Infran taju Infraomaisuuden hallinta

Mittausurakka Ranskassa avasi uusia ovia Eurooppaan

Reilun kahden vuoden ajan Destia on ollut osa kansainvälistä Colas-konsernia, joka toimii yhteensä yli 50 eri maassa ympäri maailmaa. Yksi merkittävimmistä eduista, joita kansainvälinen ja monipuolinen konserni tarjoaa, on toiminnan laajentamisen mahdollisuus uusille alueille – viimeisen vuoden aikana Destian kalustoa onkin voinut bongata paitsi Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, myös Ranskan teillä esimerkiksi Seine-et Marnessa, Pariisin itäpuolella.

Viime syksynä käynnistyneessä urakassa Destia on toteuttanut noin 2 000 kilometriä tiemittauksia ranskalaiselle Technologies Nouvelles -yritykselle, joka on Colasin tytäryhtiö Aximumin tytäryhtiö.

”Hanke oli ensimmäinen laatuaan Destian Infraomaisuuden hallinnan yksikölle. Tuotimme hankkeessa mittaustiedon Technologies Nouvellesin tekemän inventaarion tueksi, jonka he raportoivat eteenpäin asiakkaalleen”, kertoo Destian Infraomaisuuden hallinnan palvelupäällikkö Eleftheria Bountouri.

Työkalut kehitettävä asiakkaan ja ympäristön tarpeisiin

Tie- ja katuverkosto on arvokasta infrastruktuuria, joka kuluu kovassa käytössä ja jolla on suuri merkitys tiellä liikkujien turvallisuuteen. Tutkimustulokset teiden kunnosta antavat tärkeää tietoa, jonka avulla tien ylläpitäjä voi suunnitella tiestön parantamista, ylläpitää päällysteiden kuntoa ja päättää rahoituksen kohdentamisesta.

Destia tarjoaa monipuolisesti teiden ja liikenneympäristöjen mittaus-, tutkimus- ja laadunhallinnan palveluita. Käytössä on viimeisintä teknologiaa, kuten kuvateknologiaa, konenäköä ja tekoälyä, jonka avulla tiestön nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista saadaan luotettavaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Itse mittaustyö onkin Destialle tuttua puuhaa – erityisen Seine-et Marnessa toteutetusta hankkeesta teki täysin uudenlainen toteutustapa, ympäristö ja asiakas, jota varten tarvitaan myös täysin omanlaisensa inventointityökalu. Suomessa toteutetuissa hankkeissa hyödynnetty työkalu ei sovi sellaisenaan ranskalaiseen ympäristöön tai paikallisen asiakkaan vaatimuksiin, joten ensitöikseen Ranskaan matkanneiden destialaisten piti kehittää työkalua vastaamaan asiakkaan tarvitsemia tietolajeja.

”Tarpeet mittausprojekteissa kerättävälle tiedolle vaihtelevat eri paikkojen ja asiakkaiden kesken, joten aikaisemmin käyttämämme työkalu ei toiminut tässä hankkeessa sellaisenaan. Aikataulu oli tiukka, ja inventointityökalua kehitettiin rinnakkain varsinaisen inventointityön kanssa, mikä tietysti asettaa haasteita ja lisätöitä. Nyt kun työkalu on tehty, meillä on hyvä pohja lähteä toteuttamaan myös muita vastaavia projekteja Ranskassa – pyörää kun ei tarvitse keksiä uudelleen, ja jatkossa meillä on tarvittavat työkalut jo valmiiksi käyttöä varten optimoituina”, Bountouri sanoo.

Destian työkalun kehittäminen ranskalaiseen ympäristöön sopivaksi on mahdollistanut toiminnan kehittämisen myös Technologies Nouvellesille.

”Destialla on paljon mittaustyöhön ja datan analysoimiseen tarvittavaa teknologista osaamista ja resursseja, joita on nyt voitu kehittää vastaamaan myös ranskalaisia tarpeita. Olemme Destian kanssa osa samaa konsernia, ja onnistunut yhteistyö on mahdollistanut meille mittauspalveluidemme kehittämisenasiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo Technologies Nouvellesin tekninen päällikkö Bruno Joly.

Ranskan teillä mittaustarpeet ovat erilaiset kuin Suomessa

Euroopan ilmasto tiemittauksille suotuisampi

Nyt inventaario on valmis ja tarkistusta sekä yhteenvetoa vaille raportoitavissa asiakkaalle. Projektin aikana tietoa kerättiin tien pinnan kunnosta, tiemerkinnöistä, liikennemerkeistä sekä muista tiestöön liittyvistä elementeistä kuten kynnyksistä, kilometripylväistä sekä kaiteista ja muista turvalaitteista.

Vaikka hanke on loppusuoralla, riittää siitä ammennettavaa vielä pitkälle tulevaan.

”Pilotti on ollut hyvä mahdollisuus jakaa osaamista ja kokemusta puolin ja toisin. Olemme onnistuneet ratkomaan monia ennalta arvaamattomiakin haasteita ja tehneet paljon töitä oikeiden toimintatapojen sekä datan käsittelyyn tarvittavan työkalun kehittämisen eteen. Vielä on kuitenkin paljon, mitä voimme toisiltamme oppia ja tehdä yhdessä Destian kanssa ja uskon, että pilotti on ollut vain alkua. Nyt meillä on sopivat työkalut ja pohjatieto kehitettynä ja olemassa, ja tältä pohjalta on hyvä suunnitella tulevaa”, Joly sanoo.

Hanke toimi opin paikkana myös useille destialaisille – mittauksia tehtiin viiden henkilön voimin, minkä lisäksi inventaarioon osallistui kymmenen henkilöä toimistolta käsin. Uusi aluevaltaus onkin tarjonnut Destian Infraomaisuuden hallinta -yksikön osaajille mahdollisuuden kehittää omia taitojaan ja kerätä uutta kokemusta, josta riittää ammennettavaa myös tulevaan.

”Projekti on ollut yksi oman urani haastavimmista – myös positiivisella tavalla. Se on tarjonnut koko yksikölle mahdollisuuden kehittyä ja laajentaa osaamistamme. Sijaintinsa kannalta Ranska tarjoaa meille laajemmat työskentelymahdollisuudet myös ajallisesti – täällä Suomessa mittauskausi on hyvin lyhyt, noin huhtikuusta syyskuuhun, mutta eteläisemmässä Euroopassa säät suosivat mittaajia, ja kausi on selvästi pidempi”, Bountouri iloitsee.