Infran taju

Hiilijalanjälki haltuun OKTO-tuotteilla

Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö ohjaavat entistä selkeämmin myös infrarakentamista. Destian toimittamat kestävät ja kierrätettävät OKTO-rakennustuotteet korvaavat perinteistä hiekkaa, pienentävät leikkausmassoja, vähentävät maa-ainesten läjitys- ja kuljetustarvetta sekä kutistavat hiilidioksidipäästöjä.

Kiertotalous, vastuullisuus ja ympäristöseikat ovat nousseet keskeisiksi muutosmoottoreiksi myös infrarakentamisessa. Samalla on kasvanut kierrätettävien, pienemmän hiilijalanjäljen omaavien, pohjavesiä ja luonnonvaroja säästävien rakennusmateriaalien kysyntä.

Tämä on havaittu selkeästi myös Destiassa, joka toimittaa Outokummun Tornion terästehtaan ferrokromikuonasta valmistettavia OKTO-tuotteita Pohjois-Suomeen, Pohjois-Ruotsiin ja Viroon.

”Kiinnostus on kasvanut viime vuosina selvästi. Aiemmin suosio perustui pitkälti tuotteiden vahvoihin rakennusteknisiin ominaisuuksiin, nyt huomioidaan entistä enemmän ympäristö- ja vastuullisuusseikat sekä CO2-päästöt”, Destian Kiviaines ja kiertotalous -yksikön myyntipäällikkö Kati Marttinen tiivistää.

Parempi vaihtoehto monessa kohteessa

OKTO-tuotteet ovat CE-merkittyjä, eikä niiden käyttöön ei tarvita ympäristölupaa tai MARA-ilmoitusta. Tuoteperhe koostuu OKTO-eristeestä, OKTO-murskeista ja Croval-runkoaineesta.

Eristeen valtteja perinteiseen hiekkaan nähden ovat hyvä lämmöneristyskyky, parempi kantavuus sekä pieni kapillaarinen veden nousukorkeus. Tie- ja katurakentamisessa se soveltuu teknisesti hyvin eriste- ja suodatinkerrokseen, jolloin kerrokset voidaan jättää jopa 30–50 prosenttia ohuemmiksi kuin luonnonmateriaaleilla.

OKTO-eriste on osoittanut toimivuutensa myös muun muassa kiinteistöjen pohjarakenteissa ja salaojatyömailla.

”Työkohteissa selvitään ohuemmilla rakenteilla, mikä vähentää kaivuutyön, maansiirron ja läjityksen tarvetta. Myöskään routimisesta ja kovettumisesta ei ole huolta”, Marttinen toteaa.

Vahvat lujuus-, kantavuus- ja vedenläpäisyominaisuudet omaava, mutta silti kevyt OKTO-murske sopii muun muassa asfaltti- ja betonipäällysteisiin. Croval-runkoaineen käyttökohteita ovat puolestaan kuumuutta kestävät betonirakenteet sekä esimerkiksi takat ja tulisijat.

Päästöt puoleen nelostiellä

Yksi viime vuosien suurimmista tietyökohteista on ollut Valtatie 4:n peruskorjaus Oulu-Kemi -osuudella, jossa osa rakenteista toteutettiin perinteisen hiekan sijaan OKTO-tuotteilla. Samalla myös tutkittiin, millaisia säästöjä ja päästöpudotuksia niiden käytöllä saatiin aikaan.

Tulokset olivat vakuuttavia. Viantie-Maksniemi-tieosuudella tehtyjen laskelmien mukaan hiilidioksidipäästöt olivat OKTO-eristettä käytettäessä noin 60 prosenttia pienemmät luonnonhiekkaan verrattuna.

”Päästöjä syntyi vähemmän, koska työkoneiden käyttöaika oli OKTO-eristettä käytettäessä selvästi lyhyempi.  Se taas johtui pienemmistä kaivuumassoista ja hiekkamontulla tehtävän konetyön puuttumisesta. Päästöt pienenevät ja säästöjä syntyy, kun kaivaminen, lastaaminen ja maanpinnan muotoilu jäivät pois”, Marttinen selvittää.

OKTO-eristeen käyttöä Oulun Toppilansalmessa

Mittaustuloksia on tervehditty tyytyväisenä myös Oulun kaupungin puolella.

”Käytämme OKTOa katurakentamisessa. Se on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto ja rakennekerrospaksuudet ovat ohuemmat kuin perinteisellä hiekkarakenteella. Myös kuivatuksen vuoksi joudutaan monessa paikassa ohuempiin rakenteisiin. OKTOn käyttö edistää kiertotaloutta ja hidastaa kaupungin läjitysalueiden täyttymistä pienempien leikkausmassojen vuoksi”, kertoo Oulun kaupungin projekti-insinööri Pekka Turunen.

Tuotteella jo pitkä historia

Käytännössä OKTO-tuotteilla on jo varsin pitkä historia, sillä Tornion terästehtaan tuotantoprosessin sivuvirtana syntyvää ferrokromikuonaa on hyödynnetty rakennusmateriaalina jo 40 vuotta. Samalla tuotetta ja sen tuotantoprosessia on viety teknisesti eteenpäin.

Kuonaa syntyy Tornion tehtaalla noin 700 000 tonnia vuosittain. Destialla ja Outokummulla on ollut niistä toimitussopimus vuodesta 2017 lähtien.

”Olemme päässeet Destian ammattitaitoisen ja asiantuntevan tiimin kanssa erinomaisiin myyntituloksiin. Aktiivisen asenteen ja maalaisjärjen omaava yhteistyötiimi on mahdollistanut sujuvan kehitys- ja yhteistyön. Vahvan kotimaan markkinaosaamisen jatkeena tavoitteenamme on yhteistyön kansainvälinen laajentuminen ja edelleen tuotteiden kehitystyö kohti uusia sovelluksia”, kertoo Outokummun operatiivisten palveluiden hankintapäällikkö Timo Parviainen.