Infran taju Sähköajoneuvojen lataus

Huomisen liikenne kulkee sähköllä

Vaivatonta, ilmastoystävällistä ja taloudellista – Suomen liikenne sähköistyy nyt vauhdilla ja muutos vaikuttaa tarjoavan vastauksia moneen nyky-yhteiskuntia hiertävään ongelmaan. Monien mielissä epäusko sähköisten ajoneuvojen toimivuudesta Suomen paikoin hyytävän kylmässä, pitkien välimatkojen ympäristössä on vaihtunut näkymään tulevaisuudesta, jossa sähköautot huristelevat täysin polttomoottoriajoneuvojen tilalla. Liikenne on merkittävässä murroksessa ympäri maailmaa ja muutos vaatii yhteiskunnilta kykyä sopeutua ja luoda ympärilleen myös uudenlaista infrastruktuuria.

Destian sähkölataamisen yksikön päällikkö Jere Jokinen uskoo, että jo lähitulevaisuudessa polttomoottoriajoneuvot ovat enää vain historiaa väistyttyään sähköisen liikenteen tieltä.

”Sähköautojen osuuden kasvu on valtavaa ja tuplaantuu vuosittain. Viime vuonna jo kolmannes rekisteröidyistä henkilöautoista oli sähköajoneuvoja. Valmistajia ohjataan jatkuvasti kasvattamaan sähköajoneuvojen osuutta ja uskon, että vuosien 2026–27 jälkeen bensa- tai dieselautoja ei juuri myydä. Sähköajoneuvojen voittokulun ja vihreän siirtymän myötä ei ole enää järkevää, saati kannattavaa kehittää polttomoottoriajoneuvoja nykyistä pidemmälle, vaan resurssit kohdistetaan tulevaisuuden kannalta potentiaalisimpiin vaihtoehtoihin”, Jokinen sanoo.

Vuoden 2021 lopussa Suomen teillä liikkui jo 100 000 sähköautoa, joista joka viides on täyssähköinen. Yhä useammin niin kuluttaja kuin ammatikseen ajava päätyy valitsemaan alleen sähköisen kulkupelin. Sähköautojen hankintatuki ja verohelpotus alentavat hankintakynnystä ja kannustavat valitsemaan ekologisemman vaihtoehdon. Kehityksen taustalla vaikuttavat esimerkiksi kansainvälisessä Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 säädetyt päästövähennystavoitteet, joiden mukaan myös Suomi ja Destia ovat sitoutuneet toimiin, joilla maapallon keskilämpötilan nousu saadaan pidettyä alle 1,5 asteessa.

Sähköautot eivät toimi ilman latauspaikkoja

Sähköajoneuvojen lataaminen on tärkeä osa liikenteen infrastruktuuria, jonka merkitys kasvaa sähköajoneuvojen määrän lisääntyessä. Viime vuosien aikana Destiassa sähkölataamisen ratkaisut ovat nousseet nopeasti merkittävään rooliin yhtiön palvelutarjonnassa. Tällä hetkellä Destia keskittyy tarjoamaan sähkölataamisen palveluita yrityksille ja etenkin ammattiliikenteelle. Destia on toteuttanut sähkölatausjärjestelmän esimerkiksi Helsingin Seudun Liikenteelle (HSL).

       

Sähkölataamisen ratkaisut vaativat tekijältään kokonaisvaltaista infran tajua

Nopeasti kysyntäänsä kasvattavat sähkölatauslaitteet vaativat palveluntarjoajalta monipuolista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäröivästä infrasta. Latausasemien suunnittelussa ja rakentamisessa täytyy huomioida esimerkiksi aseman käyttöaste sekä sitä ympäröivä liikennevirta ja kaupunkikuva. Mitä vaivattomampia ja huomaamattomampia ratkaisut ovat, sitä tyytyväisempiä ovat lopulta kaikki osapuolet.

”Meillä on valttikorttina koko Suomen kattava monipuolinen infrarakentamisen osaaminen, jonka turvin pystymme tarjoamaan ammattiliikenteelle laadukkaita, usein monimutkaisiakin sähkölataamisen ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Itse laite ei välttämättä tuota asiakkaalle juuri kustannuksia tai haasteita, vaan monesti monimutkaisempi kokonaisuus on ympäröivä infra, jonka yhteyteen latauspiste halutaan. Destialla on vahvaa osaamista niin maarakennuksesta, verkko- ja talorakennuksesta, jännitetöistä kuin sähköhuollostakin. Resursseja siis löytyy ja asiakkaat ovatkin hyvin ottaneet meidät vastaan ja ymmärtäneet kyvykkyytemme sähkölataamisen saralla”, kertoo Destian sähkölataamisen myynnistä ja tuotehallinnasta vastaava Tuomas Mäkelä.

Liikenteen sähköistyminen on kaikkien etu

Vaikuttaa siis siltä, että liikenteen sähköistymisessä voittavat kaikki: ympäristö, valtio ja kunnat, yritykset ja kuluttajat. Ilmastonmuutosta ja ilman laatua ajatellen sähköautot ovat selvästi bensa- ja dieselautoja parempi ratkaisu. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi, joten energiasta suurempi osa hyödynnetään varsinaiseen ajamiseen. Sähköajoneuvoista ei myöskään aiheudu samalla tavalla pakokaasupäästöjä kuin polttomoottoriajoneuvoista. Myös melu- ja ilmanlaadun haasteet pienenevät sähköajoneuvojen yleistymisen myötä.

Sähköautoilu käy myös edullisemmaksi niin ammattiliikenteelle kuin kuluttajienkin kukkaroille: polttoaineisiin verrattuna ajoneuvon sähkölataaminen on taloudellisesti huomattavasti järkevämpi ratkaisu, kun samalla määrällä energiaa voidaan kulkea selvästi pidemmälle.

”Liikenteen sähköistyminen on lopulta kaikkien etu. Jos mietitään esimerkiksi jakeluautoja tai asentajia, jotka ajavat vähintään sata kilometriä työpäivänsä aikana, on huomattavasti järkevämpää hyödyntää sähköajoneuvoja. Meidän roolimme Destiassa on mahdollistaa tätä liikenteen murrosta tuottamalla asiakkaillemme järkeviä latausjärjestelmien ratkaisuja alusta loppuun asti, jotta heidän on vaivatonta hyödyntää sähköistymistä edelleen omassa yritystoiminnassaan”, Mäkelä kertoo.

Destian tarjoama sähkölataamisen kokonaispalvelu koostuu itse latauslaitteen lisäksi sähköinfrastruktuurista, latauslaitteiden etähallinnasta ja niiden ylläpidosta. Koko Suomen kattava verkosto takaa sen, että laajemmatkin latausverkostot saadaan hoidettua tehokkaasti ympäri vuoden missä päin maata hyvänsä. Palvelukokonaisuudet räätälöidään kuitenkin aina asiakaskohtaisesti tarpeen mukaan, jolloin sähköajoneuvoihin siirtyminen tapahtuu jokaisen asiakkaan kannalta optimoidusti ja vaivatta.

”Tulevaisuudessa siintää liikenne, jossa polttomoottoreille ei ole enää sijaa. Nyt meneillään olevina vuosina luomme perustan kestävälle ja toimivalle sähköajoneuvoliikenteelle. Asiantuntemuksella ja osaavalla suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla varmistamme, että ammattiliikenne ympäri Suomen voi olla vaivattomasti osa sähköistyvää liikennettä ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen liikennöinnin historiassa”, Jokinen sanoo.