Infran taju Pohjarakentaminen

Pohjarakentaminen vaatii suunnitteluosaamista, kokemusta ja kunnollista konekantaa

Rakentaminen keskittyy etenkin pääkaupunkiseudulla alati haastavammille tonteille, joissa tarvitaan myös mittavia kaivuu-, louhinta- tai paalutustöitä. Samalla korostuu vahvan suunnittelu- ja pohjarakentamisosaamisen merkitys koko rakennusprojektille. Destiassa kaikki tarvittava löytyy saman katon alta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, muistuttaa vanha kansanviisaus.

Lausahdus pätee hyvin myös pohjarakentamiseen, jonka rooli on noussut rakennusprojekteissa entistä keskeisemmäksi. Syykin on toisaalta selvä, sillä rakennuspaikat ovat entistä haastavampia ja voivat vaatia hyvinkin mittavia pohjarakennustöitä. Jos niitä koskevat esiselvitykset jäävät puutteellisiksi ja pohjatöiden yhteydessä tulee vastaan yllätyksiä, menevät myös hankkeiden budjetit ja aikataulut nopeasti uusiksi.

Destian pohjarakentamisen yksikön johtajan Pekka Kivelän mukaan onnistuneen rakennusprojektin perusta luodaan suunnittelupöydällä. Lopputulos on kuitenkin monien osatekijöiden summa.

”Pohjarakentamisen suunnittelussa kannattaa aina hyödyntää myös rakentajille ja työkoneiden kuljettajille kertynyttä käytännön tietotaitoa, sillä jokainen kohde on omanlaisensa. Toisin kuin monessa suunnittelutoimistossa, me voimme käyttää apuna näitä työmaiden ammattilaisia, joilla on pitkä käytännön kokemus todella vaativistakin rakennuspaikoista”, Kivelä toteaa.

Samalla hän tähdentää, että huolellisesta suunnittelusta huolimatta työmailla voi tulla vastaan yllätyksiä.

”Silloin osaavan urakoitsijan merkitys korostuu entisestään”, Kivelä lisää.

Osaajapula näkyy jo suunnittelun tasossa

Projektipäällikkö Alexei Kesonen on samoilla linjoilla. Parhaaseen tulokseen päästään, kun suunnittelussa hyödynnetään numero- ja mittatiedon lisäksi työmaaosaamista ja erilaisten olosuhteiden ja kaluston tuntemusta. Sitä ei kaikista suunnittelutoimistoista enää löydy, sillä kokenut infra-alan suunnittelijasukupolvi eläköityy kiihtyvään tahtiin.

”Tämä tuo omat haasteensa työmaalle. Moni asia voi näyttää toimivalta paperilla, mutta ei ole sitä käytännössä. Niinpä urakoitsijat joutuvat soveltamaan suunnitelmia oman työmaakokemuksensa pohjalta tai pyytämään niihin täsmennyksiä. Se taas tuo mukanaan aikataulu- ja kustannushaasteita”, Kesonen muistuttaa.

Pahimmassa tapauksessa koko rakennushankkeen kannattavuus voi ajautua puutteellisen suunnittelun ja väärin arvioitujen pohjarakennuskustannusten myötä vaakalaudalle. Ja lasku on Kivelän mukaan sitä isompi, mitä pidemmälle rakennustöissä on ehditty edetä.

”Pohjarakentamisen osuus kokonaiskustannuksista kasvaa haastavien ja työläiden rakennuspaikkojen myötä jatkuvasti. Siksi sijoittajilla pitää olla jo hankkeen alkumetreillä mahdollisimman tarkka ja faktoihin perustuva tieto siitä, mitkä ovat riskit sekä mahdollisuudet, näiden yhdistelmästä saadaan päätöksen tekoon aidosti luotettava kustannustietous”, Kivelä tiivistää.

Luonto määrittää reunaehdot

Destialle on kertynyt vuosikymmenten saatossa mittava referenssilista vaativista pohjarakennuskohteista eri puolilta Suomea. Listalta löytyy mm. ranta-alueiden täytemaille tai raiteiden varrelle sijoittuvaa asuntorakentamista, siltaprojekteja, haastavia paalutustyömaita sekä pilaantuneiden maa-aineisten vaihtoja.

Parhaillaan käynnissä olevia isoja pohjarakentamiskohteita ovat muun muassa Helsingin päärautatieaseman edustan Kaisantunneli sekä Kalasatamasta lähtevä Sörnäistentunneli.

Kesosen mukaan jokainen työkohde on omanlaisensa ja haastekerrointa lisäävät myös ympäröivä luonto ja sääolosuhteet, joiden ehdoilla työt on lopulta tehtävä. Kaupunkikeskuksissa myös vilkas kaupunkielämä on huomioitava suunnittelussa.

”Vastassa voi olla vettä, jäätä, savea, kiveä, routaa, pimeyttä ja pakkasta. Ne kaikki on osattava huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Samalla on mietittävä tarkasti, millainen kalusto sopii niihin parhaiten”, Kesonen tähdentää.

Yhtenä tärkeänä selkänojana on myös Colas-konserni, joka tuli Destian omistajaksi pari vuotta sitten.

”Isosta kansainvälisestä konsernista löytyy tarvittaessa osaamista ja resursseja todella vaativiinkin projekteihin. Lisäksi voimme hyödyntää materiaalihankinnoissa heidän toimituskanaviaan”, Kivelä ja Kesonen muistuttavat.