Infran taju Ratapalvelut

Raitiotie elvyttää taloutta ja yhteisöä Birminghamissa

Birmingham on Iso-Britannian toiseksi suurin metropolialue, jossa rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta miljoonille ihmisille. Yksi keskeinen keino on alueen julkisen liikenteen kehittäminen, kuten 20 kilometriä pitkän raitiotielinjan laajentaminen 34 kilometrillä vuoteen 2026 mennessä. Suurprojektin puikoissa toimii Midland Metro -allianssi, jonka pääurakoitsija on Colas Rail.

Uusi raitiolinja rakentuu tiiviillä yhteistyöllä

Allianssin päämääränä on edistää West Midlands -hallintoalueen taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä kaupungin kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Aikaisempaa kattavampi rataverkosto edistää kestävämpiä liikkumismuotoja ja vähentää liikenteen ruuhkia. Uudet yhteydet luovat myös risteyskohtia julkisen liikenteen kokonaisverkostoon, mikä helpottaa kaupunkilaisten kulkuyhteyksiä kotien, työpaikkojen ja harrastusten välillä.

Yhdessä kahdeksan muun toimijan kanssa Colas Rail muodostaa kokonaisvaltaisen työryhmän suunnittelusta rakentamiseen. Yhdessä Colas Ltd:n ja Bouyguesin kanssa Colas Rail toteuttaa urakassa teiden sekä raideasennusten lisäksi muun muassa laajennusalueiden kunnallistekniikan, rakenteet, johtotyöt, valaistuksen, järjestelmät ja virtalähteet.

”Urakan vahvuus on tiivis yhteistyö, jota teemme yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja eri urakoitsijoiden kesken. Hanke on kaikille yhteinen, riskeineen ja mahdollisuuksineen. Kaikki osapuolet toimivat tasavertaisina kumppaneina ja hankkeen eri vaiheiden asiantuntijat tuovat kaikki oman osaamisensa sekä kokemuksensa yhteen”, kertoo Midland Metro -allianssin projektijohtaja Maria Ion Colas Railista.

Laaja allianssikokonaisuus sisältää neljä erillistä hanketta

Allianssi on jatkoa vuosina 2015 ja 2016 alueella valmistuneille hankkeille, joissa West Midlandsin raitiotien alkuperäistä 20 kilometriä pitkää linjaa laajennettiin kaupungin keskustaan sekä Birminghamin vilkkaimmalle rautatieasemalle New Streetille. Onnistuneita laajennushankkeita seurasi allianssi, joka aloitti vuonna 2016 päämääränään jatkaa alueen raideliikenteen kehitystä entistäkin pidemmälle.

Allianssiin sisältyy neljä erillistä hanketta. Birminghamin länsipuolella raitiolinjan laajennus on valmistunut vuonna 2019, minkä jälkeen rataa on jatkettu myös Wolverhamptonin keskuksen sekä Edgbastonin suuntaan. Tällä hetkellä rataa laajennetaan 1,7 kilometriä Birminghamin itäpuolella sekä 11 kilometriä Wednesburysta Brierley Hillin suuntaan.

Itse laajennusprojektien ohella allianssiin kuuluu kuitenkin myös olemassa olevien raitioteiden uudistus- ja parannushankkeita esimerkiksi automaatiojärjestelmien sekä raitiovaunujen energianlähteiden osalta. Lisäksi allianssiin sisältyy olemassa olevan raitiovaunuvarikon laajennus Wednesburyssa.

Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka koostuu useista pienemmistä, toisistaan erillisistä projekteista. Rakennus-, uudistus- ja parannushankkeet ovat osa samaa allianssia, mutta samaan aikaan ne ovat kukin oma kokonaisuutensa ja ne edellyttävät esimerkiksi kukin yksilölliset lainsäädännölliset lupansa ennen toteutusta.

Kuva: Midland Metro Alliance

Positiiviset vaikutukset näkyvät alueella jo nyt

”Urakka on kokoluokaltaan merkittävä ja lopputuloksen vaikutus alueelle on voitu nähdä jo nyt. Hyvä esimerkki oli vuonna 2022 Birminghamin isännöimät kansainväliset, maailmanlaajuisesti valtavat Kansainyhteisön kisat (Commonwealth Games). Tällaisen urheilutapahtuman onnistunut isännöinti osoitti raitiotien jo valmistuneen laajennuksen pystyvän palvelemaan satoja tuhansia vieraita ympäristöystävällisesti ja kestävällä tavalla”, Ion kertoo.

