Infran taju Telematiikka

Kehittyvä teknologia luo turvallista ja sujuvaa liikennettä

Ajaessasi hiljaiseen risteykseen huomaat, kuinka valot alkavat vaihtua vihreään avaten väylän vapaaksi. Iltapäivän työmatkaruuhkassa samat valot purkavat autojonoja tasaisesti jokaiseen suuntaan ja saatat joutua hetken odottamaan. Moottoritiellä puolestaan luet opastinkyltistä varoituksen edessä häämöttävästä onnettomuuspaikasta ja lasket ajonopeutta jo ennen, kuin hälytysajoneuvojen valot alkavat vilkkua horisontissa. Pitkälle kehitetyt järjestelmät ovat monille huomaamaton osa arkea, mutta niillä on merkittävä vaikutus myös koko liikenneverkoston sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä ympäristöön.

Destia on yksi Suomen johtavia tietelematiikan rakentajia ja ylläpitäjiä, joka vastaa muun muassa Oulun, Pohjois-Pohjanmaan, Vaasan ja Kainuun alueen noin 300 liikennevaloristeyksestä sekä kaikista Pohjois-Suomen muuttuvista liikennemerkeistä ja -opasteista. Telematiikan palvelut eivät kuitenkaan ole pelkkää ylläpitoa tai korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, vaan Destia on vahvasti mukana myös kehittämässä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tukevia liikenneratkaisuja.

”Hyödynnämme liikenteestä saatavaa tietoa ja olemme mukana kehittämässä järjestelmien toimivuutta eteenpäin. Jo nyt on olemassa paljon mittaroitua dataa siitä, miten mitkäkin ratkaisut liikenneteknisesti toimivat. Osallistumme alueurakoilla erilaisiin työryhmiin, joiden tavoite on kerätyn tiedon pohjalta tehdä liikenteestä entistäkin sujuvampaa ja turvallisempaa niin kaupungeissa kuin maanteillä. Tilaaja päättää viime kädessä alueella tehtävät muutokset ja toimenpiteet, jotka me sitten käytännössä toteutamme”, kertoo Destian Telematiikka-yksikön päällikkö Mikko Rasi.

Destia mukana kehittämässä HALI-järjestelmää

Arkipäiväisimpiä ja yksi keskeisimpiä liikenteen jouhevuuden turvaajia ovat liikennevalot, jotka optimoidaan ympäristönsä tarpeisiin sopivilla tavoilla. Tietoa liikennevalojen sijoittelun ja paikkakohtaisten ominaisuuksien tueksi päätöksiä tekevät työryhmät saavat liikennedatasta.

Destia on mukana myös hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä HALIn kehitystyössä. Kyseessä on täysin automaattinen liikennevalojen etuusjärjestelmä, joka ohjaa liikennevalot automaattisesti vihreäksi, kun hälytysajossa oleva ajoneuvo lähestyy valo-ohjattua risteystä.

”Ydinajatus on, että järjestelmä luo alueelle liikenneympäristöönsä sopivat vihreät aallot lähestyville hälytysajoneuvoille, joihin asennetut laitteistot puolestaan välittävät järjestelmälle paikka-, nopeus- ja suuntatietoja. Tällä hetkellä HALIn piirissä on noin 700 liikennevaloristeystä, ja tavoite on tietenkin tulevaisuudessa kattaa maa ihan päästä päähän. Järjestelmä mahdollistaa nopean ja ennen kaikkea turvallisen liikenteen sekä sivullisille että hälytysajossa oleville itselleen”, Rasi kertoo.

Reaaliaikainen opastus tarjoaa arvokkaita lisäsekunteja kuljettajille

Muuttuvat liikenneopasteet antavat kuljettajille parhaimmillaan kallisarvoista reagointiaikaa esimerkiksi onnettomuuksien tai poikkeuksellisten ajo-olosuhteiden sattuessa. Monesti opasteet tarjoavat myös toimintaohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi ja liikenteen sujuvuuden takaamiseksi, jolloin liikenteen käyttäjät pystyvät sovittamaan oman toimintansa tilanteeseen sopivaksi. Muina aikoina tiellä liikkujat voivat saada ajantasaista tietoa esimerkiksi lämpötilasta tai alueen työmaista. Kaupungeissa muuttuvat opasteet puolestaan ohjeistavat kulkijoita esimerkiksi erilaisten tapahtumien aikana.

”Esimerkiksi Oulun alueella opastus on kehittynyt jo niin pitkälle, että järjestelmä voi tarvittaessa ohjata liikenteen ennalta määritellylle varareitille, jos esimerkiksi moottoritie on onnettomuuden vuoksi tukossa. Järjestelmät juttelevat keskenään, jolloin varareitin opasteet ja liikennevalot muuttavat toimintaansa siten, että suuret liikennemäärät vetävät myös pienemmällä väylällä”, Rasi kertoo.

Tavoitteena mukautuva ja turvallinen liikenne

Liikennevalot, muuttuvat opasteet ja nopeusrajoitukset sekä infotaulut ovat kaikki tärkeitä palasia liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden takaamisessa, mutta merkittävää roolia näyttelee myös automaattivalvonta. Destia maahantuo ja huoltaa uudet automattivalvontalaitteistot ja antaa konsultointiapua tilaajille kameroiden sijoittelun suhteen; mitkä sijainnit ovat järkeviä ja onko tekninen toteutus mahdollinen. Sijoittelun taustalla ovat erilaiset viranomaisten onnettomuustilastot.

Viime kädessä kaikki liikenteen teknologiset ohjaus- ja valvontajärjestelmät tähtäävät jouhevampaan ja kaikille turvalliseen tulevaisuuden liikenteeseen. Tilannekuva täydentyy järjestelmistä ja viranomaistilastoista saatavan tiedon avulla koko ajan ja uudet teknologiat mahdollistavat yhä tehokkaamman palvelukyvykkyyden muuttuviin tarpeisiin. Sujuvalla liikenteellä on kiistaton merkitys myös tulevaisuuden ympäristölle: mitä vähemmän moottoriajoneuvojen nopeus vaihtelee, sitä vähemmän ne tuottavat suoria päästöjä.

”Tavoitteemme on, että liikennejärjestelmä mukautuu ja huomioi liikenteen eri muuttujat nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyödyt ovat kiistattomat, eivät vain kaupungeille tai viranomaisille vaan jokaiselle tiellä liikkujalle. Paljon on menty eteenpäin ja teemme kehityksen eteen töitä koko ajan”, Rasi toteaa.