Infran taju Infra nyt

Työnjohtoharjoittelu Hämeenkyrönväylän hankkeella tarjoaa käytännön kokemusta ja vaihtuvia työtehtäviä

Destialla työskentelee vuosittain yli 200 kesäharjoittelijaa eri tehtävissä niin työmailla kuin toimistoissakin. Tänä vuonna yksi heistä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa opiskeleva 24-vuotias Sami Hämäläinen, joka on ensimmäistä kertaa kesätöissä Destialla. Hän suorittaa työnjohtoharjoittelua Vt 3 Hämeenkyrönväylän hankkeella.

Työt Hämeenkyrönväylän hankkeella ovat käynnistyneet viime vuoden syksyllä. Hankkeessa valtatietä 3 parannetaan Hämeenkyrössä Kyröskosken ja Hanhijärven välillä ja rakennetaan 10 kilometriä uutta valtatietä, kolme eritasoliittymää ja 11 uutta siltaa. Lisäksi urakassa rakennetaan noin kolme kilometriä pyöräilyn ja jalankulun väyliä sekä merkittävä määrä melusuojausta.

”Toukokuun alussa kuulin, että täällä Hämeenkyrössä tarvitaan apua siltojen rakentamisessa, joten osoitin mielenkiintoni ja pääsin nopeasti aloittamaan työni täällä. Valmistumiseni jälkeen haluaisin työskennellä työnjohtajana siltojen rakentamisen parissa sekä saada uutta kokemusta infrarakentamiseen liittyvistä tehtävistä”, Sami kertoo.

  

Samin mukaan yksi mielenkiintoisimpia tehtäviä kuluneena kesänä ovat olleet siltojen jännitystyöt, joissa hän on päässyt avustamaan. Tehtävät ovat tarjonneet konkreettisia kokemuksia siitä, mihin hän haluaisi opintojensa jälkeen suunnata omassa työssään.

Hämeenkyrönväylän hankkeessa tehdään yhteensä 11 uutta siltaa, joista 8 on jännitettäviä betonisiltoja. Lisäksi yksi silloista tehdään putkisiltana, yksi kehäsiltana ja yksi laattasiltana.

Jännitettävät teräsbetonisillat ovat yksi yleisimpiä siltamalleja Suomessa. Sillan mitoista riippuen pääpalkkeihin asennetaan ennen valutöitä tarvittava määrä jännitysputkia, joiden sisälle on ammuttu teräsvaijerit. Kun sillan kansi on valun jälkeen saavuttanut riittävän lujuuden, silta jännitetään tunkkien avulla vetämällä nippu vaijereita jäykiksi.

Tällä hetkellä Hämeenkyrönväylän hankkeen silloista kaksi jännitettävää siltaa on valettu ja niistä toinen avataan liikenteelle vielä elo-syyskuun aikana. Kolme silloista valetaan tulevan syksyn aikana ja loput valmistuvat keväällä. Kokonaisuudessaan hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Työnjohtoharjoittelussa vaihtuvat tilanteet ohjaavat työpäivien kulkua

Hämeenkyrönväylän hanke on iso urakka, jossa myös harjoittelijoilla on tärkeä rooli. Hanke on jakautunut maa- ja siltapuolen työtehtäviin, joista molemmilla työskentelee tänä kesänä useampia harjoittelijoita. Urakalla työskentelee päivittäin runsaasti myös työnjohtoa ja muuta henkilöstöä, joten yksin ei kenenkään tarvitse jäädä.

Samin päivät kesätöissä rakentuvat aina kulloinkin vaihtuvien työtehtävien mukaan. Päivät saattavat kulua materiaalien laskennassa ja tavaran tilauksessa, palavereissa, teline- ja raudoitustarkastuksissa ja laatuaineistoa valokuvatessa. Toisinaan muutokset ja arvaamattomat tilanteet ohjaavat työpäivien kulkua enemmän.

”Pidän siitä, että saan omatoimisesti hoitaa asioita ja saan aina apua, kun sitä tarvitsen. On myös hienoa työskennellä isolla työmaalla, niin näkee paljon erilaista toimintaa. Olen nähnyt, mitä tällaisen työmaan pyörittäminen vaatii ja toivoisinkin omien taitojeni karttuvan samalle tasolle”, Sami kertoo.

Osaamisen kasvu ja omat kiinnostuksen kohteet ohjaavat työtehtäviä

Harjoittelijoilla on Destiassa mahdollisuus vaikuttaa itse omaan etenemiseensä ja töissä suuntautumiseen. Työtehtäviä voidaan ohjata harjoittelijan omien kiinnostuksen kohteiden ja kehittymisen mukaan. Kesätyöntekijöiden halua kehittyä arvostetaan ja heidän osaamisensa kasvu otetaan myös työnantajan näkökulmasta huomioon.

”Se, mihin tehtäviin halutaan lähteä suuntautumaan, lähtee harjoittelijasta itsestään. Tärkeää on, että harjoittelija tunnistaa myös itse omat vahvuutensa. Hyvin äkkiä voidaan yhdessä tunnistaa harjoittelijan vahvuudet ja ohjata tehtäviä kehittymisen mukaan”, kertoo Samin lähiesihenkilönä toimiva työmaapäällikkö Antti Korkeaoja.

Harjoittelijan ei tarvitse jäädä tehtävissään yksin, eikä kenenkään työpöydälle kasata enempää kuin jaksetaan kantaa. Apua ja neuvoja on aina saatavilla, ja myös oman esihenkilön kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti.

”Olemme yhteydessä oikeastaan päivittäin sekä tietysti silloin, kun kaivataan neuvoja tai perehdytystä johonkin uuteen tehtävään. Työtehtäviä, kehitystä ja etenemistä mietitään yhdessä harjoittelijan kanssa. Jos ja kun harjoittelun aikana kaikki sujuu hyvin, on usein mahdollisuus miettiä myös jatkoa Destialla esimerkiksi opinnäytetyön tai ihan tuntisopimuksen kautta, vaikka opiskeluiden ohella”, Antti jatkaa.

Kesällä järjestetty työhyvinvointipäivä on tarjonnut Samille poikkeuksellisen tilaisuuden päästä tutustumaan paremmin myös muihin työkavereihin, mikä ei päivittäisessä arjessa isolla työmaalla aina onnistu.
”Työkavereiden kesken positiivinen huumori ei ole kiellettyä ja se piristää aina päivää. Kiire aiheuttaa välillä haasteita, mutta siitäkin selvitään yhteistyöllä hyvällä porukalla”, Sami kertoo.