Infran taju Hankkeet, Teollisuusrakentaminen

GoWash-autopesula rakentuu kustannustehokkaasti Turkuun

Turkulaisten autoilijoiden iloksi kaupunkiin aukeaa tulevana syksynä GoWash-autopesulaketjun uunituore toimipiste, joka on toteutettu alkumetreistä lähtien käyttötarkoitus edellä. Destia toteuttaa autopesulan kokonaisvastuu-urakkana, jossa on jo suunnitteluvaiheessa etsitty kustannustehokkaat toimintatavat ja ratkaisut, eikä ylimääräisillä virityksillä ole lähdetty kursailemaan. Lopputuloksena on uutuuttaan kiiltävä, komea ja toimiva kolmen linjan autopesula, jonka myötä GoWash palvelee jatkossa autoilijoita myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kyseessä on kokonaisvastuu-urakka sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä Destia hyppäsi mukaan urakkaan jo aivan ensimetreiltä lähtien, jolloin myös kehitysvaihe sekä esimerkiksi lupahakemukset tehtiin yhdessä tilaajan kanssa. Näin jo suunnittelupöydällä voitiin tehdä vertailua, karsia pois tarpeetonta, optimoida ja lyödä lukkoon valittavia materiaaleja.

”Kustannustehokkuus on urakan toteutuksen kannalta tärkeää, ja optimoinnilla ja kokemuksen tarjoamalla tehokkuudella tämä on saavutettu. Destialla on vahvaa osaamista urakan eri vaiheisiin, ja olemme löytäneet nopeasti vaihtoehdot toteutukselle ja pystyneet arvioimaan niiden kokonaisvaikutuksia lopputulokseen”, GoWashin toimitusjohtaja Markus Jordan kertoo.

”Kaikissa ratkaisuissa pyrimme löytämään tilaajalle kustannustehokkaat ratkaisut, jotka palvelevat juuri tämän kyseisen toimipisteen tarpeita. Mukanaolo alusta asti mahdollisti meille parhaiden mahdollisten vaihtoehtojen löytämisen, sillä pystyimme vaikuttamaan rakennuslupavaiheen suunnitteluun yhdessä arkkitehdin kanssa”, sanoo Destian työpäällikkö Mika Luukkanen.

Asiakkaan tarpeet ohjaavat tekemistä

Emmauksenkujalle nouseva autopesula on hyvä esimerkki siitä, miten teollisuuden rakennushankkeet edellyttävät kokonaisvaltaista ja monipuolista osaamista, jota on pystyttävä myös soveltamaan aina kulloisenkin tilaajan tarpeiden mukaan. Destialta löytyy vahvaa osaamista hankkeiden eri vaiheisiin aina suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon asti, mikä mahdollistaa kattavan urakointiosaamisen osakokonaisuuksista kokonaistoteutuksiin.

”Urakassa otetaan huomioon aina tilaajan tarpeet ja suunnitellaan hanke sen mukaan, ja tässä urakassa tekeminen on suunniteltu kustannustehokkuus edellä. Mitä kattavammin meillä on omasta takaa tietoa toteutettavan kohteen vaatimuksista ja eri vaiheista, sitä paremmin pystymme alusta asti ohjaamaan urakkaa haluttuun suuntaan”, sanoo Destian Teollisuus ja tuulivoima -yksikön johtaja Jarkko Ilkka.

Destia toteuttaa autopesulan kokonaisuudessaan aina siihen asti, että se on valmis pesulaitteiden asennuksia ja avajaisia varten. Kustannustehokkuuden ja ratkaisujen optimoinnin lisäksi yhdestä talosta saatava osaaminen on mahdollistanut myös erilaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden taklaamisen. Haastavan savimaan vuoksi maata on esimerkiksi kevennetty vaahtolasilla lähes metrin verran rakentamisen mahdollistamiseksi. Murskeen alle sijoitettu vaahtolasi keventää maaperään kohdistuvaa kuormaa, jolloin maa pysyy piha-alueella paremmin paikoillaan.

”Tontti on ollut savisesta ja pehmeästä maastaan johtuen haastava rakentaa, ja tässä olemme hyödyntäneet omaa suunnitteluosaamistamme vaihtoehtoratkaisujen löytämiseksi. Olemme tehneet suunnittelutyötä myös rakentamisen aikana muun muassa lähtötietojen muutosten vuoksi esimerkiksi pesulalaitteiden osalta. Myös tavanomaiseen nähden pitkä ja aikaisin alkanut talvi heitti kapuloita rattaisiin, ja teimme lopulta kaikki pesulan perustukset talvibetonointina, mikä edellyttää lisälämpöä ja lämmityskaapeleita. Paikoitellen haastavista ja kylmistä olosuhteista huolimatta urakka on edennyt aikataulussa, ja ovien on määrä avautua autoilijoille syyskuussa”, toteaa Destian työmaapäällikkö Riikka Poikela.

Rakenteet ja materiaalit kosteuden ja kemikaalien ehdoilla

Autopesulan rakentaminen poikkeaa monen muun rakennuksen tai teollisuushallin toteutuksesta esimerkiksi lopullisen käyttötarkoituksensa asettamien erityisedellytysten osalta. Rakenteissa ja materiaalivalinnoissa on alusta lähtien huomioitu muun muassa valmiin pesulahallin kosteustaso sekä runsas kemikaalien käyttö.

”Kaikki hallin teräsosat ovat kuumasinkittyjä ja talotekniikkasuunnitelmissa osa laitteista on ruostumatonta terästä. Lattiamateriaalin on myös kestettävä erilaisia kemikaaleja kuten esimerkiksi vannehappoa, ja tämä on otettava pinnoitevalinnoissa huomioon. Myös betonin rasitusluokat on valittu kemikaalien mukaan, jotta lopputuote on käyttötarkoitukseensa sopiva”, Poikela kertoo.

Autonpesulinjaston mahdollistamiseksi pesulahallin lattiaan on rakennettu betonisia hiekanerotuskaivoja sekä kanaaleita. Pesukadulle on myös valmistettu betoniset rakenteet, joille laitetoimittaja tulee asentamaan autonkuljettimen. Pesuhalli koostuu monista eri elementeistä, minkä vuoksi lattia tehtiin pala kerrallaan.

”Jokainen osa on muotitettu, raudoitettu ja valettu erikseen ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä. Tämän tyyppisessä työssä eri vaiheiden yhteistyö on tärkeää, jotta kaikki saadaan sujuvasti maaliin”, toteaa Poikela.

Teollisuuden rakennushankkeissa tarvitaankin monien eri työvaiheiden saumatonta yhteensovitusta. Kattavan osaamisen ansiosta Destia toteuttaa urakat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, kun hankkeen koko elinkaaren tarpeet ja edellytykset voidaan ottaa huomioon suunnittelusta lähtien.

”Meiltä löytyy osaamista ja ammattitaitoisia tekijöitä aina teollisuusrakentamisesta infra-, sähköistys- ja verkkorakentamisen palveluihin suunnittelusta lähtien. Monipuolisen osaamisemme ja kansainvälisen verkostomme avulla toteutamme eri kokoisia hankkeita tarpeen mukaan avaimet käteen -periaatteella, mikä luo edellytykset laajojenkin hankkeiden selkeälle aikataulutukselle ja yhtenäiselle laadulle”, Ilkka sanoo.

Kuvat: Riikka Poikela ja Eetu Haapala