Infran taju Kunnossapito

Kahdeksan kysymystä ja vastausta teiden talvihoidosta

Juttua päivitetty 13.11.2023: Lisätty Kunnossapidon alueurakat ja urakoitsijat -karttakuva uudelle kunnossapitokaudelle.

Illat pimenevät, aamut kylmenevät ja Pohjois-Suomessa on saatu ihastella jo ensimmäisiä lumisateita. Myös liikenteessä valmistaudutaan talven tuloon: maanteiden talvihoitokausi on lokakuun myötä alkanut suurimmassa osassa Suomea. Tämä tarkoittaa, että teiden kunnossapitäjät ovat valmiina tositoimiin. Myös Destian Kelikeskuksessa asiantuntijat ja Ilmatieteen laitoksen meteorologit päivystävät ympäri vuorokauden talven jokaisena päivänä syyskuun puolivälistä alkaen.

Teiden talvihoitoon osallistuu monia toimijoita. Eri alueille on voimassa erilaisia vaatimuksia kunnossapidon toimenpiteille ja niiden toteutumisesta huolehtii koko maassa useita eri urakoitsijoita. Turvallinen ja sujuva tieliikenne talviaikaan onkin monien tahojen yhteistyön tulos. Myös liikenteen käyttäjiltä kysytään vaihtelevissa olosuhteissa usein varovaisuutta ja malttia.

Kuka vastaa maanteiden aurauksesta ja suolauksesta?

Maantieliikenteen osalta teiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta vastaavat alueelliset ELY-keskukset Väyläviraston ohjaamina. Katujen ja kaupunkialueiden osalta kunnossapidosta vastaa ko. kunta tai kaupunki. Urakoitsijana me Destiassa vastaamme toteuttamissamme hoitourakoissa, että tilaajatahojen asettamat laatuvaatimukset toteutuvat.

Miten kunnossapitäjä varautuu runsaisiin lumisateisiin tai liukkauteen?

Destian talvikunnossapidon tukena ovat kellon ympäri, talven jokaisena päivänä Kelikeskuksen asiantuntijat ja Ilmatieteen laitoksen meteorologit. Kelikeskuksesta käsin asiantuntijat seuraavat sää- ja kelimuutoksia reaaliaikaisesti satelliitti- ja tutkakuvien, tiesääennusteiden sekä tiesääasemien ja kelikameroiden tuottaman datan pohjalta ja välittävät tietoa eteenpäin Destian kunnossapidon urakoitsijoille koko maassa.

Kun lunta on tiedossa runsaasti, siihen varaudutaan urakoitsijan puolella niin hyvin kuin se on mahdollista; hankitaan vara- ja lisäkalustoa esimerkiksi auraukseen, hiekoitukseen ja lumen siirtoon ja sovitaan vaihtokuskit etukäteen.

Seuraamalla olosuhteiden muutoksia myös liukkauteen voidaan varautua etukäteen. Jos luvassa on nollakelejä tai muutoin liukkaita olosuhteita, aloitetaan liukkaudentorjunta jo hyvissä ajoin. Jäätyneelle pinnalle esimerkiksi suolaa jouduttaisiin levittämään huomattavasti enemmän.

Kotikatuani ei ole aurattu, vaikka parin korttelin päässä on – millä perusteella järjestys toteutuu?

Kunkin kunnossapitoalueen tiet ja kadut on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joissa toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat.

Teiden hoidon palvelutaso määräytyy mm. väylän merkityksen sekä liikennemäärän ja -koostumuksen perusteella. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin.

Kuka päättää talvihoidon tasosta kotikadullani?

Hoitoluokat ja niiden laatuvaatimukset määritellään kunnossapitourakoiden tilaajan toimesta. Urakoissamme tilaajana voi olla joko kunta, kaupunki tai ELY-keskus.

Lisätietoa maanteiden hoitoluokista löytyy Väyläviraston sivuilta, kaupunkien ja kuntien katujen osalta kaupungin tai kunnan sivuilta.

Kenen vastuulla on kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunta?

Maanteiden yhteydessä kulkevien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta vastaavat ELY-keskukset. Kaupunkien ja kuntien teiden ja katujen, sekä esimerkiksi puistojen kohdalla kyseinen kunta tai kaupunki. Kiinteistöjen, kuten liiketilojen tai asuinrakennusten edustojen liukkaudentorjunnasta vastaa tavallisesti kiinteistö.

Mistä tiedän, milloin tiet aurataan?

Tarkkaa aikataulua aurauksen tulevasta etenemisestä ei voida antaa. Nykyään jo tehtyjä kunnossapidon toimenpiteitä, kuten aurausta ja suolausta, pystyy kuitenkin seuraamaan lähes reaaliajassa. Fintraffic ylläpitää Liikennetilanne-verkkopalvelua, johon kunnossapitokalusto lähettää tietoa työn etenemisestä.

Mihin tahoon voin olla yhteydessä teiden talvihoitoon liittyvissä kysymyksissä ja palautteessa?

Oikea kanava määräytyy kyseessä olevan tien tai alueen mukaan.

Kuntien ja kaupunkien katuverkkoa koskevan palautteen osalta oikea osoite on kunnan tai kaupungin oma palautekanava.

Valtion maanteitä koskevan palautteen voit antaa Liikenteen asiakaspalveluun joko osoitteessa www.palautevayla.fi tai puhelimitse numeroon 029 502 0600. Asiakaspalvelun kautta häiriötiedot välitetään maantietä hoitaville urakoitsijoille.

Kuka korvaa liukkauden tai suurten lumimäärien aiheuttamat mahdolliset vahingot?

Tienkäyttäjällä on mahdollisuus hakea korvausta, jos tienhoito on tehty virheellisesti tai tienpitotehtäviä on laiminlyöty. Oleellista on, onko tien hoito tehty laatuvaatimusten mukaan ja onko vaarallisista paikoista varoitettu asianmukaisesti.

Mikäli vahinko on tapahtunut maantiellä, korvauksien arvioinnista ja käsittelystä vastaa ELY-keskus. Vahinkotapahtuman jälkeen kannattaa mahdollisimman pian tutustua ELY-keskuksen vahingonkorvausohjeisiin, joista saa tietoja, mitä selvityksiä vahinkopaikalta pitää tehdä mahdollista korvaushakemusta varten. Sivulta löytyvät myös ohjeet vahingonkorvaushakemuksiin ja tarvittavat lomakkeet.

Mikäli vahinko on tapahtunut kaupungin tai kunnan alueella esimerkiksi kadulla tai puistossa, korvauksien arvioinnista ja käsittelystä vastaa ko. kaupunki tai kunta. Vahinkotapahtuman jälkeen kannattaa tutustua kaupungin tai kunnan ohjeeseen, miten tilanteessa tulee toimia.

Kunnossapitoalueet ja urakoitsijat alkaneella talvihoitokaudella