Infran taju Hankkeet, Ratapalvelut, Väylärakentaminen

Destian rakentama raakapuuterminaali parantaa pohjoisen elinkeinoelämän kilpailukykyä

Edessä siintää silmän kantamattomiin ulottuvat ratakiskot, joiden välistä puskee sinnikkäästi vuosien saatossa sinne kotiutuneita rikkakasveja ja ruohoa. Ympärillä kasvaa sakea Pohjois-Suomelle ominainen havumetsikkö ja lähistöltä löytyy vain muutama omakotitalo ja pieni kylätie. Suomussalmella sijaitsevasta Pesiökylästä ei päälle päin näe, että kyseessä on yksi Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kasvavista reiteistä.

Destia rakentaa Pesiökylään parhaillaan uutta raakapuuterminaalia, joka korvaa Suomussalmen vanhan Ämmänsaaressa sijainneen edeltäjänsä. Uusi terminaali on kooltaan 800 metriä pitkä ja 200 metriä leveä ja sinne tulee kaksi 650 metriä pitkää kuormausraidetta.

”Alueen puunkuormauspaikkojen lastausmäärät ovat kasvaneet kuluneiden vuosien aikana ja niiden odotetaan kasvavan entisestään. Pesiökylän kokoluokaltaan Ämmänsaarta selvästi isompi, kokonaisuudessaan noin 18 hehtaarin kuormausalue palvelee puuntoimituksia myös esimerkiksi Kemin biotuotetehtaalle. Urakka on osa kokonaisuutta, jossa perusparannetaan koko Kontionmäki-Pesiökylä-väli. Koko hankkeen tavoite on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja varmistaa raakapuukuljetusten toimintavalmius myös tulevaisuudessa”, kertoo Destian työmaapäällikkö Jussi Leinonen.

Urakka vaatii monipuolista osaamista

Uuden raakapuuterminaalin lisäksi suunnittele ja toteuta (ST) -malliseen urakkaan sisältyy uuden radan rakentamista reilun kahden kilometrin mitalla, läheisen Joukonkyläntien perusparannusta kahden kilometrin verran sekä nykyisen Pesiökylän liikennepaikan päällysrakenteiden uusiminen. Lisäksi Destia toteuttaa urakka-alueelle ylikulkusillan, y-tien kuormausalueelle sekä noin kilometrin matkalta huoltoteitä.

”Urakka vaatii monipuolista osaamista ja Destiasta sitä löytyy. Tärkeimpiä osa-alueita ovat ehdottomasti massansiirrot, ratarakentaminen ja sillan betonityöt ja niihin olemme pystyneet hyvin vastaamaan tiiviillä ja toimivalla yhteistyöllä väylä- ja ratapuolen tekijöiden kesken”, Leinonen kehuu.

Syrjään siirtyvä raskas liikenne parantaa turvallisuutta

Siinä missä usein tämän kokoluokan urakat näkyvät ihmisten arjessa jopa häiriöksi asti, ei Pesiökylän terminaaliurakka osu kovinkaan monen työmatkalaisen tielle.

”Urakka-alue on hyvin syrjässä, lähistöllä on muutama asutus ja vieressä kulkee Joukonkyläntie, joille aiheutuu työstä pientä väliaikaista haittaa. Kokonaisuutena uuden raakapuuterminaalin rakentaminen rahoittaa alueen liikennettä, kun puunlastauspaikka siirtyy pois Suomussalmen keskustasta ja siirtää siten myös rekkaliikenteen ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.”

Haastavista maasto-olosuhteista huolimatta urakka etenee aikataulussa

Haasteita urakan alkumetreille on luonut sen poikkeuksellinen ympäristö.

”Kuormausalueen maasto on haastavaa ja niin pehmeää, että siellä liikkuminen koneilla on hyvin hankalaa. Uudet pohjatutkimukset alkukesän aikana myös osoittivat, että esimerkiksi poistettavaa turvetta on selvästi luultua enemmän ja leikattavien pengermateriaalien laatu on huonoa. Alueelta on inventoitu rauhoitettu perämerenketomaruna esiintymä, joka tilaajan toimesta siirretään alueelta uuteen kasvupaikkaan ennen rakentamisen aloittamista. Olemme kuitenkin päässeet urakalla hyvään vauhtiin kohti alkavaa syksyä.”

Kuluvan vuoden aikataulut ja suunnitelmat ovat urakalla selvät, vaikka alkukesä meni alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä suunnitellessa ja valmistellessa. Varsinaiset työt on polkaistu itse työmaalla kunnolla käyntiin heinäkuussa. Kaiken kaikkiaan viimeiset silaukset on määrä tehdä Pesiökylässä elokuussa 2023.

”Suunnittelu ja pohjatutkimukset veivät odotettua enemmän aikaa, joten töiden aloitus meni odotettua pidemmälle, mikä tietysti lyhentää rakentamiskautta etenkin näin pohjoisessa ja kiristää tämän vuoden aikataulua. Joudumme todennäköisesti tinkimään suunnitellun talvitauon pituudesta, jotta saamme massansiirrot ajoissa valmiiksi niin, että ensi kesän työt saadaan myös suoritettua aikataulussa. Myös pohjatutkimuksissa selvinneet tiedot asettavat aikatauluun haasteita”, Leinonen kertoo.

Tänä vuonna tehdään valmiiksi liikennepaikan päällysrakenteet, uudet väylät, kuormausalueen massansiirrot sekä silta. Ensi vuodelle jää uusien alueiden päällysrakenteet sekä Joukonkyläntien perusparannus.