Infran taju Infra nyt

Kesätyöntekijöitä tarvitaan toimistolla ja työmaalla

Destian voittavassa joukkueessa työskentelee joka vuosi yli 200 kesäharjoittelijaa, joista osa jatkaa tehtävissään myös seuraavaan vuoteen. Kesätyöt Destialla eivät sijoitu ainoastaan työmaalle, vaan vaihtelevia tehtäviä löytyy läpi yrityksen. Esimerkiksi viestinnän, henkilöstöhallinnon, turvallisuuden, hankinnan, työnjohdon ja suunnittelun tehtävissä pääsee työskentelemään moni oman uransa alkutaipaleella oleva kesätyöntekijä.

Destialla panostetaan aktiivisesti työntekijäkokemuksen, uusien työtapojen sekä johtamisen kehittämiseen. Kesätyöntekijöihin ja heidän kehittymiseensä panostetaan ja heille annetaan mahdollisuus kasvaa Destiassa isompiin saappaisiin. Kesätyöntekijöiden halua kehittyä arvostetaan ja heidän osaamisensa kasvu otetaan myös työnantajan näkökulmasta huomioon.

Suunnittelutyössä jokainen projekti on erilainen

Tänäkin kesänä lukuisat kesätyöntekijät ovat aloittaneet työt ympäri Suomea. Osa heistä on aloittanut Destialla ensimmäistä kertaa, toisille työnantaja on entuudestaan tuttu. Yksi heistä on 23-vuotias rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Emilia Setälä, joka on ollut Destialla haalariharjoittelijana jo viime vuonna. Haalariharjoittelu on osa rakennusalan ensimmäisten vuosien opintoja, jonka aikana opiskelija pääsee tutustumaan työmaan toimintaan, ilmapiiriin ja rakennusprojektin etenemiseen rakennusmiehen työtehtävissä ammattilaisten opastuksella. Tänä kesänä Emilia työskentelee infransuunnittelussa Turussa.

”Kiinnostuin infrapuolesta ensimmäistä kertaa ollessani haalariharjoittelijana Turussa työmaalla koko kesän, jonka jälkeen jatkoin töitä myös koulun ohella. Saatuani käytännön kokemusta kiinnostuin suunnittelusta, joten päätin hakea sinne. Oli luonnollista jatkaa samassa talossa ja olen ollut työnantajaani tyytyväinen. Onnekseni sainkin paikan ja aloitin toukokuussa 2021 nykyisessä tehtävässäni”, Emilia kertoo työhistoriastaan.

Kesän aikana hän on päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia suunnittelun työtehtäviä. Tyypillinen työpäivä saattaa koostua esimerkiksi, suunnitelmakartoista, määrälaskennasta suunnitteluohjelmista ja palavereista, mutta toisinaan tarjoutuu myös mahdollisuuksia lähteä työmaakäynneille keräämään dataa suunniteltavista kohteista.

Työnsä parhaiksi puoliksi Emilia nostaakin tehtävien mielekkyyden ja vaihtelevuuden sekä hyvän työilmapiirin ja työkaverit. Työn itsenäisyys tarjoaa toisinaan haasteita, mutta aina tarvittaessa apua saa joko toimistolta tai etäyhteyksin. Kahta samanlaista työpäivää ei ole Emilian mukaan tullut vielä tähän mennessä vastaan.

”Suunnitteluohjelmilla tekeminen on hauskaa ja aika kuluu nopeasti, kun oikein syventyy johonkin suunnitelman tai kuvan tekemiseen. Mallipohjainen suunnittelu ja kaikki siihen liittyvä on asia, josta olen oppinut paljon ja haluan oppia lisää. Destia onneksi tarjoaa tähän erinomaiset työkalut ja lähtökohdat. Koulu opettaa asian ja töissä oppii käytännön. Myös isoja hankkeita sivustakin seuraamalla oppii jo paljon”, hän jatkaa.

Suunnittelutehtävissä on tänä kesänä aloittanut myös 41-vuotias infrarakennusinsinööriksi opiskeleva Miika Karhapää. Hän on aikaisemmin työskennellyt raskaan kaluston parissa toista vuosikymmentä, mutta on nyt alaa vaihtaessaan hakeutunut Destialle kesätöihin suorittamaan opintoihinsa liittyvää työharjoittelua.
”Opiskeluissani on ollut selkeä suuntautuminen suunnitteluun, tietomallinnukseen ja infran visualisointiin. Harjoittelu Destialla tukee näitä tavoitteita todella hyvin”, Jyväskylässä töitään tekevä Miika kertoo.
Työssään Miika pääsee kesän aikana tekemään erilaisia visualisointimalleja ja havainnekuvia, sovittamaan suunnitteluaineistoja visualisoinnin tarpeisiin sekä opiskelemaan uutta.

”Jokainen projekti on erilainen, vaikka työ itsessäänhän on hyvin pitkälle tietokonetyöskentelyä. Kokemuksen karttuessa työtehtäviin tulee tietysti lisää vaativuutta. Parhaita puolia työssä on, kun pääsee näkemään oman käden jäljen.”