Infran taju Infra nyt

Hyvällä suunnittelulla hulevesijärjestelmät sulautuvat ympäristöön

Puiston läpi virtaa rauhoittavaa tunnelmaa luova pieni puro tai siellä on pieni lammikko, jossa kasvaa kaisloja, viiltosaroja ja lumpeita. Katsoja ei välttämättä arvaa, että puron tai lammikon merkitys ei ole vain estetiikassa, vaan niiden tarkoitus on puhdistaa hulevesiä ennen niiden johtamista eteenpäin tai imeyttämistä maakerroksiin.

– Kaupungeissa rakennetaan tiiviisti. Vettä läpäisemätöntä asfaltti- ja betonipintaa on yhä enemmän. Rankkasateiden aiheuttamat kaupunkitulvat ovat yleistyneet, kertoo
maisema-arkkitehti Zuzana Hrasko-Johnson Destialta.

Tulvivat kadut ja pihat haittaavat monella tapaa ihmisten elämää. Päällystetyille pinnoille satava vesi eli hulevesi voi myös heikentää pintaveden laatua, mikäli se ohjataan puhdistamatta suoraan lähiojaan, viemäriin tai vesistöön.

– Pohjaveden muodostumisalueella päällystetyt pinnat voivat puolestaan estää sadeveden imeytymisen maakerroksiin, eikä laadukasta pohjavettä pääse muodostumaan. Hulevesien hallintaa onkin pohdittava jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, Hrasko-Johnson sanoo.

Asiakkaina kunnat ja rakennusliikkeet

Destia suunnittelee hulevesien hallintaratkaisuja niin kunnille kuin rakennusliikkeille. Vakioratkaisuihin ei tyydytä, vaan kaikki suunnitellaan ympäristön erityispiirteet huomioiden.

– Hulevesien viivyttäminen on vähimmäisvaatimus, mutta tätäkin parempi ratkaisu on mahdollisimman suuren osan imeyttäminen ympäröiviin maakerroksiin, Hrasko-Johnson pohtii.

Hrasko-Johnson pitää pienimuotisia hajautettuja viivytyslammikoita ja puroja parempana ratkaisuna kuin isoja hulevesialtaita.

– Isoista altaista vesi on johdettava nopeasti eteenpäin, koska uusille tulvavesiaalloille tarvitaan tilaa. Kun allas tyhjenee, niin paikalle jää jäljelle epäesteettinen kostea monttu.

Sipooseen kanava täynnä kasveja

Sipoossa työn alla on vuonna 2021 valmistuva asemakaava-alueen kunnallistekninen yleissuunnitelma. Suunnittelualueella virtaa kolme merkittävää puroa, joista yksi kulkee tulevan taajama-alueen keskustan läpi.

– Puron tulviminen halutaan estää ja sen estetiikkaa parantaa ilman että heikennetään viheralueiden muita käyttömahdollisuuksia. Hulevesien hallinnan tulee olla muita toimintoja ja arvoja rikastuttava eikä korvaava elementti, Hrasko-Johnson sanoo.

Ratkaisuksi ehdotetaan pääkadun ja aukion viereiseen puistoon rakennettavaa isoa puromaista kanavaa, jossa kasvaisi kosteassa tilassa viihtyviä monivuotisia kasveja. Vesi virtaisi hitaasti eteenpäin näkymättämissä kasvien juurilla kastellen niitä.

Suunniteltavaan maisemalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös niittyjä ja leikkialueita sekä koristeltu hulevesilammikko – osana Helsingin Esplanadin kaltaista katutilaa.

– Itse arvostan kaupunkitilan osaksi sulautuvia pienehköjä järjestelmiä – padottuja ojanpätkiä tai alta kastelevia istutuskaukaloita, joihin katoilta valuvat vedet ohjataan.

Paitsi että kasvit hidastavat veden virtausta ne myös kuluttavat ja haihduttavat vettä takaisin ilmakehään. Hulevesien torjunnassa suositaankin kivan näköisiä vettä sitovia ja haihduttavia kasveja.

– Ohikulkijat näkevät vain kivan kasveilla täytetyn kaukalon huomaamatta, että kaukalon pohjalla on hulevesivaranto.

Tuusulassa puhdistus katutilaan

Destia on laatinut Tuusulan kunnalle Häriskiven aluetta koskevan hulevesien hallinnan ja katualueiden yleissuunnitelman.

Vuonna 2019 valmistuneen suunnitelman mukaan hulevesien viivytys ja luonnonmukainen puhdistus toteutettaisiin pääosin katutilassa.

Alkuperäisessä hulevesiselvityksessä sellaista ajatusta ei ollut, vaan siinä esitettiin, että alueen alimpaan kohtaan sijoitettaisiin laaja hulevesiallas.

– Maanomistajat vastustivat tämänkaltaista hanketta maisemakuvallisista syistä. Maastokäynnillä lisäksi huomattiin, että rakennelma tuhoaisi myös alueella olevaa alkuperäistä kosteikkoa.

Viljelijät huolestuivat luomustatuksestaan – ykköstavoitteeksi veden laatu

Alueen luomustatuksen omaavat mansikkaviljelmät ovat hyödyntäneet ojaverkostoa kasteluvetenä, mistä syystä veden laadun heikentymisestä oltiin myös huolestuneita.

Viljelijät pelkäsivät myös luomustatuksensa menettämistä. Luomuviljelyä koskevien sääntöjen mukaan kasteluun ei nimittäin saa käyttää vettä, joka ei ole sataprosenttisesti puhdasta, tai jos voidaan epäillä, että katutilasta mukaan voi tulla epäpuhtauksia, kuten koiranjätöksistä peräisin olevat kolibakteerit.

Kaavassa ykköstavoitteeksi asetettiin lopulta veden laatu. Hulevedet ohjataan nyt vesikasveista ja hiekasta muodostettujen suodatinrakenteiden läpi viivytystilaan ja sieltä mahdollisuuksien mukaan hapetuspuron kautta luonnolliseen kosteikkoon.

– Toimeksiantoomme kuului myös vastineen laadinta maanomistajien valituksen liitteeksi. Tiiviin vuorovaikutuksen ja hulevesihallintaa tukevan uuden lähestymistavan ansiosta kaavaehdotus hyväksyttiin.

– Työmme ansiosta vuosia työn alla ollut kaavaprosessi päättyi onnistuneesti, mistä saimme runsaasti kiitosta.

Hyvä hulevesisuunnittelu ei nojaa vakioratkaisuihin, vaan lähtökohdaksi otetaan ympäristöön – luontoon ja maisemaan – sisältyvät arvot. Mitä erilaisimpia viivytysjärjestelmiä voidaan rakentaa niin maan alle kuin päällekin.