Infran taju Kunnossapito, Näkökulmia, Ratapalvelut, Sähköverkot, Tuulivoimainfra, Väylärakentaminen

Mitä miljardilla saa infra-alalla?

Suomi on matkalla kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää, mikä vaatii investointeja. Toisaalta tie- ja rataverkon korjausvelka on korkealla tasolla. Sama rahamäärä̈ voidaan kohdistaa energiahankkeisiin, väylien kunnossapitoon tai uusien väylien rakentamiseen. Montako kilometriä̈ tie- ja rataverkkoa miljardilla eurolla saa, entä kuinka paljon tuuli- ja aurinkovoimaa? Destian tuore green paper -julkaisu käy lukuja läpi ja tarjoaa eväitä hallitusneuvottelijoille valintojen tekemiseen.

Suomalainen liikenne- ja energiainfrastruktuuri ovat neljän vuodenajan sekä ilmastonmuutoksen vuoksi kovalla koetuksella. Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito kilpailevat monien muiden julkisten rahoitustarpeiden kanssa, ja päättäjämme joutuvat tekemään joka vuosi budjettiriihessä valintoja sen osalta, millä tavoin rahoja kohdistetaan eri tarpeisiin.

Energiajärjestelmää uudistavassa Suomessa voidaan rakentaa miljardilla eurolla esimerkiksi merkittäviä̈ määriä̈ uutta energiantuotantoa tai edistää̈ sähköisen liikenteen infrastruktuuria. Toisaalta miljardilla eurolla saadaan jo leikattua kolmasosa tie- ja rataverkkoon kertyneestä korjausvelasta. Destian green paper tarkentaa kuvaa siitä, mitä julkisilla varoilla voitaisiin saada aikaan tie- ja rataverkon sekä energiainfrastruktuurin saralla.