Infran taju Ratapalvelut

Iisalmen uusi kolmioraide rakentuu saumattomalla yhteistyöllä

Kaksikymmentäneljä tuntia. Niin kauan kestää radan totaalikatko, jolloin alueen junaliikenne keskeytetään kokonaan ja sähköistetyn raiteen jännite saadaan katkaistua. Katkon rajatulla aikavälillä tulee saada edistettyä monia eri työvaiheita aina maarakennuksesta uuden radan rakentamiseen ja vaihteiden asennuksiin turvallisuudesta tinkimättä. Iisalmen kolmioraideurakalla näitä katkoja on järjestetty tänä vuonna kolme kertaa.

”Kesäkuun alussa oli 24 tunnin totaalikatko, jonka aikana meidän tuli esimerkiksi poistaa vanha alikulkusilta, asentaa rumpuputki sekä purkaa vanhaa rataa noin sadan metrin matkalta, jotta uusi vaihde saatiin asennettua”, työpäällikkö Mika Tuokila kertoo.

Hän on yksi noin neljästäkymmenestä destialaisesta, jotka rakentavat parhaillaan Iisalmessa uutta raideyhteyttä, joka mahdollistaa valmistuessaan syksyn aikana raideliikennöinnin Kontionmäestä Ylivieskaan ja helpottaa etenkin tavarajunakuljetuksia.

Vielä nyt Ylivieskan suuntaan liikennöivien junien on ajettava ensin Iisalmeen, jossa junan kulkusuunta muuttuu. Junan ajattaminen Iisalmeen saakka, sen pysäyttäminen, veturin siirtäminen sekä uuden lähtöluvan saaminen vievät kuitenkin runsaasti aikaa. Urakassa rakennetaan Iisalmen ratapihan pohjoispuolelle uusi, noin 1,5 kilometriä pitkä raideyhteys Kontiomäki-Iisalmi rataosuudelta Ylivieska-Iisalmi rataosuudelle. Kolmioraiteen myötä tavarajunakuljetukset voivat jatkossa liikkua suoraan rataosuuksien välillä Kontiomäestä Ylivieskaan ilman vaihtotyövaiheita.

Toukokuussa 2022 alkanut urakka sijoittuu osin neitseellisen maastoon, mikä edellyttää tekijöiltään erityistä huolellisuutta.

”Rakennamme uutta kolmioraidetta maastoon, jossa ei ole mitään aikaisempia rakenteita. Tällaisessa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi kerrosrakenteiden tiivistämiseen, jotta jälkipainumilta vältytään. Hankkeen yhteydessä maastosta tulee ottaa myös tarvittavat koenäytteet”, Tuokila kertoo.

Monipuoliset työtehtävät edellyttävät laajaa osaamista

Destia toteuttaa urakassa 1,5 kilometriä uutta rataa, kaksi ratasiltaa, kaksi uutta vaihdetta sekä runkovesi-, jätevesi- sekä kaukolämpöputkilinjat. Uuden kolmioraiteen rakentamiseen sisältyy myös erillisenä urakkana toteutettava turvalaitejärjestelmän uusiminen, jossa Destia asentaa uudet kaapelit, turvalaitekaapit ja baliisiparit, siirtää liikennepaikan ja uusii turvalaitteistoa.

Eikä tässä vielä kaikki – urakkaan kuuluu myös lukuisia pohjarakentamisen rakennus- ja asennustöitä. Ympäröivän maaperän pehmeyden vuoksi hankkeella käytetään kohteelle suunniteltuja erityisiä paalulaattoja, joilla parannetaan ratapenkereen stabiliteettia ja minimoidaan painumia.

”Tehtävää löytyy moneen lähtöön. Itse ratarakentamisen lisäksi olemme myös esimerkiksi purkaneet vanhan kevyenliikenteen alikulkutunnelin ja rakentaneet kaksi ratasiltaa ja näitä alittavan uuden väylän. Tarvitsemme työmaalla monia eri ammattilaisia, jotta varmistamme urakan sujuvan toteutuksen alusta loppuun”, työmaainsinööri Henri Nevala kertoo.

Hankkeessa onkin mukana Destian osaajia useista eri yksiköistä: ratarakentajia ja -kunnossapitäjiä, väylärakentajia sekä kiviaines- ja pohjarakentajia.

”Avoimella ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä yhdessä tilaajan, rakennuttajan ja aliurakoitsijoiden kanssa mahdollistamme hankkeen valmistumisen ajallaan turvallisuudesta tai laadusta tinkimättä. Sujuva yhteistyö ja työtehtävien sovittaminen onkin ollut yksi urakan keskeisistä onnistumisista”, Nevala jatkaa.

Totaalikatkon aikana on ehdittävä edistää monia työvaiheita

Hankkeen monet työtehtävät edellyttävät toimivaa vuorovaikutusta tekijöiltään, joita hankkeella on parhaimmillaan useita kymmeniä. Tämän lisäksi urakan ympäristössä kulkee myös vilkas junaliikenne koko rakentamisen ajan, mikä lisää oman haasteensa kokonaisuuden hallintaan.

Osa urakan työvaiheista toteutetaan totaalikatkojen aikana, jolloin alueen junaliikenne keskeytetään kokonaan ja sähköistetyn raiteen jännite saadaan katkaistua. Katkon rajatulla aikavälillä tulee saada edistettyä monia eri työvaiheita, mikä on omiaan luomaan paineen tunnetta hankkeella.

”Kesäkuun alussa oli 24 tunnin totaalikatko, jonka aikana meidän tuli esimerkiksi poistaa vanha alikulkusilta, asentaa rumpuputki sekä purkaa vanhaa rataa noin sadan metrin matkalta, jotta uusi vaihde saatiin asennettua”, Tuokila sanoo.

Turvallisuus ja riskienhallinta urakan keskiössä

Keskittymisen ei auta herpaantua, sillä raideliikenteen katkot on suunniteltu ja aikataulutettu tarkoin. Iisalmen urakalla katkoja on pystytty toistaiseksi toteuttamaan muutamia vuoden 2023 aikana. Mahdollisista aikataulupaineista johtuvia riskejä ennaltaehkäistään hankkeella huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista.

”Ennakkosuunnittelu aloitetaan kuukausia ennen totaalikatkoa, jotta voimme varautua oikeanlaisilla ja riittävillä resursseilla. Työntekijöiden jaksamista pyritään tukemaan panostamalla työvuorosuunnitteluun”, Tuokila kertoo.

Kuten aina rakennustöissä, myös Iisalmen kolmioraiteella panostetaan turvallisuuteen ja riskienhallintaan sekä kattavaan perehdytykseen. Vilkas junaliikenne, nostotyöt sekä työmaalla liikkuva kalusto tekee riskienhallinnastaa erityisen tärkeää.

”Työmaan ohi kulkee paljon junia, joten työmaalla työskentelyssä on huomioitava ratatyöluvat ja oltava jatkuvasti kartalla siitä, missä ja miten junat milloinkin kulkevat. Myös muualla työmaalla liikkuessa tulee pitää silmät auki ja havainnoida ympäristöä – epäkohtiin tulee kiinnittää huomiota ja niistä täytyy tiedottaa eteenpäin”, Tuokila painottaa.