Entistä kattavampi raitiotie on alueen suuria käyttäjämääriä palveleva, kestävän liikennöinnin mahdollistaja, joka tukee kaupungin asettamia vastuullisuustavoitteita. Hankkeella on kuitenkin alueelle myös taloudellisia vaikutuksia.

”Kehitys- ja rakennusvaiheessa hanke on tuonut alueelle valtavasti työpaikkoja paikallisille osaajille. Pitkällä aikavälillä aikaisempaa kattavampi ja kestävämpi liikenneverkosto myös tekee kaupungista kannattavamman sijainnin esimerkiksi yritysten pääkonttoreille ja palveluntarjoajille.”

Innovaatioita alueen historian säilyttämiseksi

Uusien raitiovaunulinjojen välittömässä läheisyydessä elää, liikkuu ja työskentelee miljoonia ihmisiä, ja toimivien raitiovaunulinjojen lisäksi projektissa tulee ottaa huomioon monia muuttujia. Allianssin aikana onkin kehitetty innovatiivisia ratkaisuja myös alueen historian ja kulttuuriarvon säilyttämiseksi. Osassa raideverkostoa ei esimerkiksi maiseman säilyttämiseksi kulje ollenkaan raitiovaunun ilmajohtoa, vaan vaunut kulkevat täysin akkuvoimalla. Näin on voitu säilyttää kaupungin siluettiin kuuluvat maamerkit, kuten Victorian aukio, valtuustorakennus, kaupungintalo ja kirjasto osana maisemaa.

”Ilman johtoa kulkeva raitiovaunu oli ensimmäinen laatuaan koko Isossa-Britanniassa. Tunnustuksena hankkeen erityislaatuisuudesta hanke palkittiin kansainvälisessä kevytraideliikenteen tapahtumassa vuonna 2019. Innovatiivisuus ja kunnianhimo ovat meille tärkeitä arvoja jokaisessa laajennushankkeessa ja osassa muissakin laajennuksista hyödynnetään uusia innovatiivisia elementtejä, kuten vihreää tai esivalmistettua raidetta”, Ion kertoo.

Haasteetkin auttavat kehittymään

Projektin varrelle on mahtunut myös monenlaisia haasteita. Paikallisissa rajapinnoissa syntyneiden käytännön pulmien lisäksi myös laajemmat yhteiskunnalliset tilanteet ovat laittaneet kapuloita rattaisiin ja pakottaneet allianssin tarkastelemaan asioita vaihtoehtoisista näkökulmista.

”Viime vuosiin on mahtunut muun muassa pandemia, energiakriisi, inflaatio ja sodan alkaminen Euroopassa. Monista haastavista muuttujista huolimatta olemme onnistuneet mukautumaan tilanteisiin, ja hanke on edennyt toivotusti kaikkien osapuolten yhteistyöllä ja innovatiivisuudella”, Ion kiittää.

Birminghamin uudet raitiovaunulinjat edustavat monilta ominaisuuksiltaan huomisen kaupunkiliikennettä, joka palvelee monipuolisesti käyttäjiensä lisäksi myös alueen muita kulkijoita ja ympäristöä.

”Laajennus on panostus kaupungin kestävään liikennejärjestelmään. Samalla se mahdollistaa West Midlandsin asukkaiden helpomman ja ympäristöystävällisemmän liikkumisen paikallisesti sekä kansallisella tasolla. Vastuullisuus on kiistatta kaiken nykyisen rakentamisen keskiössä, ja sama näkyy myös projektin toiminnassa.”

Midland Metro -allianssi

2016 –

34 kilometriä uutta raitiolinjaa

Yli 8 miljoonaa käyttäjää

Asiakas: West Midlands Combined Authority

Allianssin osapuolet:

  • West Midlands Combined Authority
  • Colas Rail
  • Colas Ltd
  • Barhale
  • Bouygues UK
  • Auctus Management Group.
  • Egis
  • Tony Gee
  • Pell Frischmann

Kuvat: Midland Metro Alliance