Infran taju Kunnossapito

Destian Soratie-Remix® tekee soratien kunnossapidosta kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä

Teiden kunnossapitoa ajatellessa mieleen piirtyy helposti kuva ikkunan alla katuja pitkin kolistelevasta aura-autosta tai kesäaikaan lämpöä hohkaavista asfaltointikoneista mökkimatkan varrella. Suurin osa Suomen 450 000 kilometrin mittaisesta tieverkosta on kuitenkin sorateitä – ja jotta tieverkosto koko laajuudeltaan kestäisi siihen kohdistuvaa kulutusta, tulee myös sorateitä huoltaa säännöllisesti. Destian lanseeraamalla ja kehittämällä Soratie-Remix®-menetelmällä sorateiden kunnossapito on mahdollista paitsi laadukkaasti myös perinteistä sorastusta kustannustehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Tällä hetkellä vietetään maanteiden kunnostustöiden merkittävintä sesonkiaikaa. Joka vuosi yleisten sorateiden kulutuskerrokseen lisätään noin miljoona tonnia murskeita, millä on merkittävä vaikutus teiden kunnossapidon kustannuksiin sekä uusiutumattomien kiviainesmateriaalien kulutukseen silloin, kun kiviaines joudutaan tuomaan paikalle materiaalinottopaikoilta. Destian Soratie-Remix®-menetelmässä kulutuskerroksessa hyödynnetään sen sijaan tiellä jo olevaa kiviainesta.

Menetelmässä kiviaines siirretään ajokaistalle, minkä jälkeen sen pintarakenne käsitellään kivijyrsimillä soratien kulutuskerrokseksi. Käsittelyssä pintakunnon hoitoa haittaavat kivet murskataan ja tien pintakerroksien rakenne homogenisoidaan.

”Menetelmä on selvästi perinteistä sorastusta ympäristöystävällisempi, sillä se vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 80 % verrattuna materiaalinottopaikoilla murskattavaan ja tielle kuljetettavaan murskeeseen. Soratie-Remix® näkyykin positiivisesti myös tilaajan kukkarossa, kun maa-ainesta ei tarvitse erikseen valmistaa ja ajaa kaukaa paikalle”, sanoo Destian kehittämispäällikkö Oiva Huuskonen.

Kuopiossa Soratie-Remix osoittautui nopeaksi ja toimivaksi kunnossapitomenetelmäksi

Soratie-Remix®-menetelmä on toimiva työkalu päästövähennys- ja vastuullisuustavoitteiden edistämiseksi niin Destialle kuin teiden kunnossapidosta vastaaville asiakkaille. Menetelmä on kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä siinä jo käytettyä kiviainesta hyödynnetään paikan päällä tapahtuvan käsittelyn avulla uudelleen. Näin hoidettavissa kohteissa tarvittava sorastusmäärä myös pienenee parhaimmillaan yli puolella.

Destia on tuotteen lanseerattuaan kehittänyt menetelmää jo lähes 20 vuoden ajan, ja vuosiin mahtuu monia uusia oivalluksia ja onnistumisia. Yksi onnistuneista kokemuksista löytyy Kuopiosta, jossa Soratie-Remix® on ollut käytössä Neulaniementiellä.

”Hankkeen yhtenä tavoitteena oli liikennehaitan minimointi, ja Soratie-Remix® osoittautui oikeaksi valinnaksi niin työn keston kuin liikennehaittojen kannalta: läpimenoaika oli nopea verrattuna kaivamiseen ja massanvaihtoon perustuvaan korjaustapaan – menetelmän vahvuuksia ovatkin ehdottomasti nopeus sekä mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa tierakennetta. Yhteistyö Destian kanssa toimi avoimesti ja hyvässä hengessä, ja hanke valmistui aikataulun mukaisesti sovituilla kustannuksilla”, kertoo Kuopion kaupungin kunnossapitopäällikkö Markku Kolari.

Jatkokehityksessä sorateiden pintakelirikkoa korjaava kuituliuosmenetelmä

Kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen kunnossapitomenetelmän jatkoksi Destia on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa ratkaisun, jolla voidaan vähentää myös sorateiden pintakelirikosta aiheutuvaa haittaa hyödyntämällä selluteollisuuden sivutuotteena syntyvästä nollakuidusta kehitettyä stabilointiliuosta. Liuoksen avulla kulutuskerrosmurskeen hienoainesta sidotaan suuremmiksi partikkeleiksi vähentäen sen kosteustilaherkkyyttä ja pölyävyyttä, mikä pienentää tarvetta perinteisesti kunnossapidetyillä sorateillä hyödynnetylle suolaukselle.

”Kuituliuoksesta tehdyn stabilointiaineen avulla pystymme hyödyntämään kiviainekset myös heikkolaatuisesta kulutuskerroksesta. Yhdessä Soratie-Remix®-työmenetelmän kanssa ratkaisu tarjoaa kokonaisvaltaisesti tienpitoa parantavia ja ympäristöä säästäviä keinoja sorateiden kunnossapitoon. Lopputuloksena on entistä parempikuntoisempi ja kestävämpi soratie aikaisempaa pienemmällä kustannus- ja ympäristökuormituksella”, Huuskonen sanoo.

Kehitystyöllä loppukäyttäjille laadukas lopputulos

Destia on kehittänyt kuituliuosta noin neljän vuoden ajan, ja toistaiseksi tulokset lupaavat hyvää. Todellisen lopputuloksen varmistamiseksi menetelmää on hyödynnetty useilla pilottihankkeilla, joissa tien kunnon kehitystä seurataan säännöllisesti.

Yksi kokeiluista käynnistyi syksyllä 2022 Lapin ELY-keskuksen urakka-alueella Sodankylän Niesintiellä. Tietä käsiteltiin kuitulietteellä neljän kilometrin matkalta, ja tähän mennessä tulokset ovat olleet sitä mitä on odotettukin.

”Kuituliuoksen käyttökokeilun tavoitteena on parantaa tien laatua sekä tuottaa kustannussäästöjä. Menetelmän mahdollistama tehokas pölynsidonta esimerkiksi vähentää merkittävästi suolauksen tarvetta, mikä näkyy suoraan tien kunnossapidon kustannuksissa. Samalla tuemme kiertotaloutta, kun teollisuuden sivutuote saadaan tällä tavoin käyttöön”, sanoo Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Markku Riipi.

Sodankylässä Niesintiellä kuituliuoksen käyttökokeilun tulokset ovat olleet lupaavia

Soratie-Remix® sekä jatkokehityksen tuloksena syntynyt kuituliuos tarjoavat ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan ratkaisun sorateiden kunnossapitoon yhdessä ja erikseen. Koko Suomen kattavassa toimitusverkostossa menetelmät ovat hyödynnettävissä silloin, kun niitä tarvitaan. Mahdollisuuksia tien kunnossapidolle on erilaisia, ja tärkeintä on arvioida ja tunnistaa oikeat keinot parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

”Kehitämme menetelmiä jatkuvasti eteenpäin. Tällaisten ratkaisujen merkitys kasvaa vastuullisuus- ja kustannuskysymysten myötä koko ajan, mutta viime kädessä suurimpaan rooliin nousee lopputuloksen laatu ja sen vaikutus tien loppukäyttäjiin. Tien kunnosta ja ominaisuuksista riippuen pystymme tunnistamaan oikean menetelmän tai niiden yhdistelmän tarpeen, jotta loppukäyttäjälle jää ajettavaksi turvallinen ja sujuva tie kohteeseensa”, Huuskonen toteaa.