestinnästä ja erillisistä kanavista alustalle, josta tarvittava tieto liikkuu reaaliajassa kaikille asianosaisille.

”Allianssi luo hedelmällisen pohjan uusille innovaatioille sekä parhaiden käytäntöjen jalostumiselle. Toisin kuin isoissa projektiluontoisissa rakennushankkeissa, tässä esimerkiksi budjetti on tiedossa jo etukäteen ja sen pohjalta voidaan laskea tavoitteet matkan varrelle. Voimme siis lähestyä asiaa ikään kuin toisesta suunnasta ja käyttää urakkaan varattu budjetti mahdollisimman tehokkaasti”, Mäki-Lohiluoma kertoo.

Yhteistyöllä parasta palvelua asukkaille

Allianssissa urakan eri osapuolilla on yhteinen, kaikkia aidosti hyödyttävä tavoite: toteuttaa hanke mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Yksi yhtenäinen organisaatio tekee mahdollisuuksista ja riskeistä kaikille yhteisiä, minkä lisäksi myös joustomahdollisuus paranee.

Koska allianssitoimintamalli on tämän tyyppisissä urakoissa uusi, toimintamalleja on kehitetty tekijöidensä näköisiksi sen mukaan, mikä toimii ja mikä ei. Myös yhteistyö tilaajan kanssa on tiiviimpää, kun molemmat istuvat säännöllisesti samoissa työryhmissä etsimässä ratkaisuja allianssin hyväksi. Yhteistyöllä valjastetaan käyttöön kaikki saatavissa oleva tietotaito niin urakoitsijalta kuin tilaajaltakin.

”Yhteistyö on toiminut hyvin ja se on luonut meille uusia mahdollisuuksia palvella asukkaita entistäkin paremmin. Käynnissä oleva ensimmäinen vuosi on ollut myös oppimisen aikaa kaikille allianssin osapuolille ja aina on vara parantaakin”, kommentoi Talvi.

Mäki-Lohiluoma jatkaa: ”Allianssissa on merkittäviä etuja paitsi meille ja asiakkaalle ennen kaikkea myös loppukäyttäjille. Malli tarjoaa aivan eri tavalla mahdollisuuksia optimoida ja kehittää toimintaa, jolloin myös lopputulos on kaikkien kannalta toimivampi. Taloudellisesti samalla rahalla on mahdollista saada enemmän, kun asiat voidaan laittaa isoon kuvaan ja miettiä juuri tälle hankkeelle paras tapa toimia.”

Päivän päätteeksi allianssilla onkin vain yksi kysymys ratkaistavana – miten kehitetään kaupunkilaisille parasta mahdollista palvelua olemassa olevilla resursseilla?

Artikkelin pääkuva: Christoffer Björklund